Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaginotomy nedir?

vaginotomy : n. Vagina ameliyatı, kolpotomi,

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


epithelial : a. Epitel'e ait.


ethmoidectomy : n. Etmoid kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


ethmoidotomy : n. Etmoid kemiğini kesme ameliyesi.


integument : n. Deri, integumentum.


hydroquinone : n. biochem. Fotoğrafçılıkta developman eriyiğinde kullanılan bir madde, bir antipiretik (C6H4O2H2).


hypalgia : n. Sızısı azalma ve sızıdan kurtulma, hepalji.


hystera (g) : n. Dölyatağı, rahim, uterus.


hypinosis : n. Kandaf ibrin miktarının ileri derecede azalması, fibrin eksikliği.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


lordosis : n. Omurganın konveksliği öne bacak şekilde arkaya bükülmesi, kamburluk, belkemiğinin eğriliği, lordoz.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


myosclerosis : n. Kas sertleşmesi, miyoskleroz.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.


pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.


pancreaticoduodenostomy : n. Pankreas ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


peroneus : n. Kamış kemik (fibula) kası.


polyscelia : n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.