Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaginismus nedir?

vaginismus : n. Anatomik ve ruhi hassasiyet yüzünden vaginanın şiddetli ve ağrılı büzülmesi, cinsel temas sırasında vagina etrafındaki kasların kasılması, vajinizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermonosology : n. Cilt hastalıkları patolojisi, dermonozoloji.


eczematoid : a. Ekzema'ya benzeyen.


endocrinopath : n. İç salgı bezi veya bezlerine bağlı hastalık gösteren kişi.


entelechy : n. 1. Tamamlanma, gelişimini tamamlayarak olgunluğa erişme; 2. Belli biri işi başarmağa sevkeden, içten gelen itici kuvvet.


keratokeratoderma : n. Derinin sertleşmesi,boynuzsu cilt, keratoderm.


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


melagra : n. Kol veya bacak kaslarında hissedilen ağrı.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


nonfebrile : a. Isı yükselişi göstermeyen, ateşsiz.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


orogenital : n. Ağıza ve dış genital organlara ait olan, bu organları ilgilendiren.


oto- : pref. Kulakla ilgili.


otomyasthenia : n. Sesin normal alınış ve büyütülüşü ile ilgili kasların zayıflık hali.


pastil, pastille : n. 1. Pastil; 2. Öksürük v.s. pastili.


polyhydramnios : n. Amnios sıvının çok meydanag elmesi.


retrusion : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tabii yerine oranla arkada yer alışı; 2. Faaliyet halindeki mandibula'nın gösterdiği geriye doğru hareket.


sabulous : a. Kumlu.


supplemental : a. Ek şeklinde, ilave suretiyle tamamlayıcı.


sylvatic : a. Orman ve tarlalara ait.


syphilogenesis : n. Frengi oluşumu.