Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vagotomy nedir?

vagotomy : n. Vagus sinirinin enine kesilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoclasia : n. Diş sementi'nin normal yapısını kaybetmesi, sement harabiyeti.


cranioclasia : n. Ölü fetüs'te doğumu kolaylaştırmak amacıyla, kranioklast ile fetüs başını ezip dışarı çekme, karinoklazi (ölü fetüs başının delinmesini takiben uygulana müdahale).


dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


endocrinology : n. İç salgı bilgisi, endokrinoloji.


enomania : n. 1. Alkollü içkilere aşırı istek gösterme, alkol düşkünlüğü; 2. See: Delirium Tremens.


glucide : n. biochem. basit indirgeyici şeker, glüsit.


gonococcemia : n. Kanda gonokokların bulunması, gonokoksemi.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


hand-schuller-christian disease : n. Aynı zamanda "Histiocytosis X" olarak da isimlendirilen retikulum hücreli bir medullar retüloz.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


mycete : n. Mantar.


myringectomy : n. Timpan zarının ameliyatla çıkarılması, miringektomi.


notch : n. Çentik, diş.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


peripylic : a. Kapı toplar damarını saran.


polytrophi : n. See: Overnutrition.


putrescence : n. 1. Çürüklük, bozukluk; 2. Gangrenleşme.