Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginoperitoneal nedir?

vaginoperitoneal : a. Vagina ve peirtona ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Conn's syndrome : n. Fazla miktarda aldosteronun mevcut olması.


diaxon : n. İki aksonlu sinir hücresi.


drusen : n. Gözde choroid'in retina ile temas halindeki içt abakasında, hyalin'e benzer küçüktanecikler birikmesi ile belirgin patolojik durum.


fetus : n. Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde gebelik ürününe verilen isim, uterus içinde gelişen yavru, cenin, fetüs.


hemocyte : n. Kan yuvarı, kan küreciği.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


lymphatolysin : n. Lenf dokusuna tesir eden toksin.


myelotome : n. Ameliyat esnasında omurilikteki sinir demetlerini kesmede kullanılan özel bistüri, miyelotom.


necropneumonia : n. Akciğer gangreni, nekropnömoni.


nematoblast : n. See: Spermatoblast.


nos(o)- : pref. Hastalık.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.


polychromatophilia : n. 1. Çeşitli boyalarla boyanabilme özelliği; 2. Kanda polikromatofilik hücrelerin çoğalması.


proctorrhaphy : n. Rektum dikilmesi.


pulmonitis : n. Akciğer iltihabı, pnömoni.


quadrant : n. 1. Çeyrek daire; 2. Bir bütünün dörtte biri (mesela görme alanında veya karın yüzeyi hk).


quintuplet : n. Beşiz.


seronegative : a. Serolojik test sonucu negatif olan, serolojik reaksiyon göstermeyen.


staphylotome : n. Küçük dil (uvula)'e kesit yapma veya keserek çıkarmada kullanılan özel bistüri, stafilotom.


taraxacum : n. Hindiba kökü.