Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vaginotome nedir?

vaginotome : n. Vaginayı kesme veya bölme aleti, vajenotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


Crohn's Disease : n. Genellikle genç erişkinlerde görülen kronik, granulamatöz bir hasatlık.


endarterectomy : n. Bir atardamarda bulunan aterom plağının cerrahi yöntemle çıkarılması.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


fibrination : n. Kanda fibrin çokluğu (fazlalığı), fibrinasyon.


idiogenesis : n. Kendiliğinden veya sebebi bilinmeksizin oluşma, özellikle idyopatik nitelikte herhangi bir hastalığın oluması.


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


isograft : n. Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi).


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


mnemonic : a.&n. 1. Hafızaya yardımı olan, hafızayı kuvvetlendiren; 2. Hafızaya ait; 3. (pl.) Hafızayı kuvvetlendirme sanatı veya usulü, hafızayı terbiye bilimi.


nutritional : a. Beslenme ile ilgili.


peppermint : n. Nane, menta piperita (yel çıkarıcı ve uyarıcıdır).


perienteritis : n. Barsak periton tabakasının iltihabı.


petrolatoma : n. Herhangi bir doku içine sıvı vazelin enjeksiyonunu takiben gelişen tümör, vazelin tümörü.


photoreceptive : a. Işığı görebilen.


presenility : a. Yaşlılık öncesi, ihtiyarlık meydana gelmeden önce cereyan eden.


pseudohemophilia : n. Pıhtılaşma yeteneğinde herhangi bir bozuklu knedeniyle zaman zaman kanama ile belirgin kalıtsal nitelik göstermeyen patolojik durum yalancı hemofili.


pyruvic : a. biochem. Renksiz sıvı bir keton asidine ait.


rheumatism : n. Romatizma.