Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagitus nedir?

vagitus : n. Çocuk ağlaması.

vagitus uterinus : Rahimde çocuğun ağlaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

campimeter : n. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet.


butyrate : n. biochem. Bütirik asidin tuzu.


cardiotomy : n. 1. Kalbe kesit yapma, kalb duvarına kesit yaparak kalbi açma; 2. Mide cardia'sına kseit yapma, kesit yaparak cardia'yı açma.


chromatogram : n. Kromatografi yöntemi ile elde olunan kayıt, trase.


convulse : v. Çırpınma hasıl etmek.


diad : n. İki değerli element.


disassimilation : n. Katabolik değişme.


eunuchism : n. Hadımlık.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


glycometabolic : a. Şeker metabolizmasına ait.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


heliotaxis : n. See: heliotropism.


mastoidal : a. Mastoid çıkıntı ile ilgili.


metrectasia : n. Rahim (uterus) genişlemesi, metrektazi.


psychognosis : n. 1. Ruh tetki ve muayene, psikognoz; 2. Akıl faaliyeti bilgisi.


pylorostenosis : n. Pilor stenozu.


quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.


recapitulation : n. T ekrar, bir canlının gelişme ve büyümesindeki safhanın nesiller boyunca tekrarı.


scrofuloderma : n. Sıracalı bir cilt hastalığı.


self-differentiation : n. Bri organ veya oluşumun dış etkilere tabi olmaksızın, kendine has şekilde farklılaşarak gelişmesi.