Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vaginoperineotomy nedir?

vaginoperineotomy : n. Vagina ve perine ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiotomy : n. Kolu kesme veya yarma ameliyatı, brakyotomi.


bronchology : n. Bronş ve bronşiyol hastalıklarını konu alan tıp dalı.


confection : n. Şeker veya balla yapılan ilaç.


confusion : n. Bilincin bulanıklığını ve kişinin realite ile alakası bulunmadığını belirten bir kavram.


dyssomia : n. uykusuzluk, uyuyamamazlık, uyku düzensizliği.


epithelioid : a. Epitele benzer, epitelsi, epitelyoid


exchange : n. Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme.


laciniate : a. Püskül şeklinde uzantılar gösteren, saçaklı.


gymnocyte : n. Duvarsız hücre, jimnosit.


heterochromatin : n. biochem. Kromozomlarda bulunan ve hafif boya alan kromatin maddesi.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


method : n. biochem. Usul, tarz, şekil, yöntem, metod.


mycetism : n. Zehirli mantarların yenmesi sonucu gelişen toksik durum, mantar zehirlenmesi.


necromania : n. Ölüm veya ölülere karşı duyulan marazi ilgi, nekromani.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


palatography : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketlerin, palatograf aracılığıyla çizelge halinde kaydedilmesi.


rattles : n. 1.Göğüs hastalığı; 2. Can çekişme hırıltısı.