Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagolytic nedir?

vagolytic : a. Vagusun tesirini yokeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desensitization : n. 1. Nevrastenik halden muaf kılma (alerjik hastalıklarda bir çeşit tedavi yolu); 2. Duyarlığını azaltmak.


digastric : a. İki karınlı (göbekli).


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


exocranial : a. Kafadışı yüzüne ait.


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


vaccinable : a. Aşılanabilir.


hemasthenosis : n. Kan dolaşımı noksanlığı.


intima : n. Damarların en iç tabakası (gömleği), intima.


intarcutaneous : a. Deri içi.


isocarboxazid : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


konimeter : n. See: Konometer.


leiomyoma : n. Çizgisiz kas lifi tümörü.


leukotrichous : a. Beyaz saça sahip, beyaz saçlı.


myocardial : a. Miyokarda ait.


pederast : n. Pederasti'ye müptela kişi.


peritoneorrhexis : n. Periton'un yırtılması.


pharygnotomy : n. Yutağı yarma ameliyesi, yutak ameliyatı, farengotomi.


phenylacetylurea : n. Toksik etkisi olmayan güçlü bir antikonvülsan.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


proleptic : a. Beklenenden daha kısa aralıklarla nükseden (hastalık nöbeti hakkında).