Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginoscope nedir?

vaginoscope : n. Vaginayı muayene aleti, vajenoskop

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circadien rhythm : n. 24 saatte bir tekrarlayan ritm.


coagulin : n. biochem. See: Precipitin.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


deglutition : n. Yutma.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


ergonovine maleate : n. biochem. Uterus kasılmalarını sağlayan beyaz billüri toz.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


flooding : n. Rahim (uterus) kanaması, metroraji.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


gastrohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterus'un çıkarılması.


gravidic : a. 1. Gebelikle ilgili, gebe kadınla ilgiil, 2. Gebelik esnasında oluşan gebelikte görülen.


metroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet, uterusu muayene aleti, metroskop.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


nona : n. Güney Avrupa memleketlerinde 1890 yılında salgın olarak görülmüş olan Afrika trypanosomiasis'ine benzer bir hastalık.


osmidrosis : n. Terin fena ve keskin kokması.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


parietal : a. Herhangi bir organın duvarlarına ait,çepere ait, parietalis.


parapleuritis : n. Göğüs duvarının iltihabı.


phagy- : suff. Yoketme, yeme.