Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaginometer nedir?

vaginometer : n. Vaginayı ölçme aleti, vajonemetre.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


deontology : n. Vazifeler bilgisi, ahlak ilmi.


fixative : a. 1. Sabitleştiren, oynamaz hale getiren, tesbit edici; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit alıncak dokuyu sert şekilde tesbit edici madde, organ veya oluşumun bozulmadan muhafazasını sağlayan ilaçlı eriyik.


friable : a. Koay ufalanır.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


intergluteal : a. İki kalça arasında, kaba etler arasında.


gravid : a. Gebe, hamile.


hysterectomy : Uterusun ameliyatla çıkarılması, histerektomi.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


iridodiastasis : n. İris dış kenarında doğuştan mevcut yarık.


maturation : n. 1. Cerahat toplama veya toplatma; 2. Olgunlaşma, tekamül etme, matürasyon.


myodynia : n. See: Myalgia.


nephroid : a. Böbrek şeklinde, nefroid.


paraesthesia : n. Herhangi bir duyusal anomali.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


pontocaine hydrochloride : n. biochem. Tetrakain'in ticari adı.


skeletal : a. İskelete ait.


Sui Generis : n. Özel, başkasında bulunmayan, başkasına benzemeyen, süi jeneris.


temporofrontal : a. Temporal ve frontal bölgelere ait olan, alın ve şakak bölgelerini ilgilendiren.