Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vagotropic nedir?

vagotropic : a. Vagus sinirine tesir eden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


boil : n. İçi cerahatle dolu deri lezyonu, çıkan, füronki.


capitulum : n. Kemik başı, başcık.


endogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, endogastrit.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


glossal : a. Dile ait, glosicus.


hepatosis : n. Karaciğerin parankimasının dejeneratif hastalığı, hepatoz.


subiodide : n. İodlu maddeler içinde en az iyod ihtiva eden.


gratification : n. Herhangi bir arzunun yerine gelişiyle hasıl olan ruhsal rahatlama, tatmin, memnuniyet.


heroinism : n. Eroin iptilası, eroinmanlık.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


hypophysectomy : n. Hipofizin ameliyatla çıkarılması, hipofizektomi.


lability : n. 1. Dayanıksızlık; 2. Kararsızlık.


lithotomist : n. Taş çıkarma ameliyatını yapan cerrah.


malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.


micro-angiopathy : n. Kan damarlarındaki bazal membranın kalınlaşması ve katalr oluşturması.


micrography : n. 1. Mikroskopla görülen cisimlerin tarifi; 2. Mikroskopla muayene.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


normospermia : n. Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu, normospermi.


pyretogenic : a. Vücut ısısının yükselmesine sebep olan ateş yükseltici.