Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginodynia nedir?

vaginodynia : n. Vagina ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillarity : a. Tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite.


causal : a. Sebep teşkil eden etkenle ilgili, sebebe yönelik.


colporrhagia : n. Vagina kanaması, kolporaji.


dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


derealization : v. Gerçekle ilgisiz duygular algılamak, normal insanların rüya görmesi gibi.


dextranase : n. Şekerlerden asit açığa çıkarak diş minesinin bu asit tarafından mahvedilmesini engelleyen bir enzim.


exocardia : n. kalbin anormal durumu (normal yerinde bulunmaması), eksokardi.


hexobarbitone : n. Etkisi çabuk meydana çıkan, ancak oldukça kısa süren bir barbitürat.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


hook : n. Çekme veya tutma için kullanılan kancalı bir alet.


hyperchromemia : n. Kanda renk endeksinin yükselmesi.


hypertensor : n. Kan basıncını yükseltici madde (ilaç).


impure : a. Kirli, pis.


isodactylism : n. Parmakların birbirlerine nispetle eşit uzunlukta oluşu.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


myxoedema : n. Tiroid yokluğu veya az çalışmalarında görülen tablo, miksödem (derinin katılaşması ve his ve zekanın körleşmesi arazı görülür).


naturopath : n. Natüropati üzerinde uzmanlaşmış kişi, natüropat.


oligoleukocythemia : n. Kanda lökosit sayısının ileri derecede azalışı, oligolökositemi.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


osteopathy : n. 1. İlaç kullanmadan ancak kemikleri ve kasları yoklayıp düzeltmek suretiyle hastalıkları tedavi usulü; 2. Kemik hastalığı, osteopati, osteopathia.