Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vagolysis nedir?

vagolysis : n. Vagus sinirinin dallarını kesme ameliyesi, vagoliz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


cohesive : a. 1. Yapıştırıcı, yapışmaya sebep olan; 2. Yapışma gösteren, yapışık.


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


epicystotomy : n. Semfiz üzerinden (suprapubik) kesit yaaprak mesaneyi açma.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


hyperthyroidism : n. boynun önünde bulunan tiroid (kalkan) bezinin fazla çalısmasından ileri gelen durum.


iproniazed : n. Antidepresan, MAO inhibitörü.


iridescent : a. Parlak nitelikte değişik renkler gösteren, yanardöner.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


loculate : a. Yapısında lokül'ler gösteren, loküllere ayrılmış.


megalonychosis : n. Tırnak ve yatanğının hipertrofis.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


oscitate : v. Esnemek.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


rotz : n. Atlarda ruam hastalığı, atlara mahsus nezle gibi fakat çok tehlikeli bir hastalık (See: Glanders).