Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaginotome nedir?

vaginotome : n. Vaginayı kesme veya bölme aleti, vajenotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephaline : n. biochem. Emetinin takriben iki misli kuvvetinde olan ve ipeacacuanha'dan çıkarılan bir alkaloid (C15H22O2).


cerebrosclerosis : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


choleic : a. Safraya ait.


claustrophobia : n. Kapalı yerlerde bulunmaktan dolayı meydana gelen korku hissi, psikolojik bir rahatsızlık.


cornynecabterium : n. Bir bakteri çeşidi.


demography : n. Sosyal bilim, sosyoloji.


divergence : n. Birbirinden uzaklaşma, özellikle iki gözde görüş eksenlerinin birbirinden uzaklaşması (Dışa şaşılıkta olduğu gibi).


exorbitism : n. See: Exophthalmos


phrenosplenic : a. Diafragma ve dalak'la ilgili.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


graphomania : n. İçten gelen devamlı yazma dürtüsü, çılgınlık derecesine varan yazma arzusu.


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


interpupillary : a.Gözbebekleri arası.


karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.


lard : n. domuz yağı.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


narcissism : n. Bir şahsın (kadın veya erkek) kendi vücuduna karşı duyduğu cinsi arzu, kendi şahsına aşık olma psikozu, nar(si)sizm.


neurovirus : n. Aşı yapımında kullanılmak üzere sinir dokusunda üretilerek hastalık yapma yeteneği azaltılmış virüs, nörovirüs.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.