Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vaginoscopy nedir?

vaginoscopy : n. Vagina muayenesi, vajenoskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coxarthropathy : n. Kalça eklemi hastalığı.


desmodynia : n. See: Desmalgia.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


gangrenosis : n. Gangrenleşme.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hyperphoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hiperfori.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


neurohumor : n. biochem. Nevrondan salgılanan kimyasal bir madde.


oleum : n. (pl. olea). See: oil.


paracystitis : n. Mesane çevresindeki abğ dokusu ve diğer komşu oluşumların iltihabı.


proto : pref. İlk birinci, baş.


psychotropic : a. Beyin hücreleri üzerinde özel etki sabihi olan.


pyrevemia : n. Kanda aşırı pirüvik asit bulunuşu.