Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginopathy nedir?

vaginopathy : n. Vagina hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiogram : n. Kardiyografın kaydettiği çizgi, kardiyogram.


diphenhydramine hydrochloride : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, allerjik bozuklukların tedavisinde kullanılır (C17H23NO HCI).


disulphate : n. biochem. Bisülfat. Yer değiştirebilir bir hidrojen atomuna sahip sülfat.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


hypnosia : n. Uyku basması ve uyuşuklukla belirgin durum.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


mouth : n. Ağız, os.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


pneumatocele : n. 1. Akciğer dokusu fıtığı; 2. Gazlı şiş, içinde gaz bulunan şiş, pnömatosel.


polyotia : n. Kulak adedinin normal (iki) den fazla olması.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.


precommissure : n. Ön bileşke.


proct : pref. 1. Rektum anlamına önek; 2. Anüs anlamına önek.


radiopathology : n. Işınımın dokular üzerine yaptığı fena tesirleri inceleyen patoloji.


refrigeration : n. Soğuk hava tedavisi.


rouget du porc : n. Domuzlarda yılancık (eripizel) hastalığı.


sclerophthalmia : n. Skleranın kornea üzerine yapışması.