Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vagotropism nedir?

vagotropism : n. Vagus sinirine tesir etme.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


diastema : n. 1. İki diş arasındaki açıklık, diyastem; 2. Normal bir dudak frenulumu (irsidir).


exostosis : n. 1. Mukozayı hazırladıktan sonra çekiç ile kemiği tesviye; 2. Anormal kemik çıkıntıları, egzostos.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


phthisis : n. Verem, ftizi.


hematometachysis : n. Kan nakli.


hemoglobinemia : n. Kan plazmasında anormal hemoglobin bulunması.


hyperemic : a. Kan hücumuna ait.


imide : n. biochem. İki hidrojen atomu bir asit grupla yer değiştirebilen monobazik asit amonyak.


lymphocytoblast : n. See: Lymphoblast.


mesometrium : n. Geniş bağ, mezometr, ligamentum latum.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


monster : n. Hilkat garibesi, ucube, acayip ve tabiat üstü şey.


mucolysis : n. Mukus'un erimesi.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


ophidiophobia : n. Marazi yılan korkusu, ofidyofobi.


pituitary : a. 1. Balgama (sümüğe) ait; 2. Sümüklü, balgamlı, pituitaria; 3. Hipofiz.


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


primacy : n. 1.Başta gelme hali, ilk olma durumu; 2. Önem veya sıra bakımından başta gelen.