Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vago nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

vago : pref. Nervus vagus anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalhaematoma : n. Kafatasının periostalt dokularında oluşan kan birikintisi.


chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.


chylothorax : n. Ductus thoracicus'tan Plevral boşluğa chylus sızması.


cotarnine : n. biochem. Narkotinden çıkarılan acı bir alkaloid (C12H18NO2H2O).


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


experimental : a. Deneysel, denel, tecrübi.


gibbus : n. Kambur


uva : n. (pl. Uvae). Kuru üzüm.


hemotympanum : n. Timpan boşluğunda kan toplanması.


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


hyperadiposis : n. Aşırı şişmanlık.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


incretory : a. 1. İç salgı bezinin salgı faaliyeti ile ilgili; 2. İç salgı ile ilgili.


neoarsphenamine : n. biochem. Frengi tedavisinde kullanılan bir arsenik türevi.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.