Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vagino-abdominal nedir?

vagino-abdominal : a. Vagina ve karına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitular : a. Kemik başına ait, kapitüler.


cerebro : pref. Beyne ait...


cetrimidi : n. Deterjan etkisi olan bi rantiseptik.


chemical : a. & n. biochem. a) Kimyevi, kimyasal; b) Kimyasal maddeler, ecza.


cystigerous : a. Kistli.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


erythropathy : n. Eritrosit bozuklukları.


exanthema : n. (pl. exanthemata) Enfeksiyon hastalıklarında görülen deri üzerindeki kızartı veya lekeler ve kabarıklar, egzantem.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


phthisiology : n. Verem hastalıkları bilgisi, ftizyoloji.


malocclusion : n. Çiğneme sırasında dişlerin kapanmaması.


methanol : n. biochem. Berrak, renksiz, çabuk alevlenir bir sıvı olup, kendisine özgü bir kokusu vardır ve alkol, eter ve su ile karıştırılabilir (CH3OH).


myelography : n. Kontrast madde vererek omurga kanalının röntgenle incelenmesi, omurilik radyografisi, miyelografi.


odont : a. Dişlek.


onychotrophy : n. Tırnakların beslenmesi, onikotrofi.


otomyasthenia : n. Sesin normal alınış ve büyütülüşü ile ilgili kasların zayıflık hali.


parauterine : a. Uterus yakınında, uterus'a komşu, uterus'a bitişik.


platycrania : n. Vahşi kabilelerde kafa kemiğini yassılaştırma adei.


ramulus : n. (pl. ramuli). Dalcık.


saccharose : n. kamış veya pancardançıkarılan şeker.