Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vagolysis nedir?

vagolysis : n. Vagus sinirinin dallarını kesme ameliyesi, vagoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brain : n. Beyin.


calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


chondroprotein : n. Kıkırdakta olan bir protein.


cyclopropane : n. biochem. Genel anestezide kullanılan renksiz ve çabuk alevlenir bir gaz (C3H6).


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


diluted : a. Sulandırılmış, yoğunluğu azaltılmış.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


hyperplasia : n. Organların normal şekillerinin bozulmadan fazla büyümeleri, hiperplazi, hücrelerin anormal çoğalması.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


medullablastoma : n. Çocuklarda cerebellum'un orta çizgisi üzerinde görülen kötü huylu ve süratle büyüyen bir tümör.


murine : a. Fare veya sıçana ait.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


otosclerosis : n. Labirent kapsülünün kemikleşerek sağırlığa sebep olması.


pharmacognosis : n. See: Pharmacognosy.


postdicrotic : a. Nabzın dikrot dalgasından sonra gelen.


powder : n. Toz halinde ilaç.