Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaginoscope nedir?

vaginoscope : n. Vaginayı muayene aleti, vajenoskop

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biorheology : n. Faaliyet halindeki organ ve sistemlerdeki sıvı akımını, bu akımın özelliklerini ve bozukluklarını inceleyen bilim dalı.


black : a. Siyah, kara.


braxy : n. Bulaşıcı ve öldürücü boyun hastalığı.


cartilaginiform : a. Kıkırdağa benzeyen, kıkırdak gibi, kıkırdağımsı.


colpopexy : n. Vagina'nın ameliyatla tesbiti, gevşemiş veya sarkmış vaginanın sakrum'a veya karın duvarına dikişle tesbiti.


cyclitis : n. Kirpik cisminin iltihabı.


disk, disc : n. Disk, yassı, yuvarlak, bir strüktür veya dairesel çıkıntı, discus.


foraminous, foraminated : a. Delikli.


hepatargia : n. Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasından ileri gelen otointoksikasyon, hepatarji.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


lalorrhea : n. Kelimelerin anormal sarfı.


lepraphobia : n. Lepra'dan aşırı korma, cüzzamlılarla temastan ve cüzam almaktan aşırı ürkme.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


oleomargarine : n. Hayvan yağı ile sütten yapılmış sun'i tereyağı, margarin.


orbitonasal : a. Göz çukuru ve buruna ait.


pairing : n. 1.İki benzer şeyin bir araya gelmesi, çiftleşme; 2.Erkek ve dişi arasındaki cinsel birleşim, çiftleşme.


pneumarthosis : n. Eklemde gaz veya hava blunması.


preaxial : a. Vücut ekseninin önünde bulunan.


pro re nata : adv. Duruma göre, icaba göre.