Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginitis nedir?

vaginitis : n. Vajenit. 1. Vagina iltihabı; 2. Kılıf ihtihabı.

monilial vaginitis : Candida albicans'ın sebep olduğu vagina iltihabı;


senile vaginitis : Menopozdan sorna östrojen eksikliğine bağlı olarak gelişen vagina duvarlarının esnekliğini kaybetmesi ve epitel tabakasının incelmesi ile belirgin vagina iltihabı;


trihcomonas vaginilis vaginitis : Trichomonas vaginalis'in sebep olduğu vagina iltihabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradymenorrhea : n. Adet süresinin zun oluşu.


bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


chloral : n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral


erythrite : n. biochem. Eritrit, renksiz ve billüri bir nebati alkol.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


geotropism : n. Yeredoğrulum.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


gyrectomy : n. Beyin kıvrımının ameliyatla çıkarılması.


homotransplantation : n. Aynı türe ait canlılar arasında yapılan doku aktarımı, aynı türe mensup bir hayvandan diğer bir hayvana veya insandan insana doku parçası aktarımı.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.


leucocytolysis : n. Lökositlerin azalması.


macrocephalous : a. Büyük kafalı, makrosefal.


mad : a. Deli.


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


ophthalmoxsis : n. Konjunktiva üzerindeki lezyonu kazıyarak ortadan kaldırma.


perionychium : n. Tırnağı çevreleyen epidermis tabakası.


pyrenemia : n. Kanda çekirdekli eritrositlerin bulunuşu.