Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaginoperineotomy nedir?

vaginoperineotomy : n. Vagina ve perine ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalothoracic : a. Baş ve göğüsle ilgili.


chorioadenoma : n. Koryon hücrelerinden gelişen iyi huylu tümör, karyon adenomu, karyoadenom.


cobalt : n. biochem. Co sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 58.94 olan kimyasal element, kobalt.


epilepsy : n. Sar'a, epilepsi.


europium : n. biochem. Eu sembolü ile bilinen atom no:63 ve atom ağırlığı: 150.0 olan kimyasal element.


exosplenopexy : n. Dalağın ameliyatla karın duvarı dışına tesbit edilmesi.


hemocytogenesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


indigitation : n. 1. Aynı oluşumun bir parçasının diğer bir parçası içine, eldiven parmağı şeklinde geçmesi, invajinasyon, özellikle barsak invajinasyonu; 2. Liflerin karşılıklı birbirine kenetlenme göstermesiyle belirgin kirişin kasa tutunma şekli.


ketonuria : n. İdrarla keton çıkarılması, ketonüri.


maidenhead : n. Kızlık zarı. See: Hymen.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


mycostatin : n. Nystatin'in müstahzar adı, mikostatin.


myelomalacia : n. Marazi omurilik yumuşaması, miyelomalasi


neuroglioma : n. İçinde sinir hücreleri bulunan gliyom.


optoblast : n. Retinanın büyük gangliyon hücrelerinden biri.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.


pericementoclasia : n. Periodontitis simplex.


propalinal : a. Biyolojide bazı hayvanların çenelerinin ileri geri oynamasına ait bir terim.