Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginofixation nedir?

vaginofixation : n. Vagina yolu ile yapılan uterus tesbiti ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


cholesterol : n. biochem. Hayvani sterollerin esas elementi (C27H46o), kolesterol.


colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


encirclement : n. Etrafını çevirme, daire şeklinde etrafını sarma veya kuşatma.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


epizoic : a. Epizoide ait.


exsanguinity : n. Kansızlık.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


ignioperation : n. Elektrikli bistüri ile yapılan ameliyat.


inhale : v. Solukla içeriye çekmek,teneffüs etmek, nefes almak.


jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


oxyosmia : n. Koklama duyusunun aşırı keskinliği, keskin burunluluk.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.


pulmolith : n. Akciğerde oluşan taş, akciğer taşı.


pyloroduodenitis : n. Pilor ve duodenum mukozasının iltihabı.


pyridostigmine : n. Neuromüsküler plakta asetilkolinin yıkılmasını önleyen bir madde.


rib : n. 1. Kosta, kaburga (kemiği); . Eğe kemiği.


saccharose : n. kamış veya pancardançıkarılan şeker.