Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaginoplasty nedir?

vaginoplasty : n. Vaginanın plastik tamiri, vajenoplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnisher : n. Dişçilikte, dişin üzerini düzeltip parlatmakta kullanılan alet.


care : n. İhtimam, bakım.


cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.


ethereal : a. biochem. Etere ait, eterik, eteri havi, etere benzer.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


imago : n. 1. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)'nin daha sonra da hafıtasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali; 2. Ergin böcek, özellikle erişkin şeklini kazanmış sinek.


interstitial : a. 1. Doku arasında bulunan; 2. Çatlağa ait, interstisyel.


irreparable : a. Onarımı mümkün olmayan, düzeltilmesi imkansız.


krypton : n. Kr. sembolü ile bilinen atom no:36 ve atom ağırlığı: 83-7 olan kimyasal element.


lanuginous : a. Üzeri ince tüylerle kaplı, lanugo ile örtülü.


leukophlegmasia : n. Phlegmasia alba dolens.


lymphangiomatous : a. Lenfanjiyomlu.


neuroma : n. Sinir uru, nevrom.


obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.


onychogram : n. Onikografın kaydettiği çizgi.


peritendinitis : n. Kiriş(tendon) kılıfının iltihabı.


photochemical : a. Işığın imyasal etkilerine ait, fotoşimik.


pithing : n. Deney hayvanlarının beyin veya murdar iliğini delem veya kesme ameliyesi.