Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginopathy nedir?

vaginopathy : n. Vagina hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulase : n. Kanda pıhtı oluşmasını kolaylaştıran enzim, özellikle patojen stafilokoklar tarafından salgılanan kanın pıhtılaşmasınasebep olan bir enzim.


condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


dignathus : n. Çift alt çene gösteren hilkat garibesi.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


hypochlorydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit yokluğu.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


kinase : n. biochem. Bir zimojen maddeyi aktif enzim haline getiren madde, kinaz.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


mammaplasty : n. Memeler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir plastik ameliyat.


metaplexus : n. Beyin dördüncü karıncığının koroid damar ağı.


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


mydriatic : a. & n. 1. Midriyasa ait; 2. Pupillayı genişleten (ilaç).


nummulation : n. Madeni para kümesine benzer örünüm oluşması (Eritrositlerin kümeleşmesinde görüldüğü gibi).


oligohemia : n. See: oligemia.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


paraovarian : a. See: Parovarian.


perimetrium : n. Perimetr (iyum).


pyrogalliol : n. biochem. Fotoğrafçılıkta kullanılan beyaz ve zehirli bir madde, piragalol (C6H3(OH)3).