Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginoplasty nedir?

vaginoplasty : n. Vaginanın plastik tamiri, vajenoplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


consulting : a. & n. 1. İstişare etme; 2. Müşavir.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


creatinemia : n. kanda aşırı miktarda kreatin bulunuşu.


cystdoceliotomy : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mesaneyi açma.


frog plaster : n. D oğuştan kalça çıkığı vakalarının konservatif tedavisinde kullanılan bir yöntem.


heteropolysaccharide : n. biochem. Hidrolize uğradığında çeşitli karbonhidratlar meydana getiren bileşik madde.


hives : n. Ürtiker, urticaria.


mefenamic acid : n. Sulphinpyrazone'un ürokozürik etkisi ile çelişmeyen, bu nedenle de gut hastalığında kullanılabilen bir analjezik.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


nephrolithotomy : n. Böbrekteki taşların ameliyatla çıkarılması.


ophthalmoblennorrhea : n. Cerahatli, oftalmi.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


paragenetic : n. Melez.


paraldehyde : n. biochem. Uyutucu olarak kullanılan renksiz sıvı (C2H12O3).


pentazocine : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan bir ilaç.


peripancreatic : a. Pankreas çevresinde, pankreas'ı çevreleyen.


perirenal : a. Böbreği saran.


potentiation : n. Kuvvetlendirme tesirini arttırma.