Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginopexy nedir?

vaginopexy : n. Vagina düşüklüğü halinde vaginanın karın duvarına dikilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catastrophic : a. Felaket getiren, sonu kötü biten.


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.


fantasy : n. Hayal, hülya, kuruntu.


hematinemia : n. kanda hematin bulunması.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


idiosyncratic(al) : a. Yaradılışa ait.


metronome : n. Kısa zaman aralıklarını kaydeden araç, metronom.


monozygotic : a. Tek zigota ait.


myelatelia : n. Omuriliğin kusurlu gelişimi, miyelateli.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


orchidoncus : n. Testis tümörü.


ovarian : n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ovarialis (ovaricus).


penniform : a. Tüy şeklinde, tüysü.


personalgistics : n. Şahsiyet bilgisi.


photoreceptive : a. Işığı görebilen.


revivescence : n. Canlandırma, hayat verme, yeniden kuvvet kazandırma


salpingostomy : n. Tubaların tıkanıklığını giderme.


scalene : n. Kenarları birbirine eşitlik göstermeyen üç köşeli şekil, bu nitelikte üçgen.


secretory : a. Vücutta sıvı madde meydana getiren, ifrazi, salgı işine ait.