Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginopathy nedir?

vaginopathy : n. Vagina hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodless : a. Kansız.


canthus : n. Göz kapaklarının birleştiği yerde meydana gelen açı, kantus.


case : n. Hastalık hali, vak'a.


cementoblastoma : n. Kemik dokusudan gelişmiş fibröz stroma içinde yer yer sement kitleleri gösteren tümör.


chromic : a. 1. Krom'la ilgili; . Krom'dan yapılmış.


craniopagus : n. Kafataslarından birbirine tutunmuş yapışık ikizler, bu şekil ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


hematoma : n. Damarlardan çıkan kanın yaralanmamış deri altında toplanması, hematom.


heroin : n. Eroin, morfin hülasası, diyamorfin.


heteropathy : n. Zıddı ile tedavi.


kinomometer : n. Hareket genişliğini, özellikle eklemde meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinomometre.


lavage : n. 1. Şırınga v.s. ile temizleme, lavaj; 2. Mideyi yıkama.


melancholia : n. Merak, karasevda, malihülya, melankoli (ruhi ve bedeni faaliyetten uzak kalıp daimi kederli bir hava içinde bulunan ruh hastalarının hali).


microcephaly : n. Başın normalden küçük olması, küçük kafalılık, mikrosefali, microcephalia.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


odontotrypy : n. Dişi delme, diş içinden cerahat çıkarma ameliyatı, odontotripi.


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.


pelviureterograhy : n. See. Pyelography.


phospholine iodide : n. Antikolinesteraz ilaç.


pointillage : n. Parmak uçları ile yapılan masaj.


scoto- : pref. Karanlık anlamına önek.