Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vagino-abdominal nedir?

vagino-abdominal : a. Vagina ve karına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

by-product : n. Ana ürünün elde edilişi esnasında oluşan herhangi bir ikinci ürün, tali ürün.


caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


Conn's syndrome : n. Fazla miktarda aldosteronun mevcut olması.


depressed : a. 1. Çukurluk gösteren, çukurlaşmış, 2. Bastırılmış, çalışma temposu düşürülmüş; 3. Ruhi çöküntü gösteren, hüzünlü, kederli.


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


glandule : n. Bezcik, guddecik, glandula.


gonycrotesis : n. Çarpık bacak.


uvulotome : n. Küçük dili kesip çıkarmaya yarayan alet, üvülotom.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


lanatoside : n. Yüksükotundan elde olunan bir glikozid.


leptophonia : n. Ses zayıflığı, sessizlik, leftoni.


lithology : n. Taşbilim (mesane) litoloji.


metoclopramide : n. Mide sedatifi, ağız yoluyla veya zerk şeklinde verilebilen bir antiemetik madde.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


neuronitis : n. Sinir hücresi iltihabı, nevronit.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


phagocytoblast : n. Fagosit hücresi.


pleurobronchitis : n. Bronş ve plevranın benzer iltihabı, bronşitle beraber seyreden plörezi, plörobranşit.