Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginofixation nedir?

vaginofixation : n. Vagina yolu ile yapılan uterus tesbiti ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caudate : a. Kuyruklu, caudatus.


clavalcin : n. biochem. Aspergillus clavatus kültüründen çıkarılan antibiyotik madde.


esophagometer : n. Özofagusu ölçme aleti, özofagometre.


mia clinic : Göz kliniği


fetal, foetal : a. Fetusa ait, fetalis.


foraminal : a. Deliğe ait.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


glycosuria : n. See. glycosuria.


uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.


hebetic : a. Ergenliğe ait.


irreparable : a. Onarımı mümkün olmayan, düzeltilmesi imkansız.


lalognosis : n. Konuşma idraki, kolognoz.


meningosis : n. Zar vasıtasiyle kemiklerin birbirine temas etmesi, meningoz.


odontoparallaxis : n. Diş intizamsızlığı.


oxacid : n. biochem. Oksijenli asit.


pelma : n. Ayak tabanı.


photic : a. Işığa ait.


platycrania : n. Vahşi kabilelerde kafa kemiğini yassılaştırma adei.


plexus : n. (pl. plexuses). Örgü, ağ, şebeke (Damar veya sinir), pleksus.


reduce : v. 1. Organları normal yerine getirmek; 2. Şiddetini azaltmak; 3. Küçültmek; 4. Oksijenden tasfiye etmek.