Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagolysis nedir?

vagolysis : n. Vagus sinirinin dallarını kesme ameliyesi, vagoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronicity : n. Uzun süre devam etme hali, müzminlik durumu.


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


extender : n. Genişletici, büyütücü, uzatıcı.


fibered : a. Lifli.


heterophthalmia : v. İris'lerin renk farkı göstermesi nedeniyle iki gözün değişik renkte oluşu, heteroftalmi.


hypertensinase : n. biochem. Hipertansini tahrip eden bir enzim.


hypoalkaline : a. Normalden daha az kalevi.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


isodiametric : a. Aynı çapta.


liquefacient : a. n. 1. Sıvılaştıran, sıvılaşmaya ait, sıvılaşan; 2. Sıvılaştırıcı faktör.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


mammillated : a. Memebaşı gibi çıkıntıları olan.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


peroplasia : n. Kusurlu gelişim, kusurlu veya yetersiz gelişme sonucu meydanag elen anomali.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.


psychoparesis : n. Zeka geriliği.