Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginometer nedir?

vaginometer : n. Vaginayı ölçme aleti, vajonemetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyesiology : n. Gebelik bilimi (bilgisi).


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


epidemiologist : n. Epidemiyoloji uzmanı, epidemiyoloji dalında ihtisas yapmış kişi.


euchlorhydria : n. Mide usaresinde asidin normal miktarda bulunması.


fibrolipoma : n. Bağ ve yağ dokusundan oluşan iyi huylu ur, fibrolipom.


subhyoid : a. Dilkemiği (hiyoid) altında bulunan hiyoidaltı, subhyoideus


hemagogue : a. Kan akışını çoğaltan.


homicidal : a. Adam öldürme ile ilgili.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.


nematodosis : n. See: Nematodiasis.


nephro : n. Pref. Böbreğe ait.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


stegomyia : n. Bir sivrisinek türü.


stellula : n. (pl. stellulae). Küçük yıldızsı bir kitle veya şekil, yıldız şeklinde küçücük bir organ.