Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vagino-abdominal nedir?

vagino-abdominal : a. Vagina ve karına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


bromoderma : n. Brom bileşikleri ile zehirlenmede oluşan deri lezyonu.


cauliflower growth : Karnabahar tarzı büyüme.


coition : n. See: Coitus.


criterium : n. Mihenk, kriteryom. Bir olayı inceleyebilmek ve mukayese edebilmek için elde evvelce mevcut standart bilgiler.


diathetic : a. 1. Diyatez'le ilgili; 2. Diyatez gösteren.


embryotocia : n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


incubation : n. Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon.


intolerance : a. Tahammülsüzlük.


iridoptosis : n. İris düşmesi.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


myelocitic : a. 1. Miyelosit'lerle ilgili, 2. Miyelosit'ler gösteren, miyelositlerin bulunuşu ile belirgin, miyelositik.


oophoron : n. Yumurtalık.


pseudaconitine : n. biochm. Aconitum ferox'dan elde edilen billuri alkaloid (C27H41O9).


quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.


rrhage, rrhagia : suff. Durmadan akma, devamlı akış.