Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vagino-abdominal nedir?

vagino-abdominal : a. Vagina ve karına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


breath : n. Nefes.


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


clinocephalism : n. Başın üst kısmının basık veya semer şeklinde çökük oluşu (Sfenoid ve paryetal kemiklerin erken kaynaşması nedneiyle).


crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


deglutition : n. Yutma.


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


edulcorant : n. Tatlılaştıran madde.


epiploic : a. Epiplona ait.


forebrain : n. 1. Önbeyin; 2. Beyin yarım küresi.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


hidroschesis : n. Terin dışarı atılmaksızın ter kanallarında birikimi, ter çıkışının durması.


hidrotic : a.&n. Terletici (ilaç).


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


melanorrhaga : n. Kan karışımı nedeniyle dışkının koyu siyah renkte çıkışı.


mydriatic : a. & n. 1. Midriyasa ait; 2. Pupillayı genişleten (ilaç).


ophthalmoxerosis : n. See: Xerophthalmia.


papulosis : n. See: Papulation.