Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaginovesical nedir?

vaginovesical : a. Vagina ve vulva ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


craniomalacia : n. Kafatası kemiklerinin anormal yumuşaklığı.


detrition : n. Sürtünme veya benzeri sebeplerle bir organ veya oluşum yüzeyinin yenmesi, yenme, aşınma.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


functio : n. See: function.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


hematogen : n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


itching : n. Kaşıntı, kaşınma.


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


orifice : n. Delik, ağız, orificium (ostium).


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


polygastria : n. Mide bezlerinden aşırı miktarda salgı salgılanması.


rhinophonia : n. Burundan (genizden) çıkan ses, rinofoni.


rutin : n. biochem. Damar duvarının geçirgenliğini azaltan bir maded (27H30O163H2O).


schizogenesis : n. Eşeysiz (asexual) üreme.


sialography : n. Salya kanalları ve bezlerinin radyografisi, siyalografi.


splenocaval : n. Dalağa ve v. cava inferiora ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.