Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginotome nedir?

vaginotome : n. Vaginayı kesme veya bölme aleti, vajenotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbide : n. biochem. Bir karbon maden bileşimi, karbid.


cellulase : n. biochem. Selülozu selobiyoza çeviren bitkisel enzim.


cephalotractor : n. Doğumu kolaylaştırmak amacıyla fetüs başına uygulanarak onu çekip çıkarmağa yarayan alet, doğum forsepsi.


deadly : Öldürücü, şiddetli


exarteritis : n. Arter dış gömleğinin iltihabı, eksarterit.


glossotrichia : n. Dilin kıllı olma hali, kıllı dil.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


immunology : n. Muafiyetin bilimsel incelenmesi, immünoloji.


lochioschesis : n. Loşi birikmesi, rahim suyunun akmaması.


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


ophthalmogyric : a. 1. İstemdışı göz hareketleri gösteren, istemdışı göz hareketleri ile belirgin; 2. İstemdışı göz hareketlerine sebep olan.


osteosynthesis : n. Kırılmış kemki uçlarının ameliyatla birleştirilmesi, osteosentez.


ovariectomy : n. Yumurtalığın ameliyatal çıkarılması, ovaryektomi, ooforektomi.


perilaryngitis : n. Gırtlağı (larynx) saran dokuların iltihabı, perilarenjit.


premortal : a. Öldükten sonra olan.


renopulmonary : a. Böbrek ve akciğerlerle ilgili.


reversion : n. 1. Atavik bir özelliğin yeniden belirmesi, eski atalarda görülen herhangi bir özelliğin birkaç kuşak sonra yeniden görülmesi; 2. Eski haline dönme, eski haline çevrilme.


rhin (o) : pref. Burun, burun şeklinde organ.


sex-linked : a. Cinsiyet kromozomu üzeindeki genlerle evlada geçmiş, bu genler tarafından oluşturulmuş (karakter, hastalık v.s.)


status : n. Durum, hal, vaziyet.