Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginodynia nedir?

vaginodynia : n. Vagina ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


cholesterosis : n. Anormal kolesterol birikimi.


didymodynia : n. Testis ağrısı.


eusitia : n. Normal iştih.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


tenonto : pref. Kiriş, tendon, tendo.


hidrocystoma : n. Ter bezi tümörü.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


lipping : n. Osteoartritte kemiksi dudak gelişimi.


meningorhachidian : a. Omurilik ve meninkslere ait.


organism : n. Uzviyet, beden, oluşum, teşkilat, organizma.


periodontal : a. diş etrafında dişi saran.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.


pseudodiphtheria : n. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle difteri'dekine benzer yalancı zarlar oluşması ile belirgin durum, yalancı difteri.


psorospermosis : n. Myxorporidia takımı parazitlerin sebep olduğu hastaık.


remineralization : n. Vücutta eksilen minerallerin normal miktarlarına getirilmesi, mineral metabolizmasının düzenlenmesis, remineralizasyon.


schiötz tonometer : n. See: Tonometer.


sexuality : n. 1. Cinsiyet, cinsilk, seksüalite; 2. Kişinin gösterdiği cinsel faaliyet, özellikle bu faaliyetin kuvvet ve derecesi.