Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vagosympathetic nedir?

vagosympathetic : a. Vagus ve sempatik sistemin bir arada oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

depigmentation : n. Zardaki renk veren maddeyi çıkarma.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


dihydromorphinone hydrochloride : n. biochem. Beyaz kokusuz bir toz olup, müsekkin, öksürük dindirici ve uyutucudur (C17H19NO3HCI).


entomology : n. Zooloji biliminin böcekler dalı, entomoloji.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


francium : n. biochem. Fr sembolü ile bilinen, atom no: 87 ve atom ağırlığı: 223 olan kimyasal element, fransiyum.


subepithelial : a. Epitel altı, epitel altında bulunan.


heteroplastic : a. 1. Heteroplazi ile ilgili; 2. Heteroplazi gösteren.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


lupous : a. Lupusa ait.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


metrotomy : n. See: Hysterotomy.


neural : a. Sinirlere ait, asabi, nevrosus.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


osteopoikilosis : n. Bütün iskelette aygın ükçük sahalar halinde kesif kısımlar arzeden ve kemiklerin kolayca kırıldığı doğumsal bir hastalık, osteopathia condensans disseminata.


paraffin : n. biochem. Maden kömüründen çıkarılan renksiz bir yağ, parafin.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).