Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginogenic nedir?

vaginogenic : a. Vagina'dan kaynaklanan, vajenojen.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chem (o) : pref. biochem. Kimya, kimyasal.


cranioscopy : n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.


feverish, feverous : a. 1. Hararetli, ateşli, 2. Sıtmalı, sıtma getiren; 3. Ateş veren.


flathead : a. Yassı kafa.ı


galactotrophic : a. Süt salgılanmasını uyarıcı, süt çıkışını artırıcı.


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


teratomatous : a. teratom'a benzer, teratom gibi.


hypoluteima : n. Kanda düşük miktarda progesteron bulnuşu.


hypoxia : n. Oksijen azalması, oksijensizlik, hipoksi.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


intrascrotal : a. Skrotum içi, skrotum içinde.


iodophthalein : n.İyot ihtiva eden sarı renkte bir bileşik (Safra kesesi ve safra yollarının röntgen yoluyla tetkikinde radyo-opak madde olarak kullanılır).


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


myelogenous : a. Kemik iliğinden kaynaklanan veya orada meydana gelen, miyelojen.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


seropositive : a. Serolojik test sonucu pozitif olan, serolojik reaksiyon gösteren.


spirillolysis : n. Spirillerden ileri elen hastalık.


staphyloncus : n. Küçük dil (uvula) tümörü.


T(a)eniacide : n. Şerit (tenya)leri yokeden ilaç, tenyasid.