Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vagitus nedir?

vagitus : n. Çocuk ağlaması.

vagitus uterinus : Rahimde çocuğun ağlaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicobrachial : a. Boyun ve kolla ilgili.


chondric : a. Kıkıdaksı, kıkırdağa ait.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


glossopharyngeal : a. Dil ve yutağa ait.


subintrant : a. Bir olay daha bitmeden yeniden başlayan başka bir olayın birbirine karışması, sübentran.


hemomediastinum : n. See: Hematomediastinum.


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


ichoroid : a. Yaradan sızan sulu akıntıya benzeyen, sulu cerahat gibi.


iprindol : n. Trisiklik antidepresan.


island : n. Ada, tecrit edilmiş doku kitlesi.


leptocephalia : n. Kafa kemiklerindeki gelişim bozukluğu ve erken kaynaşma sonucu başın dar-uzun şekil gösterişi yanında ileri derecede de küçük oluşu hali, leptosefali.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


periphacitis : n. Göz merceği (lens) kapsülünün iltihabı, perifasit.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.


progestational : a. Progesteron gibi tesik eden, gebeliği idame ettiren.


radiogenic : a. 1. Kimyasal etkiye sahip ışın meydana getiren; 2. Işın tedavisinin sebep olduğu.


rheocardiography : n. Almaşık akım geçirildiği zaman dolaşımda meydana gelen değişikliklerin çizelge halinde gösterilmesi; reokardiyografi.