Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginoperitoneal nedir?

vaginoperitoneal : a. Vagina ve peirtona ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthitis : n. Canthus iltihabı.


cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


dacryagogatresia : n. Gözyaşı bezi kanalının tıkanması.


devitalize : v. Cansızlaştırmak.


didymalgia : n. Testis ağrısı.


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


hyperglycoenolysis : n. Glikojen'in aşırı şekilde glükoza yıkılması.


idiometritis : n. Uterus kasının iltihabı, idyometrit.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


mesad : a. See: Mesiad


oneirism : n. Ayakta uyuma.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


osology : n. Vücut sıvıları bilimi, ozoloji.


ozochrotous : n.Cildi ağır kokan.


polygonal : a. Çok köşeli.