Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vagolysis nedir?

vagolysis : n. Vagus sinirinin dallarını kesme ameliyesi, vagoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dropsical : a. 1. Su toplanmasıyla ilgili; 2. Su toplanması gösteren.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


galactopoiesis : n. Süün meydana gelişi, memelerde süt oluşması.


lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


normal : a. Herhangi bir şekilde (yapı, görünüş, işlev v.s.) anormallik göstermeyen, tabii, normal.


nosocomial : a. Hastane ile ilgili.


oxidate : v. biochem. See: oxidize.


pediatric : a. 1. Çocuk bakımına veya tedavisine ait; 2.Çocuk hastalıklarına ait.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


phagocytin : n. Nötrofil lökositler tarafından salgılanan bakterilrei öldürücü bir madde, fagositin.


piarrhemia : n. See: Lipemia.


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.


serodiagnosis : n. Serum reaksiyonları ile hastalık teşhisi koyma.