Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaginolabial nedir?

vaginolabial : a. Vagina ve dudaklara ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carrier : n. Patolojik olan veya patolojik olma ihtimalleri mevcut bulunan mikro-organizmaları taşıyan, başka fertlere bulaştıran, ancak kendisi hasta olmayan kimse, portör, taşıyıcı.


casein : n. biochem. Sütte bulunan fosfoprotein, peynir özü, kazein.


ciliary : a. 1. Kirpiğe ait; 2. Kirpiksi, ciliaris.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


craniometer : n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.


cubitus : n. dirsek.


elastose : n. biochem. Elastin maddesinin fermentlerle muamelesinden elde edilen bir albümoz.


elytroptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya sarkması, vagina prolapsusu.


faciocephalalgia : n. yüz ve baş nevraljisi, fasyosefalalji.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


guanase : n. biochem. Timus böbreküstü ve pankreas bezlerinde bulunan bir enzim.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


hypoesthesia : n. Sinirlerdeki hassasiyetin azalması, duyarlık yitimi, hipoestezi.


inspirator : n. 1. İlaç buharlarının soluk alışla akciğerlere geçişini temin eden araç; 2. Sun'i solunum yaptırmağa mahsus araç, respiratör.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


pancreatotomy : n. See: Pancreatomy.


pediculophobia : n. Bitlerden korkma, aşırı bit korkusu, pedikülofobi.


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.