Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaginotome nedir?

vaginotome : n. Vaginayı kesme veya bölme aleti, vajenotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camera : n. Kamara.


cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


chemist : n. biochem. Kimyager, kimyacı, eczacı.


clarify : v. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirmek; 2. Aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, açıklamak (bir konu v.s.'yi).


defibrilator : n. Ventriküler fibrilasyonu durdurarak normal kalp ritmine tekrar dönülmesini sağlayan herhangi bir araç.


hypo-orchidism : n. Testislerin salgı yapamaması.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


lipogenous : a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; 2. Yağ oluşmasına sebep olan, yağ yapan; 3. Yağ toplanmasına bağlı, yağlanmanın sebep olduğu.


meconium : n. Yenidoğanın kalınbarsağı içindeki dışkı, ilk kaka, mekonyum.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


mesocele : n. Sylvius kanalı, mezosel.


nauseous : a. 1. Mide bulandıran; 2. Tiksindirici; 3. Mide bulantısına ait.


nonsexual : a. See: Aseual.


overactivity : n. Aşırı çalışma, bir organın normalin üstünde çalışması hali.


peristaphyline : a. Küçük dilin çevresinde bulunan, peristafilin.


pharmaco- : pref. İlaç, ilaçlar anlamına önek.


phenylmethanol : n. biochem. Benzil alkol.


presbycardia : n. Yaşlılığa bağlı olarak kalbin çalışma gücünün azalması, yaşlılığa bağlı kalb hastalığı.


prolepsis : n. Bir krizin vaktinden önce gelmesi.


pulpectomy : n. Diş özünün çıkarılması, pulpektomi.