Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vagolysis nedir?

vagolysis : n. Vagus sinirinin dallarını kesme ameliyesi, vagoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


choleverdin : n. biochem. See: Bilicyanine.


embolalia : n. Manasız söz ve kelimeler kullanımı ile belirgin konuşma, özellikle delide görülen manasız konuşma şekli, abes konuşma.


extend : v. Germek, uzatmak, genişletmek, kol veya bacağı doğrultmak, fleksiyon durumundaki kol veya bacağı düz hale getirmek.


gastrorrhea : n. Mide bezlerinin aşırı salgısı


uve(o) : pref. Üvea.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


mastoplasia : n. Meme dokusu hiperplazisi, mastoplazi.


musculoskeletal : a. kas ve iskelete ait.


nonflagellated : a. Kamçısız.


pernio : n. (pl. Perniones). See: Chilblain.


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.


piss : v.&n. 1.İşemek; 2. İdrar.


sensational : a. 1. His veya heyecana ait, hissi, duygusal; 2. Heyecanlı;


skelalgia : n. Bacak ağrısı.


social : a. 1. Toplumsal, sosyal; 2. Kümeler halide büyüyen veya yetişen, toplu halde yaşayan.


somatopsychic : a. Akli ve bedeni, hem dimağ hem de vücuda ait.


sphenocephalus : n. Kama şeklinde başı olan bir ucube (embriyonda).


spiroscope : n. Teneffüs edilen havayı ölçme aleti.