Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginotomy nedir?

vaginotomy : n. Vagina ameliyatı, kolpotomi,

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


emulsum : n. See: Emulsion


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


halothane : n. İnhalasyon anesteziği olarak kullanılan berrak, renksiz bir sıvı.


homotransplantation : n. Aynı türe ait canlılar arasında yapılan doku aktarımı, aynı türe mensup bir hayvandan diğer bir hayvana veya insandan insana doku parçası aktarımı.


inferior : a.Alt, altında veya alt tarafta bulunan.


lithotomy : n. Taş çıkarma ameliyatı (özellikle mesaneden), litotomi.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


merosystolic : a. sistolün ibr kısmına ait.


micropyle : n. Spermatozoidin yumurtaya girdiği delik, mikropil.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


paradentium : n. Dişlerin boynunu çevreleyen dokunun bütünü, dişin asma cihazı.


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


previable : a. Dış şartlara uyma ve yaşama yeteneği kazanmamış.


screen : n.&v. 1. Paravana, perde, ekran; 2. Muayene (tetkik) etmek; 3. See: Screening.


sialaporia : n. Az miktarda tükürük salgılanması, tükürük azlığı.


spermacrasia : n. Sperma sıvısının zayıf ifrazı.