Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginometer nedir?

vaginometer : n. Vaginayı ölçme aleti, vajonemetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitate : a. Başlı, baş şeklinde, capitatus.


chondrolipoma : n. Kıkırdak veya yağ dokusundan oluşan tümör.


dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.


diverticulectomy : n. Divertikülün ameliyatla çıkarılması.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


epizoology : n. Hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkları ve hastalık salgınlarını konu alan bilim dalı.


gastrorrhaphy : n. Midenin dikilmesi.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


gynoplasty : n. Kadın üreme organları üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat.


hemachrosis : n. Kanın anormal şekilde kırmızı oluşu.


hyperalbuminosis : n. See: hyperalbuminemia


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


medicative : a. Tedavi edici, ilaçla tedavi kabilinden.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


pericoronal : a. Diş kronu çevresinde bulunan, kronu saran.


phase : n. 1. Safha, görünüş, faz phosis; 2. Heterojen bir sistemde mekanik usullerle birbirinden ayrılabline cisimlerin içinde bulundukları durum.


pinching : n. Çimdikleme, etli dokuyu parmaklar arasında sıkma şeklinde yapılan hareket.


postcoitus : n. Cinsel birleşimden hemen sonraki devre.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.