Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vaginometer nedir?

vaginometer : n. Vaginayı ölçme aleti, vajonemetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corticospinal : a. Beyin korteksi ve omuriliğe ait.


cynanthropy : n. Hastanın kendini köpek olmuş zannettiği bir çeşit delilik.


dactylolysis : n. El veya ayak parmağının kopup ayrılması.


dysmorphosis : n. Şekil bozukluğu.


evacuate : v. Vücuttan çıkarmak, boşaltmak.


exospore : n. Organizmanın uç kısmında tomurcuklanma şeklinde oluşan üreme ile ilgili olmayan spor, nonseksüel spor.


fibrocongesitve : a. Organda bağ dokusu artımına bağlı devamlı kanlanma gösteren.


lalia : n. Konuşma, konuşma yeteneği.


intrapelvic : a. Pelvis içi, pelvis içinde.


languid : a. Lapacı, fazlaca, tombul olup hareketi az (çocuklar), pastöz.


laparectomy : n. Karından ameliyatla bir şey çıkarma.


manometer : n. Sıvı basıncını ölçme aleti, manometre.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


olecranoid : a. Olekrana benzer.


omphalopagus : n. Göbek bölgelerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


polygamy : n. Bir kaç kadınla, aynı anda evli bulunma hali veya adeti, poligami.


pyrexia : n. 1. Humma, ateş; 2. Vücut ısısının normalden fazla olması hali, pireksi.


resorption : n. Emilme, rezorpsiyon: 1. Yemeklerin barsaklardan kana ve lenf yoluna emilmesi; 2. Eksüdaların emilmesi.


retothelioma : n. Retiküloendotelden oluşmuş tümör, retotelyum.


sanguirenal : a. Kan ve böbreklere ait.