Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginotomy nedir?

vaginotomy : n. Vagina ameliyatı, kolpotomi,

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canker : n. Ağızda meydana gelen yara veya şiş.


butamin : n. See: Butocaine.


chilblain : n. Mayasıl.


chondrocostal : n. Kaburga ıkırdaklarına ve kaburgalara ait olan, bu oluşumlarla ilgili.


cine-angiography : n. Hareketli flim şeklinde çekilen radyografi.


colposcopy : n. Vagina ve serviks'in kolposkop aracılığıyla muayenesi, kolposkopi.


diaminodiphenyl sulphone : n. İnatçı malaria vakalarında ve lepra'da kullanılan sentetik bir ilaç.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


hydrocephaloid : a. Hidrosefaliye benzer.


impulsive : a. Harekete yöneltici, itici, zorlayıcı.


manoeuver, maneuver : n. 1. Manevra; 2. Tedbir.


operable : a. Ameliyat edilebilir.


perineuritis. : n. Perineurium'un iltihabı.


pleochromatism : n. See. pleochroism.


pneumotypanum : n. Timpan boşluğu (orta kulak)'nda hava toplanması.


soma : n. Vücut, beden


spermoplasm : n. Spermatidlerin protoplazması.


stature : n. Vücutun dik duruş halinde iken gösterdiği yükseklik, boy.


sternutative, sternutatory : a. 1. Aksırtıcı; 2. Aksırtıcı ilaç.


stromatogenous : a. Stroma'dan kaynaklanan, stromadan gelişen.