Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaginometer nedir?

vaginometer : n. Vaginayı ölçme aleti, vajonemetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylothorax : n. Ductus thoracicus'tan Plevral boşluğa chylus sızması.


concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


epididymal : a. Epididime ait.


extracardiac : n. Hücre dışında cereyan eden, hücre dışında ortaya çıkan.


fauces : n. Boğaz.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


gastrolineal : a. Mide ve dalağa ait, mide-dalak.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


hydropic : a. İstiska türünden istikalı.


iritis : n. Gözün iristabakasının iltihaplanması, iritis.


lipidic : a. 1. Lipid'le ilgili; 2. Lipid'ten oluşmuş, lipid ihtiva eden.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


nephroma : n. Genel olarak böbrek uru, nefrom


normokalemia : n. Kandaki potasyum miktarının normal sınırlar içinde oluşu, normokalemi.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


odontosmegma : n. Dişleri temizlemede kullanılan antiseptik madde.


optician : n. Gözlükçü.


osteoclasia, : n. Osteoklazi: 1. Şekilbozukluğunu düzeltme amacıyla biçimsiz kemiğin kırılması; 2. Kemiğin yumuşayıp erimesi.


pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.