Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vagotonic nedir?

vagotonic : a. 1. Vagotiney ait; 2. vagotoni ile vasıflı, vagonotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


colpotomy : n. Vaginanın kesilmesi, kolpotomi.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


explosion : n. 1. Patlama, infilak; 2. Nüfusun hızla artışı, nüfus patlaması; 3. Aniden meydana gelen kimyasal değişiklik, ani dönüşme (Bir sıvının anideng az haline dönüşü gibi).


flavone : n. biochem.Muhtelif sarı boyaların esası olan (C15H10O2) maddesi.


glossorrhaphy : n. Dilin dikilmesi.


graft : n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


hydrostatics : n. makina biliminin sıvılar dengesinden bahseden dalı.


inaction : n. Uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. Hareketsizlik, durgunluk.


irritative : a. İritasyona ait.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


myeloparalysis : n. Omurilik felci, miyelopati.


periuterine : a. Rahim (uterus)'i saran.


potomania : n. Alkollü içkilere aşırı düşkünlük, içkilere karşı aşırı istek ve içme eğilimi gösterme, potomani.


reticulopodium : n. İpliksi yalancı ayak.


risus : n. Gülme, gülümseme, sırıtma.


scalenectomy : n. Skalen kası çıkarma ameliyatı.