Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaginodynia nedir?

vaginodynia : n. Vagina ağrısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


dacryuria : n. Histeri vak'alarında görülen ağlama esnasında idrar gelişi.


dextren : n. biochem. Nişastadan yapılmış yapışkan bir madde, dekstrin.


dracontiasis : n. İnsanlara içme suyu ile bulaşan Dracunculus mediensis'in meydana getirdiği hastalık.


ductule : n. Kanalcık, borucuk, ductulus.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


grind : n. Öğütme, ezme.


hygroma : n. İçinde bol miktarda toplanan sıvı tarafından eklem keselerinin şişmesi ve gerilmesi, higroma.


infratemporal : a. Şakakaltı.


iodophilia : n. İyot boyası ile kolayca boyanabilme yeteneği, özellikle parçalı çekirdek gösteren lökositlerin, bazı patolojik durumlarda iyot boyası ile kahverengine boyanması hali.


jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


livedo : n. Ciltte bulunan uçuk renkli lekeler.


manoeuver, maneuver : n. 1. Manevra; 2. Tedbir.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


naphtolism : n. Naftol zehirlenmesi.


oxychromatin : n. biochem. Asit anilin boyalarla boyanabilen kromatin kısmı, lantanin.


papillose : a. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papilla'larla örtülü.