Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginopathy nedir?

vaginopathy : n. Vagina hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biuret : n. biochem. Üre ve protein analizlerinde kullanılan billuri bir üre türevidir (C2O2N3H5).


bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


dermatomegaly : n. Vücut derisinin yer yer kıvrımlar yapıp sarkacak derecede fazla oluşuyla belirgin doğuştan mevcut deri anomalisi.


endogenic : a. see: endogenous


enterangiemphraxis : n. Barsak kan damarlarının tıkanması.


faucitis : n. Boğaz iltihabı.


homotonic : a. Aynı ton veya basınçtan olan.


incinerator : n. Cesedi yakıp kül haline getiren makina (fırın).


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


mammillitis : n. See: Thelitis.


neurochhorioretinitis : n. Göz siniri, koroid ve retinanın iltihabı.


psychogenic : a. Ruhi tesirlerden meydana gelen, psikojenik.


puff : n. Akciğer oskültasyonunda işitilen üfürüm sesi, üfürüm.


pyovesiculosis : n. Meni kabarcığında cerahat bulunması,cerahatli seminal vezikül.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.


rectovesical : a. Rektum ve mesaneye ait.


solanoid : a. Yapı ve kıvam bakımından çiğ patetes'i andıran, çiğ patetes'e benzeyen.


styrone : n. biochem. Sinamik alkol (C9H10O).


synechotomy : n. Sineşi ameiyatı, sinekotomi.