Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vagomimetic nedir?

vagomimetic : a. Vagusun tesirini kuvvetlendiren veya ona benzer tesir yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiologist : n. Kardioloji dalında uzmanlaşmış olan kimse.


caro : n. (pl. carnes), Et.


condemn : v. İyi olmayacağına hüküm vermek (hasta, yara, vs.).


cyclotomy : n. Kirpik kasını kesme ameliyesi.


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


electromotive : a. Elektrik akımı hasıl eden, elektriksel etki yaratan.


fumigant : n. Buharla dezenfeksiyon (fumigasyon)'da kullanılanl madde (sülfür v.s.).


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


hydric : a. 1. Su ile ilgili, 2. Hidrojen'le ilgil; 3. Hidrojenle birleşik.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


inactivation : n. 1. Hareketsizleşme; 2. Hareketsizleştirme; 2. Gayrifaal veya etkisiz hale getirme.


incineration : n. Yakıp kül etme.


maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.


mammotropic : a. Memeyi uyartan.


masculonucleus : n. See: Arsenoblast.


platycephalous : a. Geniş ve yassı kafalı, platisefal.


pupil : n. Gözbeğei, pupilla (irisi tarafından çevrilmiş delik).


quadruplet : n. Dördüz.


sal : n. biochem. Tuz.