Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vagotomy nedir?

vagotomy : n. Vagus sinirinin enine kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennuria : İdrarda mukus bulunuşu, idrarla mukus çıkışı.


brachyesophagus : n. Yemek borusunun normale oranla çok kısa oluşu.


cerebellospinal : a. Beyincik ve omurilik'le ilgili.


cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


cytotrophoblast : n. Koryon villüslarını iki tabaka halinde çevreleyen trofoblast7ın iç tabakası, Langhans hücre tabakası, sitotrofoblast.


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


deciduomatosis : n. Kadın gebe olmadığı halde, hormonal sebeple endometrium'un desidüa'ya benzer aşırı ve düzensiz gelişim göstermesi.


fibrinolysis : n. Fibrinin çözülmesi tdağılması.


hydrostatic : a. & n. biohem. 1. sükünette bulunan sıvılların basınç ve muvazenesine ait, hidrostatik; 2. pl. makina ilminin sıvılar denkleminden ve sıvıların kaplar üzerine basıncından bahseden bilim dalı.


iateria : n. See: Therapeutics.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


infundibuliform : a. Hunibiçim, hunimsi.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


mammillated : a. Memebaşı gibi çıkıntıları olan.


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


misocainia : n. Yeni fikirlere karşı duyulan nefret.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


panting : n. Sık ve zorlu soluk alma, nefesi kesilecek şekilde hızlı soluma.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).