Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vagolysis nedir?

vagolysis : n. Vagus sinirinin dallarını kesme ameliyesi, vagoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catatonia : n. Adalenni özel bir donmuşluk hali olup bir taraftan stereotip hareketler yapılır ve stereotip durum gösterilir, diğer taraftan pasif olarak organlar verilen durumu muhafaza ederler (çok defa Demans Prekosda görülür), katatoni.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


emotionalism : n. Kişinin fazla duygusal oluşu ve çabuk heyecanlanması ile belirgin ruhsal yapı göstermesi hali.


gibbous : a. Kambur


glycolipid : n. Karbonhidrat ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


hyperglycorrhachia : n. Beyin omurilik sıvısında fazla şeker bulunması.


lochio : Lohusalık akıntısı (loşi) anlamına önek.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


microbe : n. Hastalık yapan mikro-organizma, patojen mikro-organizma, mikrop.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


obstetrics : n. Doğum işlerinde uzmanlık, ebelik, doğum bilgisi.


oligoptyalism : n. Salya salgısının azalması.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


papillomatosis : n. Epitel tabakası yüzeyinde çok sayıda papillom oluşması.


photodromy : n. Işığa maruz bırakılan eriyik içinde dağılı, taneciklerin ışığa yönelme veya ışıktan uzaklaşma hareketi, fotodromi.


scabicide : n. Uyuz etkeni (Sarcoptes scabiei)'ni öldürücü ilaç.


sensibility : n. Hassasiyet, duygu kudreti, duyarlık.


sentimentality : n. Duygusallık, hissilik.