Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagosympathetic nedir?

vagosympathetic : a. Vagus ve sempatik sistemin bir arada oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.


cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


certification : 1. Bildirilmesi zorunlu bir hastalığı gerekli yerlere bildirme; 2. Belli bir dalda uzmanlaştığına dair belge kazanam; 3. Hastayı zorunlu olarak akıl hastanesine yatırma.


cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


convertible : a. Değişebilir, çevrileiblir, dönüşebilir.


ferredus : a. biochem. Demirden, demirli, demir ihtiva eden.


gastralgia : n. mide ağrısı (sancısı), gastralji, gastrodini.


gonococcic : a. See gonococcal


interfurca : n. Çok sayıda kök uzantısı gösteren diş kaidesinde, kökler arasında kalan saha, kökler arası kısım.


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


iridology : n. İrisin bilimsel incelenmesi, iridoloji.


kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.


merotomy : n. 1. Parçalama; 2. Parçalara ayırma.


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


neurothecitis : n. Sinirkını iltihabı.


paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.


postgraduate : a. Üinversite mezuniyetinden sonra, üniversite'den sonraki.


postmortem : a.&n. 1. Ölümden sonra olan veya yapılan; 2. Otopsi; 3. Otopsiye ait veya otopside kullanılan.


radionecrosis : n. Işınıma maruz kalan dokunun ölmesi, radyonekroz.