Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaginoscope nedir?

vaginoscope : n. Vaginayı muayene aleti, vajenoskop

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


cripple : n. Sakat (kötürüm) adam.


gemellology : n. ikiz gebeliğin oluşması, gelişmesi ve ikizleri konu alan bilim dal4.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


inordinate : a. 1. Düzensiz, bozuk; 2. Aşırı, çok fazla.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


locomotive : a. 1. Hareketle ilgili, bir yerden diğer bir yere gidişle ilgili; 2. Hareket gösteren bir yerden diğer yere gitme yeteneği taşıyan.


nudist : n. Çıplak yaşama taraftarı.


peribulbar : a. Göz küresi çevresinde, göz küresini çevreleyen.


periproctitis : n. Rektumu saran dokuların iltihabı, perirektit.


photuria : n. İdrarda fosfor bulunması.


pinto : n. See: Pinta.


proctatresia : n. Anu sveya rektumun kapalı olması.


replicate : n. 1. Birkaç defa tekrarlanan aynı işlem, gözlem veya deneyden her biri; 2. Hücrenin, bölünme olmaksızın aynı hücreyi sentez edişi şeklinde üreme; 3. Katlanmış.


seton : n. 1. Kıl fitili, 2. Kıl fitilinden çıkan cerahat.


shadow : n. 1. Normal rengini kaybetmiş soluk eritrosit (hemoliz sonucu); 2. Gölge, karartı (Röntgen filmindeki gölge veya karartı gibi).


specialism : n. Belli bir konu üzerinde yoğunlaşma, belli bir tıp dalı üzerinde uzmanlaşma.


stearopten : n. biochem. Uçucu bir yağın katı kısmı.