Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginofixation nedir?

vaginofixation : n. Vagina yolu ile yapılan uterus tesbiti ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccula : n. Çene altında yağlı dokunun oluşturduğu, ikinci bir çene şeklindeki kabarık kısım, gerdan.


bucnemia : n. İltihaplanma ile belirgin bacak hastalığı, özellikle bacağın iltihap sebebiyle şişip gerilmesi.


cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


epiploenterocele : n. İçinde omentum'la beraber bir kısım barsak bulunan fıtık.


exostosis : n. 1. Mukozayı hazırladıktan sonra çekiç ile kemiği tesviye; 2. Anormal kemik çıkıntıları, egzostos.


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


hemokoniasis : n. Kanda aşırı miktarda eritrosit parçacıklarının bulunuşu.


inion : n. Artkafa (dış tümseği), inyon.


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


kanamycin : n. Neomisine benzeyen bir antibiotik.


leischmania : n. İnsanın vücudunda yuvarlak, kanlı jelozda kuyruklu şekil alan bir cins parazit, layişmanya.


malonylurea : n. Barbitürik asit. See: Barbituric acid.


multinuclear : a. Çok nüveli.


neurotropic : a. Sinir dokusuna karşı özel ilgisi olan, nevrotrop (nörotrop).


normotensive : a.&n. 1. Normal tansiyonla vasıflı; 2. Normal tansiyonlu şahıs.


olfactometry : n. Koklama duyusu bilgisi.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.