Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vagomimetic nedir?

vagomimetic : a. Vagusun tesirini kuvvetlendiren veya ona benzer tesir yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephaly, brachycephalism : n. Kısa kafalılık.


cataphoria : n. Gözde görüş ekseninin aşağıya doğru sapma göstermesi.


chylosis : n. Barsakta sindirim sonucu kilüs oluşması ve oluşan kilüs'ün kana geçerek dokulara taşınması.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


enterobius vermicularis : n. İnce ve kalın barsaklarda yerleşen bir çeşit nematod.


enteroplasty : n. Barsak üzerinde yapılan estetik amemliyat.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


garrot : n. Damara tazyik amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.


implacental : a. Plasenta'sı bulunmayan, plasentasız.


interstitioma : n. Testisin Leydig hücrelerininbir tümörü.


keratonyxis : n. Korneanın delinmesi, korneayı delme ameliyesi.


macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.


margo : n. (pl. margines). See: margin.


meibomitis : n. See: Meibomianitis.


neuroglia : n. Merkezi sinir sisteminin destek dokusu (ekdoderm meydana gelmiş ince bir ağ ile bunun aralarında yer almış gliya hücreleri denen hücrelerden ibarettir), sinir lifleri arasındaki doku, nevrogli (ya).


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


ovari- : pref. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


pancreolith : n. See: Pancreatolith.


phallotomy : n. Penis ameliyatı, falotomi.


removal : n. Yerini değiştirme, nakil, kaldırma, çıkarma (organ).