Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vagotonic nedir?

vagotonic : a. 1. Vagotiney ait; 2. vagotoni ile vasıflı, vagonotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholith : n. Bronş taşı.


cleavage : n.1. Hücre bölünmesi; 2. Cilt kıvrımları; 3. Yumurtanın döllenmesi ile blastula safhası arasındaki durum; 4. Molekülün yarılması.


dermitis : n. Deri iltihabı, dermit.


ergot : n. İlaçta kullanılan hastalıklı çavdar tanesi.


etherize : v. biochem. Etere dönüştürmek, eterle uyutmak.


fibrilla : n. (pl. fibrillae). See: Fibril.


fibromectomy : n. Fibrom'un ameliyatla çıkarılması.


hypochrosis : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşuna bağlı olarak gelişen anemi; 2. Deri renginin normale oranla soluk oluşu, renk soluklğu.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


immiscible : a. Birbirine karışmaz, birleşmez (sıvılar hakkında).


lithonephritis : n. Taşların sebep olduğu böbrek iltihabı, böbrek taşlarının organ dokusunu devamlı tahrişi nedeniyle gelişen nefrit.


malariotherapy : n. Vücuda sıtma parazitleri enjekte ederek yükzsek ateş meydana getirme, merkezi sinir sistemi sifilizine bağlı olarak gelişen felçlerin tedavisinde uygulanmış eski bir tedavi yöntemi (Daha sonra antimalaryal ilaçlarla yüksek ateş düşürülür).


malignancy : n. Habaset.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


odontoclasis : n. Diş kırılması, odontoklazi.


organize : v. 1. Uzuvlaştırma,k organ oluşturmak; 2. Uzuvlaşmak.


parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.


photopathy : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu herhangi bir hastalık veya rahatsızlık.


scrobiculate : a. Çukurları olan, çukurlu.


staphylion : n. Sert damağın arka kenarının orta noktası.