Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagotropism nedir?

vagotropism : n. Vagus sinirine tesir etme.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


cystic : a. 1. kistik: Kiste ait; 2. Safra kesesine veya mesaneye ait; 3. Kistli, cysticus.


embolic : a. Tıkaca ait.


endotoxoid : n. biochem. Endotoksinden hazırlanan bir toksoid.


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


insolation : n. 1.Güneş çarpması; 2. Hastaya güneş banyosu yaptıma.


junctura : n. (pl. juncturae). 1. Mafsal, eklem; 2. See: Junction.


macrocyte : n. Çok büyük alyuvar.


macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


metacyesis : n. Dış gebelik.


myringoplasty : n. Timpan zarının plastik tamiri, miringoplasti.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


parabiont : n. Parabiosis halinde yaşayan.


pedodontist : n. Pedodonti uzmanı.


proenzyme : n. Kendisinden enzim oluşan madde, enzim öncüsü madde.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


pyrophobia : n. Marazi ateş korkusu, pirofobi.


rectalgia : n. See: Proctalgia.


spermophlebectasia : n. Sperma venalarının genişlemesi.