Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginovesical nedir?

vaginovesical : a. Vagina ve vulva ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


chamecephaly : n. Başın ileri derecede basık oluşu hali (sefalik indeks 70 veya altında).


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


cohabitation : n. Cinsel birleşim, kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


embryonization : n. Farklılaşmış hücre ve dokunun ilkel (embriyonik) şekline dönüşmesi.


excitement : n. Uyarının sebep olduğu fiziksel ve psişik aktivite ile belirgin durum uyarılma sonucu vücutta meyadna gelen heyecan ve telaşla karışık hareketlenme hali.


humeral : a. Kol kemiğine ait, humeralis


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


iridorialysis : n. İrisin çevredeki yapışıklıklarından ayrılması.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


manoeuver, maneuver : n. 1. Manevra; 2. Tedbir.


oculozygomatic : a. Göz ve elmacık kemiğine ait.


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


podalic : a. 1. Ayaklarla ilgil; 2. Ayaklar aracılığıyla gerçekleştirilen.