Bugün : 26 Temmuz 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vago nedir?

vago : pref. Nervus vagus anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


caumesthesia : n. Çevre ısısı normal olmasına rağmen sıcaklık hissetme.


cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


cranioscopy : n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


fibrinogenase : n. Proteini koagülasyona sevk eden enzim.


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


fusiform : a. İğbiçim, iğsi, fusiformis.


glandulous : a. Bez yapısı gösteren çok sayıda küçük bezlerden oluşmuş.


gravidocardiac : a. Gebelikte meydana gelen kalp hastalığına ait.


ischemic : a. 1.İskemi ile ilgili; 2.İskemi gösteren.


luadable : a. Sıhhatli, zararlı olmayan.


lymphopathia : n. Lenf düğümleri veya lenf damarlarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


noct : pref. Gece anlamına önek.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


panto- : pref. See: Pant-.


pathogneic : a. Patojeni veya patojeneze ait.