Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vagolytic nedir?

vagolytic : a. Vagusun tesirini yokeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decidualitis : n. Desidüa'nın patolojik değişikliklerle belirgin bakteriler etkisiyle oluşan iltihabı.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


duct : n. Özellikle guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar, bezlerin salgısını akıtan kanal, boru, ductus.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


entoptic : a. 1. Göz içiyle ilgili; 2. Göz içinde, göz içindeng elişen.


extrapericardial : a. Perikat dışında.


farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.


fur : n. Dil pası.


glandule : n. Bezcik, guddecik, glandula.


lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.


hemocytolysis : n. Eritrositlerin erimesi, alyuvarların, hemoglobin açığa çıkmak üzere parçalanması, hemoliz, hemositoliz.


input : n.İçeri giren madde, giren madde miktarı.


mastadenitis : n. Meme iltihabı, mastadenit.


myelotoxin : n. İlik hücrelerini yok eden bir toksin.


neuroblast : n. Sinir dokusunu oluşturan embriyonik hücre, nevroblast.


nucleofugal : a. Nüveden uzaklaşan.


panangiitis : n.Bütün damar tabakalarını saran iltihap.


parathyroprivic : a. Paratiroid bezlerinin çıkarılışı sonucu meydana gelen, paratiroid bezlerinin görev görmemesine bağlı olarak gelişen.


rachilysis : n. Omurganın çarpıklıkalrını düzeltmek iin kombine çekme ve baskı ameliyesi.


sclerochoroiditis : n. Sklera ve koroid iltihabı.