Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginoperineorrrhaphy nedir?

vaginoperineorrrhaphy : n. Vagina ve perinenin dikilmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackwater fever : n. Tropik bölgelerde ve özellikle Afrikada görülen ağır bir sıtma türü.


bronchospirometer : n. Akciğerin kapasitesini ölçmekte kullanlılanl bir aygıt.


caudal : a. Kuyruğa veya alta ait, cadualis.


colpoptosis : n. Vaginanın düşmesi (sarkması), kolpoptoz.


convulsive : a. 1. Konvülsiyon'la ilgili; 2. Konvülsiyon gösteren.


deodorant : n.&a. 1. Kokuyu azaltmak veya izale etmek için kullanılan kimyevi bir madde; 2. Dezenfekte edici.


dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.


enlargement : n. Büyüme, artma.


fervor : n. Sıcaklık, hararet, yüksek ateşin vücutta meydana getirdiği sıcaklık.


hierophobia : n. Kutsal şeylerden aşırı korkma.


homokeratoplasty : n. Aynı türe mensup hayvandan alınan kornea grefinin havyanın hasta korneasına yerleştirilmesi, diğer bir kimse korneasından alınan gref'in hasta insan korneasına uygulanması, homokeratoplasti.


julep : n. 1.İlaca karıştırılan tatlı bir sıvı, cülap; 2. İçine buz ve nane ruhu karıştırılan bir içki.


miner's anemia : n. Kancalı kurt hastalığı.


monoblast : n. Monosit'in geliştiği öncü hücre.


normoglycemia : n. Kanda normal şeker miktarı, normoglisemi.


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.


pott's fracture : n. Ayak bileği ekleminde meydana gelen kırık ve çıkık olayı.


protal : a. Doğuştan, doğuştan mevcut.


putrefactive : a. 1. Çürüme veya kokuşma ile ilgili; 2. Çürümeye sebep olan, kokuşma yapan.