Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginofixation nedir?

vaginofixation : n. Vagina yolu ile yapılan uterus tesbiti ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


conchal : a. Konkaya ait, conchalis.


diplacusis : n. Çift işitme, tek sesin iki ayrı ses halinde algılanmasıyla belirgin duyma bozukluğu.


duodenal : a. Onikiparmak barsağa ait, duodenalis.


edentulous : a. Dişsiz, dişi olmayan


electrotonus : n. Elektrik akımı etkisiyle uyarılan kas veya sinirde meydana gelen değişiklik, özellikle elektrik akımı ile kasın kasılma haline geçişi.


excite : v. Tahrik etmek, harekete getirmek, uyarmak.


febris : n. See: Fever.


homogeneity : n. Bütünüyle aynı yapı ve özellikleri gösterme hali.


idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.


inoma : n. Bağ dokusundan gelişmiş tümör, fibrom, inom.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


mankind : n. İnsanlık, beşeriyet.


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


obesity : n. Şişmanlık, obezite, adipositas, obesitos.


pediculate : a. Küçük çıkıntılı,sap gösteren, saplı.


perididymis : n. Tunica vaginalis testis, perididim.


plethoric : a. 1. Pletor hali ile ilgili; 2. Pletor hali gösteren, pletor ile belirgin.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


rupture : n. 1. Bir organın veya damarın yırtılması veya kopması; rüptür, 2. Fıtık; 3. Kopmak, yırtılmak; 4. Fıtık yapmak.