Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginotome nedir?

vaginotome : n. Vaginayı kesme veya bölme aleti, vajenotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbaminohaemoglobin : n. Karbondioksidle hemoglobinin birleşmesi ile meydana gelen bileşim, kandaki CO2'nin bir kısmı bu şekilde taşınır.


emmenology : n. Menstruasyon hakkındaki bilgiler, emenoloji.


encephaloid : a. 1. Beyin madde ve yapısına benzeyen, beyinsi; 2. See: encephaloma.


evisceration : n. Bir organın dış kısımlarını yerinde bırakarak içinde bulunanları çıkarma.


exhibitionism : n. 1. Kendini teşhir etme anomalisi; 2. Kendi üree (cinsel) organın başkaları tarafından görülmesinden zevk alma eilimi.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


hebetude : n. 1. Zihin körlüğü; 2. Sıkıntı.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


myotrophy : n. Kas beslenmesi, miyotrofi.


oscheal : a. Skrotum'la ilgili.


parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.


peripneumonia : n. See: 1. Pneumonia; 2. Pleuropneumonia.


racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.


resorcinol : n. Bazı deri hastalıklarında, sürülmek suretiyle kullanılan antiseptik bir madde, rezorsinol.


rheotome : n. Elektrik devresini kesen alet.


sphenoidotomy : n. Sfenoid (kaması) sinüs ameliyatı.


stein-leventhal syndrome : n. Yaşamın ikinci veya üçüncü on yıllık dönemlerinde ortaya çıkan sekonder amenore, kısırlık, bilateral polikistik ovariumlar ve hirsutismus belirtileri ile kendisini gösteren bir sendrom.


stereotypy : n. Anlamsız hareket veya kelimelerin daimi olarak tekrarlanması, stereotipi.


superalimentation : n. Çok yeme, aşırı beslenme.