Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginoperitoneal nedir?

vaginoperitoneal : a. Vagina ve peirtona ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


costatome : n. Kot makası, kaburgalararası kesmek için özel aygıt.


cytocarcinoma : n. 1. Kistik oluşumlar gösteren adenokarsinom, cystaadenocarcinoma; 2. Kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


diaclasia : n. 1. Kemiği kırma, eğrilik veya şekil bozukluğu gösteren kemiği düzeltme amacıyla kırma; 2. Kemik'te eğrilik veya şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla meydana getirilen kırık.


epicystotomy : n. Semfiz üzerinden (suprapubik) kesit yaaprak mesaneyi açma.


epiphora : n. Gözyaşlarının patolojik olarak üzerine taşması.


esmodil : n. Carbachol'a benzeyen antispazmodik bir ilaç.


gastrectasia : n. Mide genişlemesii, gastrektazi.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


hypoblast : n. Embriyonun en iç zarı, endoderm.


macrocephaly, macrocephalia : n.Başın büyük olması, büyük kafalılık, makrosefali.


mesmerism : n. 1. Hipnotizma; 2. Manyetizma ile tedavi usulü; hipnotizma ile tedavi.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


orthograde : a. Yürürken vücudunu dik tutan.


percuss : v. muayene maksadiyle parmak veya aletle hafiğf hafif vurmak.


polycyclic : a. 1. Birden fazla halkası bulunan; 2. Anı cins semptomun belirli devirler halinde birden fazla görünmesi, polisiklikl.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


psychosis : n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye, ruhi hal, sinir krizi, akıl hastlığı, akıl düzensizliği.


pyelectasis : n. Piyelon (böbrek pelvisi) genişlemesi.