Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginoperineorrrhaphy nedir?

vaginoperineorrrhaphy : n. Vagina ve perinenin dikilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

case : n. Hastalık hali, vak'a.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


decubation : n. Enfeksiyöz hastalık belirtilerinin kayboluşundan kişinin tamamen eski sıhhatini kazanmasına kadar geçen devre, enfeksiyöz hastalığın iyileşme devresi.


depth : n. Derinlik.


dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.


dipsomania : n. Şiddetli alkol iptilası, ayyaşlık, dipsomani.


entodermal : a. 1. Entoderm ile ilgili; 2. Entoderm'den gelişen.


hyperephidrosis : n. Aşırı terleme.


impotent : n. İktidarsız (erkek).


kaolin : n.biochem. Kil, alüminyum silikat.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


lymphangiectomy : n. Lenf damarı lezyonunun ameliyatla çıkarılması. Lenfanjiyektomi.


mannerism : n. Kendine mahsus hareket veya davranışlar gösterme, yapmacık tavırlar içinde bulunma.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


oncosis : n. Mültipl tümör oluşumu.


onycholysis : n. Tırnakların gevşemesi veya yataklarından ayrılması, onikoliz.


ophthalmologist : n. Göz hastalıkları uzmanı, göz doktoru, oftalmolog.


paracephalus : n. Baş, gövde, el ve ayakları yeterli olgunluğa erişmemiş hilkat garibesi.


parathyroidal : a. Paratiroid bezleriyle ilgili.


pseudojaundice : n. Safra pigmentleri ile ilgili olmaksızın herhangi bir sebeple özellile kanda karoten artışına bağlı olarak deri renginin hafif sarımsı renk alması, yalancı sarılık.