Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagotonic nedir?

vagotonic : a. 1. Vagotiney ait; 2. vagotoni ile vasıflı, vagonotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cap : n. Herhangi bir kısım üzerinde kapak veya örtü görevi gören oluşum, başlık.


chordotomy : n. İlerlemiş durumdaki habis hastalıklarda şiddetli ağrının giderilmesi amacıyla omurilikteki anterolateral sinir yollarının kesilmesi.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


colon : n. Kalın barsağın rektumdan önceki bölümü, kolon.


cystitis : n. Mesane iltihabı, sistit.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


submembranous : a. Zar altı.


uveoplasty : n. Üveanın plastik tamiri.


hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.


infracostal : a. Kaburgaaltı.


kinomometer : n. Hareket genişliğini, özellikle eklemde meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinomometre.


myoblast : n. Kas lifi hücresi olan embriyonik hücre.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


organology : n. Organik oluşumu tanımlayan bilim, bitki ve hayvan organlarının bilimsel incelenmesi, organoloji.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


otosclerosis : n. Labirent kapsülünün kemikleşerek sağırlığa sebep olması.


quicklime : n. Kalsiyum oksit.


sacrum : n. Sağrı kemiği kuyruksokumu kemiği, sakrum (bel omurları ile kuyruk sokumu arasındaki eklemsiz belomuru kısmı).


sensibility : n. Hassasiyet, duygu kudreti, duyarlık.