Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaginoplasty nedir?

vaginoplasty : n. Vaginanın plastik tamiri, vajenoplasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

emotionalism : n. Kişinin fazla duygusal oluşu ve çabuk heyecanlanması ile belirgin ruhsal yapı göstermesi hali.


fart : n. & v. 1. Yellenme (aşağıdan gaz çıkarma); 2. Yellenmek, osurmak.


fleam : n. Baytar neşteri.


gram-positive : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı alan.l


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


hematinometer : n. kandaki hemoglobin miktarını ölçme aleti.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


homoglandular : a. Aynı guddeye ait.


imipramine : n. Antidepresan antikolinerjik, antihistaminik, anti-Parkinson ve antiserotonin özellikleri olan bir maded.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.


mesmeric : a. Hipnotizma ile ilgili, hipnotizma'ya dayanan.


pathologist : n. Patolog.


phlyctenia : n. Cerahatli ve lenfli kabarcık, flikteni.


proctodynia : n. Rektum ağrısı.


sclerencephalia : n. Beyin dokusunun sertleşmesi, beyin sklerozu.


sphygmotonometer : n. Arter duvarlarının elastikiyetini ölçme aleti.


splanchnotomy : n. Barsak disseksiyonu veya anatomisi, splanknotomi.


tracheopharyngeal : a. Trakea ve yutağa ait.


trichophagy : n. Saç yeme alışkanlığı.