Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vagotonic nedir?

vagotonic : a. 1. Vagotiney ait; 2. vagotoni ile vasıflı, vagonotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broncholith : n. Bronş taşı.


cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


derivatine : n. 1. Türev, derivatif; 2. Tabii veya sun'i bükülme meydana getiren.


fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.


fibromatosis : n. 1. Bağ dokusu artımı, tümöre benzer yumru oluşturmak üzere belli bir kısımda bağ dokusu hücrelerinin hiperplazi göstermesi; 2. Çok sayıda fibromların oluşması ile belirgin durum.


friar's balsam : n. Eskiden bronşit tedavisinde kullanılan bir madde.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


hemopoietin : n. See: Erythropoietin.


holotonia : n. bütün vücudun kasıl spazmı, holotoni.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


lemic : a. Bulaşıcı hastalığa ait (veba gibi).


lypothymia : n. See: Melancholia.


megacoccus : n. Normalden çok büyük koküs, iri küresel akteri.


neurofibroma : n. Sinirlere ait bağ dokusundan kaynağını alan bir tümör.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


perineovulvar : a. Perine ve vulva ile ilgili.


persecute : v. Eziyet etmek, işkence yapmak, zulmetmek.


pharyngolaryngitis : n. Yutak-gırtlak iltihabı, farengolarenjit.


phlebograph : n. Venöz nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet, flebograf.


pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.