Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginocele nedir?

vaginocele : n. Vagina'da şişkinlik, vagina duvarının aşağı sarkması, kolposel, vajenosel.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


biotic : a. Canlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.


cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


crenocyte : n. Kenarları yıldız şekli gösteren eritrosit (Hemoliz sonucu oluşur).


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


ecomania : n. Kişinin aile ilişkilerinde marazi şekilde sert oluşu, güçsüz olmasına rağmen aile fertlerine, aşırı derecede hükmetme his ve arzusu.


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


ichor : n. Cerahat, irin.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


laparotomy : n. Karnın açılması, karın duvarını kesme ameliyatı, laparatomi.


malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).


myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.


occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.


ovoid : a. See: Oval.


pseudohermaphrodite : n. Yalancı hermafrodit.


psychotogenic : a. Psikoz meydana getirici, psikoz oluşturucu.


pygalgia : n. İlye ağrısı, pigalji.


sextupet : n. Bir karında doğan altı çocuktan biri.