Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaginogenic nedir?

vaginogenic : a. Vagina'dan kaynaklanan, vajenojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


celiac : a. Karınla ilgili, karın bölgesi veya karın boluğuna ait.


dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


dracunculus medinensis : n. İnsanda dracontiasis'e sebep olan nematod.


dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


hysteropexy : i. Normal yerini terketmiş olan uterusu ameliyatla yerine tesbit etme, histeropeksi.


intolerance : a. Tahammülsüzlük.


intranuclear : a. Çekirdek içi, çekirdek içinde.


monofactorial : a. Bir etkene bağlı, bir etkenle ilgili.


neuroblastoma : n. Nevroblastlardan müteşekkil tümör.


odontoseisis : n. Diş seyrekliği.


pachyglossia : n. Dilin anormal kalınlaşması, dil kalınlığı, pakiglosi.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.


pleurapophysis : n. Kaburga veya müşabihi.


restenosis : n. Genişletilmiş kanal veya deliğin tekrar daralması.


rhod (o) : pref. Kırmızı, kızıl, al.