Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagomimetic nedir?

vagomimetic : a. Vagusun tesirini kuvvetlendiren veya ona benzer tesir yapan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centripetal : n. Ortaya doğru toplanan, su çiçeğine ait döküntülerde olduğu gibi, çevrede başlayıp merkeze doğru toplanma istidadı gösteren.


contagious : a. 1. Sari, bulaşı; 2. Zehirli, mikroplu; 3. Sirayet eder.


dropper : n. Damlalık.


extravagant : a. Aşırı, çok fazla, anormal derecede,


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


hemoleukocyte : n.Beyaz kanyuvarı.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


incrustation : n. 1. Kabuk oluşumu, yaranın kabuk bağlaması; 2. Yara kabuğu.


leptocephalic, leptocephalous : a. Uzun ve dar kafalı.


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


oculogenital : n. Göze ve genital bölgeye ait olan her iki bölgeyi de ilgilendiren.


oculomotorius : n. Göz oynatıcı sinir, okulomotor (yus), nervis oculomotorius.


oligodendroglioma : n. Oligodendroglia'dan gelişen kötü tabiatlı bir tümör, oligodendrogliom (Özellikle beyincik'te görülür).


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).


parathyroid : n.&a.1. Tiroid bezi arkasında bulunan dört küçük bezden her biri, paratiroid bezi; 2. Tiroid bezi yakınında, tiroid bezine komu, tiroid bezine bitişik.


pathologist : n. Patolog.


phosphorated : a. Fosforlu, fosfor ile terkip edilmiş.


retrocollis : n. Başın arkaya doğru çekik olduğu tortikollis şekli.


retrolingual : a. Dilardı.