Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaginoperineorrrhaphy nedir?

vaginoperineorrrhaphy : n. Vagina ve perinenin dikilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorific : a. Isıtıcı.


cauterization : n. 1. Dağlama; 2. Hareket, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma.


differential blood count : n. Lökosit formülü, kanda mevcut lökosit cinslerinin hangi oranda olduğunun saptanması.


etheromania : n. Eter kullanma alışkanlığı, eter düşkünlüğü.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


hematoxylin : n. biochem. Doku ve hücre boyalarında kullanılan bir boya maddesi.


hydrencephalitis : n. Hidrosefalus'ta kafatası içinde toplanan sıvının, beyin zarlarıyla beraber iltihabı.


melasma : n. Deride siyah lekeler hasıl olma hastalığı.


nystaxis : n. See: Nystagmus.


ovotherapy : n. Yumurtalık ekstrelerinin tedavi maksadiyle kullanılışı, ovoterapi.


pylemphraxis : n. Kapı toplardamarın tıkanması.


retinal : a. Retinaya ait.


softening : n. Yumuşama.


sopor : n. Derin uyku hali, koma, sopor.


stalk : n. Sap.


steatitis : n. Yağ dokusu iltihabı.


steatogenous : a. Yağ dejenerasyonu yapan, steatojen.


stenosis : n. Darlık, bir kanal veya borunun daralması, setnoz.


subconscious : a. Bilinci yarı açık olan.


subvitrinal : a. Corpus vitreus altında bulunan.