Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaginoscope nedir?

vaginoscope : n. Vaginayı muayene aleti, vajenoskop

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalogyric : a. Başın çevresel dönüş hareketleriyle ilgili.


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


cycloid : n. Devri olarak iyileşen ve depresoyna giren şahsiyet tipi, sikloid.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


enterozoon : n. (pl. enterozoa) Barsak paraziti.


eudiometer : n. biochem. Gazları tahlil ve ölçmek için kullanılan alet.


extremity : n. Kol-bacak, extremitotis.


gastralgokenosis : n. Midenin boş oluşu nedeniyle oluşan ağrı, açlık ağrısı.


gastrasthenia : n. Mide zayıflığı, gastrasteni.


gastrology : n. Mide oluşu veya hastalıkları ilmi, gastroloji.


genesiology : n. Jenerasyon ilmi, üremebilim, jenezyoloji.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hyperadrenocorticism : n. Böbreküstü bezi korteksinden, başta hidrokortizonolmak üzere adrenokortikal hormonların aşırı salgılanması hali, hiperadrenokortisizm.


interpolation : n.Vücudun herhangi bir yerine ameliyatla yeni doku aktarma, tdoku aktarımı, doku nakli.


karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.


malposition : n. Yer değiştirme, mutat (normal) yerinden çıkma.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.