Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaginopathy nedir?

vaginopathy : n. Vagina hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colonic : a. Kolona ait, colicus, kolik.


creosote : n. biochem. Odun katranından çıkarılan sarı renkli çok kırıcı yağ, kreozot.


dyskaryotic : a. 1. Diskaryoz'la ilgili; 2. Diskaryoz'a uzanan, diskaryoz'a sebep olan; 3. Diskaryoz gösteren.


evolutionist : n. Evrim teorisine inanan kimse, bu teori taraftarı.


frochilich's syndrome, dystrophia adiposogenitalis : n. Hipotalamusla ilgili bozukluk dolayısıyla sekonder olarak gelişen hipofiz ön lob yetersizliği nedeniyle meydana gelen, ender, ancak karakteristik özellikler gösteren bir hastalık.


heteradenia : n. Bez dokusu anomalisi, heteradeni.


iatrophysics : n. Fiziki veya mekanik araçlarla yapılan tedavi, fiziğin tababete uygulanması.


invasiveness : n. Vücuda giren herhangi bir mikrobun dokulara yayılma yeteneği.


manducation : n.Çiğneme.


micrometry : n. Mikroskopik cisimleri ölçme (bilgisi), mikrometri.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


osteoperiostitis : n. Kemik ve dış zarının iltihabı, osteoperiyostit.


palmus : n. 1. Kalb atımı; 2.Çarpıntı, nabazan ve asabiyetle müterafık hastalık hali.


phleboplasty : n. Venin plastik tamiri, fleboplasti.


phytophotodermatitis : n. Bazı bitkilerle temastan sonra güneş ışınlarına maruz kalış sonucu deri üzerinde oluşan iltihabi durum, fitofotodermatit.


saluretic : a. İdrarla sodyum atılışını hızlandırıcı, salüretik.


saprophytism : n. Çürümüş veya kokuşmuş maddeler üzerinde yaşayarak gıdasını bu nitelikte maddelerden sağlama hali, saprofitizm.


scopolamine : n. biochem. Solanacea familyasından elde edilen müsekkin ve gözbebeği genişletici özellikelre sahip zehirli bir alkaloid.


serumal : a. 1. Serum'la ilgili; 2. Serumdan elde edilen, serumdan hazırlanan, serum kaynaklı.