Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaginometer nedir?

vaginometer : n. Vaginayı ölçme aleti, vajonemetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


dyssomia : n. uykusuzluk, uyuyamamazlık, uyku düzensizliği.


elytritis : n. Vagina iltihabı.


geophagia : n. See: geophagism.


insulinoma : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının adenomu.


labyrinthitis : n. Labirent iltihabı.


terracing : n.Birçok tabaka halinde (kat kat) dikme.


hemiataxia : n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).


hemophiliac : n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


mamma : n. (pl. mammae).Meme (kadın memesi).


osteal : a. Kemikli.


otosclerosis : n. Labirent kapsülünün kemikleşerek sağırlığa sebep olması.


palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.


progress : v. & n. 1. İlerlemek, 2. İlerleme.


pseudohereditary : n. Müteakip nesillerde görülen fakat zuhuru genetik dğil ortam şartlarının etkisi ile olan.


radiumology : n. Tedavi amacıyla radyum uygulanmasını ve uygulama tekniklerini konu alan radyoloji dalı, radyumoloji.


retro-ocular : a. Gözardı


septal : a. Septuma ait.


stimulation : n. Uyandırma, uyarma, tenbih, uyarım.