Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginomycosis nedir?

vaginomycosis : n. Vaginanın mantarlı hastalığı, vajenomikoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


carotenemia : n. Kanda karoten bulunuşu, yalancı sarılık (Aşırı miktarda artışı deri renginin hafif sarılaşmasına sebep olur).


compress : n. Kompres, yara veya şiş ve iltihapların tedavisinde kullanılan yumuşak ve ekseriyetle ıslak bez.


condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


enterocrinin : n. biochem. İnce barsak guddelerini uyaran bir hormon.


filtration : n. 1. Süzülme; 2. Süzme.


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


hydromyoma : n. İçinde sıvı bulunan kistik tümör.


hypazoturia : n. See: Hypoazoturia.


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.


metrography : n. Uterus'un radyoopak madde ile dolduruluşunu takiben röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması, metrografi.


myringa : n. Timpan zarı.


oligodendroglioma : n. Oligodendroglia'dan gelişen kötü tabiatlı bir tümör, oligodendrogliom (Özellikle beyincik'te görülür).


orificial : a. Ağız (orificium) a ait.