Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaginograhy nedir?

vaginograhy : n. Vagina radyografisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

concoction : n. İki veya daha ziyade madde karışımından meydana gelen tertip, karışım.


dacryoadenitis : n. Gözyaşı bezi iltihabı, dakriyoadenit.


dolicho : pref. Uzun anlamına önek.


election : n. Seçme.


excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.


gonorrheal : a. Belsoğukluğu olan, gonoreli.


lagena : n. Kulakta scala media'nın üst kısmı


graphomania : n. İçten gelen devamlı yazma dürtüsü, çılgınlık derecesine varan yazma arzusu.


hamartia : n. Dokunun gelişimi esnasında anormallik gösterişi, kusurlu doku gelişimi.


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


hysteric(al) : a. 1. Histeriye ait; 2. Marazi hırçınlık getirici.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


impregnated : a. Gebe, hamile.


link : Zincir şeklindeki oluşumun halkalarından her biri, bağlayıcı ödev gören halka.


maurice-lee tube : n. Nazogastrik aspirasyonu ve jejunum kanalıyla beslenmeyi sağlayan özel bir tüp.


myotonic : a. 1. Miyotoni ile ilgili; 2. Miyotoni gösteren, miyotoni ile belirgin.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


periosteophyte : n. Periyostun üzerindeki kemiksi oluşum.


prenasal : a. Burun'un önünde.