Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginolabial nedir?

vaginolabial : a. Vagina ve dudaklara ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buttock : n. But, kaba et, kıç, ilye.


chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


dactylology : n. sağır ve dilsizler tarafından kullanılan ve parmak işaretleri ile anlaşma sağlayan yöntem.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


hermaphrodism, hermaphroditism : n. Hem erkek hem de dişi organalra sahip olma, hem erkek hem dişilik (15-20 milyon insanda bir görülür), Hermafrodizm, hünsalık, erselik.


hypogastrium : n. Karnın alt nahiyesi, alt karın, hipgoastr(iyum).


innocent : a. Zararsız.


leucoplakia : n. Mukoza üzerinde oluşan beyaz renkli plaklar, lökoplazi.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


medullar : a. 1. İlikle ilgili; 2. Organın korteks altındaki iç kısmı ile ilgil, 3. İlik yapısında, kıvam bakımından kemikiliğine benzeyen.


megalodontia : n. Dişlerin anormal büyüklüğü, iri dişililik.


meningomyelitis : n. Omurilik ve zarların iltihabı, meningomileyit.


myelosclerosis : n. Omurilik veya kemik iliğin sklerozu.


neurorrhaphy : n. Parçalanmış sinirin dikilmesi.


odontagra : n. Damla (gut) hastalığına bağlı diş ağrısı.


omasitis : n. Omasum iltihabı, omasit.


papule : n. Deride küçük, kenarları iyice belli sertçe kabartılar, papül.


parosmia : n. Koku alma duyusunun bozulması.


polygonal : a. Çok köşeli.