Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vagosympathetic nedir?

vagosympathetic : a. Vagus ve sempatik sistemin bir arada oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conchoidal : a. Mide veya salyangoz kabuğu şekli gösteren, yüzeyinde birbirini izleyen çukurluk ve kabartılar gösteren.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.


glycosuria : n. See. glycosuria.


insusceptible : a. hissiz, duygusuz, müteessir olmaz, duymaz.


lacus : n. Göl.


gyrous : a. See: Gyrose.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


hyperthrombinemia : n. kanda trombin fazlalığı.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


incus : n. Örs (kemik).


intraoral : a.Ağız içinde.


intussusceptum : n. Barsak bölümlerinin birbiri içine girmesi olayında, içeride kalan kısım, içeriye doğru giren bölüm.


irregular : a. İntizamsız, düzensiz.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


microcinematography : n. Mikroskopik cisimlerin sinema filmi ile gösterilemsi.


occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.