Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginoperineorrrhaphy nedir?

vaginoperineorrrhaphy : n. Vagina ve perinenin dikilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


duplication : n. 1.Çift olma, iki mislini ihtiva etme; 2. Katlanma, kat, kıvrım.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


submembranous : a. Zar altı.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


influenzal : a. 1. İnfluenza (grip) ile ilgili; 2. İnfluenza'ya bağlı, influenza'nın sebep olduğu.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


lobose : a. Loblardan oluşmuş, loblara bölünmüş loblu.


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


medicus : n. Doktor, hekim


melonoplasty : n. Yanaktaik herhangi bir şekil bozukluğun düzeltme amacıyla yapılan ameliyat, melanoplasti.


mesenteric : a. see: Mesaraic


necroscopy : n. See: autopsy.


nicotinamide : n. biochem. Pellegra tedavisinde kullanılan beyaz billüri toz (C6H6N2).


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


photuria : n. İdrarda fosfor bulunması.


phytonosis : n. Bitkinin sebep olduğu toksik etkiye bağlı patolojik durum, bitkiye bağlı herhangi bir hasatlık.


protochrome : n. biochem. Ürokrom gibi reaksiyon veren bir protein türevi.


pseudoptosis : n. Alt ve üst göz kapağı arasındaki açıklığın daralması.


sonne dysentery : n. Shigella sonnei tarafından meydana getirilen absilli dizanteri.