Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaginitis nedir?

vaginitis : n. Vajenit. 1. Vagina iltihabı; 2. Kılıf ihtihabı.

monilial vaginitis : Candida albicans'ın sebep olduğu vagina iltihabı;


senile vaginitis : Menopozdan sorna östrojen eksikliğine bağlı olarak gelişen vagina duvarlarının esnekliğini kaybetmesi ve epitel tabakasının incelmesi ile belirgin vagina iltihabı;


trihcomonas vaginilis vaginitis : Trichomonas vaginalis'in sebep olduğu vagina iltihabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplexy : n. Büyük korku veya heyecan neticesinde kasların katılaşması, inme, katapleksi.


chyloperitoneum : n. Periton boşluğunda kilüs bulunuşu.


dentinoid : a. Dentinsi, dentin şeklinde.


dissemination : n. Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması.


extrasystole : n. Normal sistol ritmine fazladan eklenen sistol.


facing : n. Kaplama (diş).


fasciotomy : n. Fasyayı kesme ameliyesi, fasyotomi.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


physio- : pref. Tabiat, tabii, fizyoloji, fizyolojik.


hypermyotonia : n. Kas tonüsünde aşırı artma


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


lymphadenectomy : n. Lenf düğümünün ameliyatla çıkarılması, lenfadenektomi.


meloplasty : n. 1. Yanak plastik ameliyatı; 2. El ve ayakların plastik ameliyatı.


metrocyte : n. Ana hücre, metrosit.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


odontoblastoma : n. Diş yuvası tümörü.


peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.


saccharocoria : n. Şekerden veya şekerli maddelerden iğrenme.


seton : n. 1. Kıl fitili, 2. Kıl fitilinden çıkan cerahat.


stomatologist : n. Stomatoloji mütehassısı.