Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vago nedir?

vago : pref. Nervus vagus anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


deferens : n. 1. Taşıyan ileten. 2. See: Ductus deferens.


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


eustachitis : n. eustachi borusu iltihabı.


footdrop : n. Bacağın ön kaslarının felcinden dolayı ayağın düşmesi.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


glucogenic : a. Şeker yapan, glükojenik.


intermarriage : n. 1. Farklı ırklar arasında evlenme, değişik millet fertleri arasında evlenme; 2. Kan akrabalığı olan kişiler arasındaki evlenme, yakın akraba fertleri arasında evlenme.


subepiglottic : a. Epiglotis altında.


inframarginal : a. Kenarın altında, herhangi bir oluşum kenarı veya kıyısı altında.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.


kerato-iridocyclitis : n. Kornea, iris ve kirpiksi cismin iltihabı


latency : n. Gizlilik, saklılık.


mesopharynx : n. Yutağın ağız parçası.


nutritional : a. Beslenme ile ilgili.


oneirogmus : n. Rüya ile birlikte meni (semen) nin akması.


orrhotherapeutic : a. Serum tedavisine ait.


phenethicillin : n. Aside dayanıklı olan ve ağız yoluyla kullanılabilen bir antibiotik.