Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaginoscopy nedir?

vaginoscopy : n. Vagina muayenesi, vajenoskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellergen : n. biochem. Brucella'lardan elde edilen bir antijen olup teşhiste kullanılır.


chiasm : n. Kiyasma, çapraz, chiasma.


corediastasis : n. Gözbebeğinin genişlemesi, genişlemiş gözbebeği.


cutis : n. Deri, cilt, derma kütis, koryum.


cytolytic : a. 1. Hücrelerin erimesiyle ilgili, 2. Hücreleri eritici.


dichromic : n. biochem. İki atom kromu ihtiva eden.


excittovascular : a. Damarları genişleten veya daraltan.


gametology : n. Cinsiyet hücrelerini konu alan bilim dalı, gametoloji.


glass : n. 1. Cam; 2. Bardak; 3. Mercek adese.


glomerululonephritis : n. Glomerüllerin iltihabı.


karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


microorganism : n. Yalnız mikroskopla görülebilen organizma, mikroorganizma.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


perithelium : n. Kılcal damarları saran lifli tabaka.


polymyositis : n. Birçok kasların iltihabı, polimiyozit.


proximo-ataxia : n. kol veya bacağa ayın yere arız olan ataksi.


psychologic : a. 1. Psikoloji (ruh bilim) ile ilgili, 2. Ruhsal durumla ilgili, ruhsal etkenlere abğlı, psikolojik.


recombination : n. Bir bileşiği oluşturan unsuralrın ayrılmalarını takiben yeniden birleşmeleri, tekrar biraraya gelme.


salvarsan : n. Özellikle frengi ilacı olarak kullanılan arsenikli bir ilaç, arsfenamin.