Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginodynia nedir?

vaginodynia : n. Vagina ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


cordectom : n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


depot : n. Depo.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


tephromyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, etfromiyelit.


heroinomania : n. See: Heroinism.


hyposthenuria : n. Böbreğin idrarı teksif etme yeteneğinin bozulmasından ileri gelen yoğunluğu az idrar çıkarma, hipostenüri.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


lipostomy : n. Ağzın çok küçük oluşu (doğuştan veya atrofi sonucu).


mesomorphy : n. Mezoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla çoğunluğu oluşturduğu vücut yapısı.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


oxyuricide : n. Oksiyürleri yokeden ilaç.


parablepsis : n. Hatalı görme, gözlerin eşyayı, olduğunun dışında yanlış algılaması, cisimlerin olduğundan başka şekillerde algılanması ile belirgin görme bozukluğu.


paromphalocele : n. Karın duvarında göbeğe yakın oluşan fıtık.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.