Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaginogenic nedir?

vaginogenic : a. Vagina'dan kaynaklanan, vajenojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cost (o) : pref. Kaburga.


defecate : v. Defihacet etmek, boşalmak (barsaklar)


dimpling : n. Deri üzerinde ufak çukur veya çukurlukların oluşması, deri üzerinde ufak çukurlaşmalar oluşmasıyla belirgin durum. (Meme kanserinde meme derisi üzerinde görüldüğü gibi).


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


exogamy : n. Farklı hücrelerden meydana gelen elemenlerin birleşmesinden meydana gelen döllenme.


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


terra : n. Toprak.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


histidine : n. biochem. Tabii bir amino asit.


hypermelanotic : a. Deride aşırı melanin birikimi gösteren, melanin toplanmaıyla belirgin.


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


microblepharism : n. Göz kapaklarının anormal küçüklüğü.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


odontotechny : n. See: Dentistry.


omphalorrhea : n. Göbekten akıntı gelişi, omfalore.


osmesis : n. Koklama.


pachyhematosus : a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ilgili.


plasmin : n. Bir fibrinolizin, plazmin.