Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginovesical nedir?

vaginovesical : a. Vagina ve vulva ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumbullar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini saran.


dysadrenia : n. Böbreküstü bezi fonksiyon bozukluğu.


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


subintimal : a. İntima altında.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


hypersensitivity : n. Bir uyarana veya bir allergene karşı aşırı derecede olma durumu.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


ligation : n. Bağlama, bağlanma, ligatür konulması.


nervousness : n. Sinirlilik, asabiyet, nervozite.


osteoscope : n. Önkol kemiklerinin kesafetinden faydalanarak röntgen ışını cihazının muayenesini mümkün kılan alet.


ovicapsule : n. Graaf folikülünün iç tabakası.


paralbumin : n. Bir çeşit albümin, paralbümin (özellikle ovaryum kisti sıvısında bulunur).


perhexiline : n. Anjin tedavisinde kullanılan bi rilaç.


polycoria : n. Birden fazla gözbebeği olma hali, gözbebeği adedinin çok olması, polikori.


precocious : a. Erken gelişmiş, normal süresinden önce oluşmuş.


rhinopharyngeal : a. Burun ve gırtlağa ait.


schilder's disease : n. Zeka geriliği ile birlikte görülen kalıtsal dejeneratif bir hastalık.


sinuitis : n. See: Sinusitis.