Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaginismus nedir?

vaginismus : n. Anatomik ve ruhi hassasiyet yüzünden vaginanın şiddetli ve ağrılı büzülmesi, cinsel temas sırasında vagina etrafındaki kasların kasılması, vajinizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculotomy : n. Canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi.


cyclophorometer : n. Siklofori derecesini belirlemede kullanılan alet.


cystine : n. biochem. Kemik ve saç v.s'de ve nadiren idrarda bulunan beyaz billüri bir madde, mesane taşı, tabiatta serbest olarak bulunabilen, kükürtlü bir amino-asid, sistin.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


fasciculated : a. Demet oluşturmuş, demet şeklinde dizilmiş.


glucokinase : n. biochem. Glükozun glükoz fosfata çevrilmesini katalize eden enzim.


physique : n. Bünye, vücut, beden, beden oluşumu.


utriculus : n. (pl. Utriculi). See: Utricle.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


iatrochemistry : n. 1. Kimyasal faktörlerle yapılan tedav, 2. Kimyanın tababete uygulanması.


injected : a. Şişmiş, şişkin.


ischemic : a. 1.İskemi ile ilgili; 2.İskemi gösteren.


lying : n. 1.Doğum, çocuk doğurma; 2. Lohusalık. (See: Child-bed).


macrodactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal büyüklüğü, büyük parmaklılık, makrodaktili.


onycholysis : n. Tırnakların gevşemesi veya yataklarından ayrılması, onikoliz.


pott's disease : n. Spondilit, spinal tüberküloz, omirilik çürümesi.


pyeloplasty : n. Piyelona uygulanan plastik ameliyat.