Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vagino-abdominal nedir?

vagino-abdominal : a. Vagina ve karına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilly : a. Üşütücü, osğuk.


dignathus : n. Çift alt çene gösteren hilkat garibesi.


electrohysterograhy : n. Uterus kontraksiyonları ersanıda oluşan elektriksel güç değişimlerinin çizelge halinde kaydedilmesi.


hemivertebra : n. Anormal embriyon gelişimi sebebiyle omurun yarısının yokluğu.


holotonic : a. 1. Holotoni ile ilgili; 2. Holotoni gösteren.


hypophalangism : n. El veya ayak parmağında normalden az sayıda parmak kemiği bulunuşu, hipofalanjizm.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


negative : a. 1. Herhangi bir reaksiyon yaratmayan, sonuç vermeyen, olumsuz, menfi, negatif; 2. Elektrik yükü taşımayan; 3. Psikoterapi'de telkine direnç gösteren.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


oligochymia : n. Kimus azalması.


pectineal : a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.


pluripara : n. See: Multipara.


previable : a. Dış şartlara uyma ve yaşama yeteneği kazanmamış.


pyrophorus : n. Hava ile temasında, süratle oksitlenerek ateş alan herhangi bir madde.


respirator : n. 1. Teneffüs olunan havayı ısıtmak veya temizlemek için ağız veya buruna geçirilen cihaz respiratör; 2. Sun'i teneffüs yaptıran cihaz.


rhinedema : n. Burun mukozasının şişmesi, burun ödemi.


sarcocyst : n. Sarcocystis cinsi parazitlerin kaslarda meydana getirdiği, içleri parazit dolu küçük kistik oluşumlardan her biri.


synadelphus : n. Dört kol ve dört bacağa sahip hilkat garibesi.