Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginovesical nedir?

vaginovesical : a. Vagina ve vulva ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitulum : n. Kemik başı, başcık.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


cytoblast : n. Hücre çekirdeği.


erethitic : a. see: erethismic.


fermentum : n. Maya.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


hypersensitivity : n. Bir uyarana veya bir allergene karşı aşırı derecede olma durumu.


iliocolotomy : n. İliak bölgeden kesit yaparak kolon'u açma.


mammaplasty : n. Memeler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir plastik ameliyat.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


necrobiotic : a. Nekrobiyoza ait.


orchiatrophy : n. Testis'in büzülüp küçülmesi, testis atrofisi, orşiatrofi.


orchitis : n. Testis iltihabı, orşit.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


osteopathy : n. 1. İlaç kullanmadan ancak kemikleri ve kasları yoklayıp düzeltmek suretiyle hastalıkları tedavi usulü; 2. Kemik hastalığı, osteopati, osteopathia.


pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.


pasta : n. See: Paste.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.