Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vagotropism nedir?

vagotropism : n. Vagus sinirine tesir etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotic : a. Canlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.


christmas disease : n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


confusion : n. Bilincin bulanıklığını ve kişinin realite ile alakası bulunmadığını belirten bir kavram.


cystine : n. biochem. Kemik ve saç v.s'de ve nadiren idrarda bulunan beyaz billüri bir madde, mesane taşı, tabiatta serbest olarak bulunabilen, kükürtlü bir amino-asid, sistin.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


gastropulmonary : n. Mide ve akciğerlere ait, gastropulmoner.


glycoptyalism : n. Salyada şeker miktarı.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


hypogenesis : n. Kusurlu oluşan, oluşum anomalisi, hipojenez.


ileo-ureterostomy : n. Ureter alt uçlarının idrar kesesinden ayrılarak izole bir barsak ansına açılması.


infertile : a. Çocuksahibi olma yeteneği az veya bulunmayan.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


naphthalen (e) : n. biochem. Kömür katrnı yağından çıkarılan bir hidrokarbon olup, antiseptik olarak kullanılır, naftalin.


organology : n. Organik oluşumu tanımlayan bilim, bitki ve hayvan organlarının bilimsel incelenmesi, organoloji.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.