Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vagolytic nedir?

vagolytic : a. Vagusun tesirini yokeden.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennostasis : n. Mukus salgılanmasının azalması, müköz salgıda azalma.


charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.


chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


chloroazodin : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan ve klor ile azot ihtiva eden madde (C2H4Cl16N6).


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


erythrocyto-opsonin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan opsonin.


ethnic(al) : a. Irki, ırka ait, ırksal


expansion : n. Açılış yayılma, genişleme (hacim).


fluke : n. Yaprak şeklinde bir çeşit akım.


intercurrent : a. Araya giren, katışan.


terminus : n. Sınır, son.


hematogenous : a. 1. Kanda meydana gelen; 2. See: Hematogen.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


ichthammol : n. biochem. Cilt hastalıklarında kullanılan ve bazı şistlerin damıtılmasından elde edilen bir madde.


infiltration : n.&v. 1. Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon; 2. Süzmek, süzülmek.


lotion : n. Vücudun bir yerini yıkamak için kullanılan ilaçlı su, losyon, lotio.


microcornea : n. Korneanın anormal küçüklüğü.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


ossiculum : n. (pl. ossicula). See: ossicle.