Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vagotropism nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

vagotropism : n. Vagus sinirine tesir etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronograph : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden alet.


creatinuria : n. İdrarda aşırı miktarda kreatin çıkması.


diplococcus : n. (pl. diplococci). See: Bacteria.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


excretory : a. 1. Salıcı; 2. Çıkartıma ait.


fast : a. % n. 1. Dayanıklı, solmaz; 2. Perhiz.


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


gastrohyperneuria : n. Mide sinirlerinin aşırı faaliyeti.


lactifugal : a. Süt salgılanmasını azaltan veya durduran.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hypertrichosis : n. Aşırı akıllılık, anormal derecede kıllanma (genel veya mevzi olabilir).


inabiliy : n. Yetersizlik kifayetsizlik.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


linea : n. (pl. lineae). See: line.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


neutralize : v. 1. Eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. Herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


pericytial : a. Hücreiy saran, hücre çevresinde bulunan.