Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vaginomycosis nedir?

vaginomycosis : n. Vaginanın mantarlı hastalığı, vajenomikoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blender : n. Karıştırıcı (alet veya kimse).


cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


cholerase : n. biochem. Vibrio comma'dan çıkarılan bir enzim.


diabetic : a.&n. 1. Şeker hastalığına ait; 2. Şeker hastası, diyabetik.


erethitic : a. see: erethismic.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


gouty : a. Gutlu.


phrenodynia : n. Diyafram ağrısı.


hyalitis : n. Hiyaloid zar iltihabı, hiyalit.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


locomotory : a. See: locomotive


nephrology : n. Böbreğin bilimsel incelenmesi, nefroloji.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


paraphrasia : n. Konuşma bozukluğu, parafrazi.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.


pneumogastric : a. Akciğer ve mideye ait, pnömogastrik.


polyeshetic : a. Poliyesteziye ait.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.