Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaginoperineotomy nedir?

vaginoperineotomy : n. Vagina ve perine ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cionectomy : n. Küçük dil (uvula)'nın ameliyatla çıkarılması.


ergotoxine : n. 1. Ergot'dan elde edilen alkaloidlerin karışım; 2. Ergot zehirlenmesinden sorumlu alkaloid.


gastrotomy : n. Mideyi açma ameliyatı, gastrotomi.


hepatotoxin : n. biochem. Karaciğer hücrelerini yokeen bir toksin, hepatotoksin.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


interosseous : a. İki kemik arasında bulunan, kemiklerarası.


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


laparotomaphilia : n. Aşırı ameliyat arzusu, kişinin ameliyatı düşündürecek bazı akut belirtileri yalandan göstermesiyle beraber seyreden aşırı ameliyat eğilimi.


meatotomy : n. Mea (kanal) ameliyatı.


myectomy : n. Kasın ameliyatla çıkarılması, miyektomi.


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


nonseptate : a. Bölme göstermeyen, septumsuz.


omosternum : n. Sternum ile klavikula arasındaki oynak yerinde bulunan eklemlerarası kıkırdak.


periostitis : n. Kemik dış zarı iltihabı, periostit.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.


photogenic : a. 1. Işık meydana getiren veya yayan; 2. Işıktan meydana gelen, fotojenik.


pseudomelanosis : n. Öldükten sonra dokuların pigmantasoyun.


pylemphraxis : n. Kapı toplardamarın tıkanması.


rachicele : n. Omuriliğin bir bölümünün omurgadaki patolojik bir açıklıktan dışarıya bombelik gösteişi.


sidebone : n. Atlarda topukların üzerindeki yan kıkırdakların sertliği.