Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaginogram nedir?

vaginogram : n. Vagina radyografisinden elde edilen çizgi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


dyscrasia : n. Kan bozukluğu, diskrazi.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


filix mas : n. Erkek eğrelti otu hulasası, mantar tedavisinde kullanılır.


folium : n. (pl. folia). Yaprak.


forsa : n. (pl. fossae). Çukur (özellikle kemikte), kemki üzerinde girinti halinde çukur.


gluteofemoral : a. Kalça ve uylukla ilgi.i


hepatophlebitis : n. Karaciğer venlerinin ilthiabı.


hapten : n. See: haptene.


hemoglobinuric : a. 1. Hemoglobinüri ile ilgili; 2. Hemoglobinüri gösteren.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


leptomeningioma : n. Pia mater ve arachnoid'den gelişen tümör.


menstruate : v. Adet görmek.


monotrichate : a. Tek kamçılı (protozoon hakkında).


pectinatus : n. (pl. pectinati). See: Pectinate.


perimyelitis : n. Omurilik zarı iltihabı, perimiyelit.