Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vagomimetic nedir?

vagomimetic : a. Vagusun tesirini kuvvetlendiren veya ona benzer tesir yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioscopy : n. Kalbi müşahede, kalb muayenesi, kardiyoskopi.


chondric : a. Kıkıdaksı, kıkırdağa ait.


conchitis : n. Konka iltihabı.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


dyschondroplasia : n. Gövdenin normal oluşuna karşıılk, kolların ve bacakların çok kısa oluşu.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


fibroneuroma : n. Lifli elementler ihtiva eden nörom (nevrom).


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


gynovlar : a. Östrojen ve progesteron karışımından ibaret tablet şeklinde kullanılan gebeliği önleyici ilaç.


hypocromatic : a. 1. Pigment eksikliği gösteren, soluk; 2. Boya alma yeteneği az, hafif boyanan; 3. Az kromatin ihtiva eden.


jejunoileostomy : n. Jejunumu ilyumla ameliyatla birleştirme.


neostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir madde.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


orrhotherapeutic : a. Serum tedavisine ait.


orthopantograph : n. Diş ve dişe bitişik oluşumların dışardan filminin alınmasını sağlayan röntgen aleti, ortopantograf.


phonophore : n. Bir stetoskop şekli.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


quadriparity : n. Dört çocuklu olma, dört defa doğum yapmış olma.