Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaginofixation nedir?

vaginofixation : n. Vagina yolu ile yapılan uterus tesbiti ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cheilorrhaphy : n. Yırtık v.s sebeple dudağı dikme, dudağa dikiş koyma.


corneoscleral : a. kornea ile sklerayı ilgilendiren, bu oluşumlarla ilgili olan.


decollator : n. Fetüs başını gövdesinden ayırmada kullanılan alet.


deliquescent : n. Absorbsiyon yeteneğine sahip olan, böylece sıvı haline gelen.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


ebranlement : n. Sapından burulmak uretiyle polip'in çıkarılması.


exumbilication : n. Göbeğin normal çukurluğunu kaybederek deri üzerinde kabartı yapması.


excipient : n. Reçetedeki ilaçlara kullanılmalarını kolaylaştıracak bir şekil zararsız madde.


physiometry : n. Fizyolojik fonksiyonlarının fizyolojik veya serolojik metodlarla ölçülmesi, fizyometri.


tenontography : n. Kirişlerin yazılı tarifi.


heterolateral : a. 1. Karşı tarafla ilgili; 2. Karşı taraf üzerinde, karşı tarafı tutan.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


litholysis : n. İlaçla taşı eritme, litoliz.


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


oncography : n. Organdaki hacım değişikliklerinin, onkograf aracılığıyla kaydedilmesi, onkografi.


oxalemia : n. Kanda oksalat çoğalması, oksalemi.


point : n. Nokta.


pyrrole : n. biochem. Kloroform gibi kokusu olan renksiz bir madde, pirol (NH.CH.CH.CH.CH).


styloglossal : a. Temporal kemiğin stiloid çıkıntısı ve dil ile ilgili.