Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vagotonic nedir?

vagotonic : a. 1. Vagotiney ait; 2. vagotoni ile vasıflı, vagonotik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


disulphuric : a. biochem. Disülfürik.


electrophysiology : n. Organizmada fizyolojik olaylara eşlik eden elektriksel olayları ve elektrik akımının vücut ve dokular üzerindeik etkilerini konu alan fizyoloj dalı.


ephedrine : n. biochem. Sempatomimetik bir bileşim olup, önce ephedra'dan elde edilmiştir (C10H15NO).


hepatology : n. Karaciğer ve hastalıklarının bilimsel incelenmesi, hepatoloji.


teratogenesis : n. Ucube oluşumu, teratojenez, teratojeni.


hemophiliac : n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.


hydrometrocolpos : n. Uterus ve vaginada sulu sıvı toplanması.


inflection : n. See: inflexion.


mammillation : n. 1. Meme başı şeklinde kabartılar oluşması, bu nitelikle belirgin durum; 2. Meme başı şeklindeki kabartı.


metranemia : n. Uterus'un kansız kalışı, uterus iskemisi.


multilateral : a. Çok yanlı, çok taraflı.


mycologist : n. Mikoloji mütehassısı.


oligodontia : n. Az dişlilik.


pathognomonic : a. Bir hastalığın özel belritisi.


paxwax : n. Ense kirişi.


perimysium : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusu.


perinephritic : a. 1. See: Perinephric; 2. Perinefrite ait veya ondan ileri gelen.


plasmochin : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sentetik kinolin bileşimi.