Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vagitus nedir?

vagitus : n. Çocuk ağlaması.

vagitus uterinus : Rahimde çocuğun ağlaması.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.


capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


cyclic : a. 1. Devri; 2. Kendi kendini tahdit eden.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


dentist : n. Dişçi, diş tabibi.


electrocoagulator : n. Elektrokoagülasyon amacıyla kullanılan alet, elektrokoagülatör.


eriometer : n. Çok ufak taneciklerin büyüklüğünü ölçen alet.


geophagism : n. See: geophagy.


gliocytoma : n. Nevrogli hücrelerinden meydana gelen tümör.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


hypacusia : n. İşitmede azalma, hipakuzi.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


intrarectal : a. Rektum içi, rektum içinde.


masculine : a. 1. Erkek (cins bakımından), erkeğe ait; 2.Erkeksi, erkek gibi (kadın).


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


opisthenar : n. El sırtı.


opportunistic infection : n. Normal olarak hastalığa sebep olmayan pek az patojeniteye sahip olan bir mikro-organizmanın, başka bir hastalık veya tedavi yöntemi nedeniyle aktivasyon kazanarak meydana getirdiği ağır hastalık tablosu.


orientation : n. 1. Kişinin çevreye oranla kendi durumunu değerlendirebilmesi, kendi durumunun farkında olması, çevreye uyma ve alışma yeteneği; 2. Kişide zaman ve yer kavramının bulunuşu, oryentasyon.