Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginomycosis nedir?

vaginomycosis : n. Vaginanın mantarlı hastalığı, vajenomikoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coition : n. See: Coitus.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


education : n. Eğitim, öğretim.


erythemogenic : a. Eritem meydana etiren, eritemojen.


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


folly : n. Delilik hali, psikoz.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


hemolytic : a. Hemoliz meydanag etiren.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


hydraulics : n. Cereyan (hareket) halindeki sıvılardan bahseden bilim.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


iateria : n. See: Therapeutics.


myxovirus : n. Influenza grubuna dahil viruslara verilen ad.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


oreximania : n. Marazi iştah artması, zayıflama korkusu ile aşırı yeme.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.


paresthesia : n. Marazi hassasiyet, hastalık halinde duyarlık, parestezi.


pilo- : pref. Kıl, saç anlamına önek.