Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vagotonia nedir?

vagotonia : n. Vagusun vücut fonksiyonlarına hakim olduğu hal, vagotoni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coreometry : n. Pupillayı ölçme.


epitonic : a. Aşırı gerginlik gösteren tonüs'ü artmış.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


flatulent : a. Mide veya barsakta yel (gaz) hasıl eden, bu yele ait.


gingivolabial : a. Dişeti ve dudaklara ait.


granule : n. Tanecik, granül, granulum.


malarial : a. Sıtmalı.


morphologic : a. 1. Organizmanın ş ekil ve yapısıyla ilgili; 2. Morfoloji ile ilgili.


myelotome : n. Ameliyat esnasında omurilikteki sinir demetlerini kesmede kullanılan özel bistüri, miyelotom.


onychexallaxis : n. Tırnak dejenerasyonu.


onychocryptosis : n. Tırnağın ete batması.


pigmentolysis : n. Boya (pigment) nın eriyip yokolması.


pillet : n. Küçük hap.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


proctoperineorrhaphyy : n. Rektum ve perine dikilmesi.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


proliferative : n. Hücre bölünmesi yoluyla çoğalma.


radiopelvimetry : n. Pelvisin radyografi ile ölçülmesi.


retromastoid : a. Mastoid çıkıntısı ardı.


schizomycete : n. Schizomycetes (Bacterium) sınıfına mensup herhangi bir mikro-organizma, bakteri, şizomiçet.