Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginofixation nedir?

vaginofixation : n. Vagina yolu ile yapılan uterus tesbiti ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


diapedetic : a. 1. Diyapedez'le ilgili; 2. Diyapedez gösteren.


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


hepatocirrhosis : n. Karaciğer ve kalın barasğa ait.


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


local : a. Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


painful : a.Ağrılı, acılı.


pentavalent : a. Beş değerli (element'in birleşme gücü hakkında).


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.


pneumocentesis : n. Toplanan sıvı veya cerahati boşaltma amacıyla akciğer ortası açık iğne sokma, akciğer ponksiyonu, pnömosentez.


principal : a. Birinci, başta gelen, ana, başlıca en mühim, princeps.


proliferative : n. Hücre bölünmesi yoluyla çoğalma.


proximo-ataxia : n. kol veya bacağa ayın yere arız olan ataksi.


pseudocroup : n. Ekseriya birden bire ve gece vakti gelen, krup belirtileri veren hastalık, psödo-krup (çocuklarda akut larenjit sonucu meydana gelen krupa benzer hastalık.)


ranine : a. Ranulaya veya dilin alt yüzeyine ait.


rectotomy : n. Rektumun ameliyatla çıkarılması, rektumu kesip açma ameliyesi, rektotomi.


shivering : n. Frison, yüksek ateşli hastalıklarda görülen titreme.


sialine : a. Tükrüğe ait, salya türünden, siyalin.