Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vagitus nedir?

vagitus : n. Çocuk ağlaması.

vagitus uterinus : Rahimde çocuğun ağlaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bottle : n. 1. İçine sıvı madde konulan şişe; 2. Bebeğin beslenmesinde kullanılan ağzı emzikli şişe, biberon.


circle : n. Çember, daire, circulus.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


deferentitis : n. Sperma kanalı iltihabı.


dissolvable : a. Erir, çözülür, dağılır.


emptysis : n. Akciğer kanaması.


endophlebitis : n. Bir ven intimasının iltihabı, endoflebit.


febris : n. See: Fever.


hypersensitivite : n. Aşırı hassas, hipersansitif.


laxity : n. Gevşeklik.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


megalopenis : n. Penisin anormal büyüklüğü.


muciform : a. Mukozaya benzer.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


myelosis : n. Granülositik lösemi, miyeloz.


osteopsathyrosis : n. Fragilitas ossium.


palpebral : a. Göz kapağına ait, palpebralis.