Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaginolabial nedir?

vaginolabial : a. Vagina ve dudaklara ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannular : a. Kanül şeklinde.


blinking : n. Göz kapağının hızla açılıp kapanma hareketi, göz kırpma.


claviformin : n. biochem. Aspergillus claviforme kültürlerinden elde edilen bakteri giderici madde.


collidine : n. biochem. Bozulmuş hayvani maddeden açığa çıkan zehirli yağlı madde, ptomain [C6H2N(CH3)3].


conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


dumb : a. dilsiz.


egoist : n. Yalnız kendi çıkarını gözteen kimse, sadece kendini düşünen kişi, bencil kimse.


epidermolysis : n. Deri gevşekliği, epidermoliz.


hydruria : n. Diabetes insipidus.


in extremis : n. Ölüm döşeğinde.


mannityl hexanitrate : n. Uzun etkili bir damar genişletici.


myringotomy : n. timpan zarı ameliyatı, miringotomi.


neuroretinopathy : n. Optik disk ve retina'da patolojik değişikliklerle belirgin durum, nöroretinopati (Optik disk'te ödemli iltihaplanma, retina arterlerinde incelme, kanam v.s.).


oxyuricide : n. Oksiyürleri yokeden ilaç.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


rabbeting : n. Çentikler gösteren kırık kemik uçlarının birbiri içine girmesi.


sacro : pref. Sakruma ait.


saphenous : a. 1. Vena saphena ile ilgili; 2. Vena saphena'ya eşlik eden, vena saphena'nın yanında seyreden


secundipara : n. İki defa doğum yapan kadın (para II).