Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginodynia nedir?

vaginodynia : n. Vagina ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


cephalohematoma : n. see: Ceplalhaematoma.


compound : n. biochem. Bileşim, terkip.


deoxidate : v. Bir bileşiğin yapısından oksijen'i çıkartmak.


deric : a. Ektoderme ait.


electromyogram : n. Elektromiyografın kaydettiği çizgi, elektromiyogram.


incarnating : a. Ete batmış, incarnatus.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


lithomalacia : n. Herhangi bir organ veya kanal içindeki taşın yumuşaması.


mold : n. 1. iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus; 2. Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası; 3. Kalıba girmek, biçim almak; 4. Kalıp, herhagni bir oluşumun balmumu veya alçı yardımıyla çıkarılan şekli.


myelocytosis : n. Kanda miyelositlerin çoğalması, miyelodiyastaz.


nephrorhaphy : n. Böbreğin dikilmesi.


parotitis : n. Parotis iltihabı (kabakulak), parotit.


pneumomelanosis : n. Devamlı solunum sonucu akciğerde toplanan kömür tozları nedeniyle akciğre dokusunun siyahımsı görünüm alması.


resonator : n. 1. Sesi aksettirici alet veya cisim; 2. Bir devredeki belrili frekanstaki titreşimleri diğer bir devreye geçiren alet.


saluretic : a. İdrarla sodyum atılışını hızlandırıcı, salüretik.


somatometry : n. Vücut ölçülerini tesbit etme.


spatulation : n. 1. Alınan salgıyı düz bir yüzey üzerine spatül ile ince tabaka halide yayma; 2. Düz bir yüzey üzerinde birkaç maddeyi spatül ile karıştırarak homojen hale getirme.