Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginometer nedir?

vaginometer : n. Vaginayı ölçme aleti, vajonemetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


definitive : a. Tam olgun, gelişmiş.


dot : n. Ufak leke.


embolus : n. tıkaç.


erosio : n. 1. See: Erosyon: Mukozalardaki mahdut epitel kaybı (yüzeyel yara); 2. Dişlerin mine ve dentininde arızalar; 3. Aşındırma; 4. Aşınma.


fever : n. Ateş, hararet, sıcaklık, humma, fiyevr, febris.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


hepaticopancreatic : a. Karaciğer ve pankreas'la ilgili.


meroacrania : n. Bir kısım kafa kemiklerinin doğuştan gelişmemiş oluşu, kısmi kranium yokluğu.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


omentectomy : n. Omentumun kısmen ameliyatla çıkarılması, omentektomi.


palikinesia : n. Hareketlerin patolojik olarak devamlı ve irade dışıt ekrarı, palikinezi.


pituitarism : n. Hipofizin fonksiyon bozukluğu.


pressosensitive : a. See: Pressoreceptive.


reserpine : n. biochem. Arter basıncını düşüren ve müsekkin tesiri olan ve Rauwolfia serpentina'dan elde edilen bir alkaloid.


rheumatid : n. Romatizmada olan bir cilt lezyonu.


spirit : n. biochem. İspirto, saf alkol.


stomat(o)- : pref. Ağız.