Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaginoperitoneal nedir?

vaginoperitoneal : a. Vagina ve peirtona ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


compromise : baskı altında tutulan arzuları gizlemek suretiyle şuur tarafından kabul edileibilecek hale getirilmelerini sağlayan mental bir mekanizma, uyuşma, anlaşma.


cumulation : n. Birikme, yığılma, toplanma devamlı alınan herhangi bir ilaç veya maddenin dokularda birikim göstermesi.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


egotist : n. Kendini beğenen kimse, aşırı övünen kişi.


emotional : n. Hislere bağlı olarak gelişen.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


inter- : pref. Ara, arasında.


illyngophobia : n. Baş dönmesinden aşırı korkma.


lithorite : n. İdrar kesesinde bulunan bir taşın parçalanması işleminde kullanılan aygıt.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


multifid : a. Çok yarıklı, çatlaklı, multifidus.


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.


opiomaniac : n. Afyonkeş.


osteohalisteresis : n. Kemiğin madeni elementlerinin azalamsı.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


papilledema : n.Göz diski ödemi.


phenylbutazone : n. Uzun etkili ve güçlü bir analjezik.


pneumohemothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve kan bulunması.