Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vaginovesical nedir?

vaginovesical : a. Vagina ve vulva ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burn : n. Yanık, yanık yeri.


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


dehydrogenase : n. biochem. Hidrojen iyonlarının naklini kolaylaştıran enzim.


doping : n. Uyarıcı ilaç vererek daha zinde hale getirme, özellikle yarışçı (insan veya hayvan)'ın göstereceği gücü artırma amacıyla, yarışa başlamadan önce uyarıcı bir ilaç verme.


functio : n. See: function.


granular : a. Tanecikli, granüler, granularis, granulosus.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hemoglobinolysis : n. Hemoglobin'in parçalanması, hemoglobin'in eriyip dağılması.


hypopsia : n. Mide salgısında pepsin eksikliği nedeniyle gıdaların yeterli şekilde sindirilememesi, pepsin eksikliğine bağlı sindirim yetersizliği.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


methenamine : n. biochem. İdrar antiseptiği olarak kullanılan beyaz billuri toz (C6H12N4).


phenylalanine : n. Tiroksin ve adrenalin ile ilgisi olan temel bir amino asit.


proprioceptive : a. Vücudun içinden gelen uyaranları duyan.


pseudoangina : n. Anjin şeklinde sinir bozukluğu, yalancı anjin.


pyopoiesis : n. Cerahat oluşması, cerahatlanma.


pyoureter : n. Üreterde cerahat toplanması.


rice : n. Pirinç, oryza sativa.