Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginopathy nedir?

vaginopathy : n. Vagina hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotachometer : n. Kalb atımlarının sayı ve ritmini devamlı olarak kaydeden alet.


cruciate : a. Haç şeklinde olan, ıstavroza benzeyen.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


dialyzed : a. Diyaliz yoluyla ayrılmış.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


effective : a. Etkili, tesirli.


fusocellular : a. İğ şeklinde hücreleri olan.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


submucous : a. Mukoza (tunica mucosa) altında bulunan, mukozaaltı, submucous.


hemophilic : a. Hemofiliye ait.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


narcissistic : a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. Narsisizm gösteren, narsizm'le belirgin.


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


occupation : n. Kişinin devamlı olarak meşgul olduğu iş veya sanat, meslek.


perithelial : a. Peritelyum'la ilgili.


phrenicectomy : n. Frenik sinirin tedavi maksadiyle kesilmesi, frenisektomi.