Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginitis nedir?

vaginitis : n. Vajenit. 1. Vagina iltihabı; 2. Kılıf ihtihabı.

monilial vaginitis : Candida albicans'ın sebep olduğu vagina iltihabı;


senile vaginitis : Menopozdan sorna östrojen eksikliğine bağlı olarak gelişen vagina duvarlarının esnekliğini kaybetmesi ve epitel tabakasının incelmesi ile belirgin vagina iltihabı;


trihcomonas vaginilis vaginitis : Trichomonas vaginalis'in sebep olduğu vagina iltihabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


guide : n. Oluklu sonda.


hypovaria : n. see: hypo-ovaria


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


meatus : n. Kanal yol, kısa yol veya yolağzı, mea.


microtomy : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme ameliyesi.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


noradrenaline : n. Adrenalin ile birlikte adrenal guddede mevcut olan hormon.


nymphomania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, nemfomani (erkeğe düşkünlük).


pansinusitis : n. Burnun bütün ek sinüslerinin iltihabı, pansinüzit.


pleuroperitoneal : a. Plevra ve periton'la ilgili.


protovertebra : n. See: Somite.


radiopathology : n. Işınımın dokular üzerine yaptığı fena tesirleri inceleyen patoloji.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.