Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginismus nedir?

vaginismus : n. Anatomik ve ruhi hassasiyet yüzünden vaginanın şiddetli ve ağrılı büzülmesi, cinsel temas sırasında vagina etrafındaki kasların kasılması, vajinizm.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cold : n. Nezle.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


flatworm : n. Yassı şekil gösteren barsak paraziti, yassı kurt, yassı solucan, Platyhelminthes (yassı helmintler) koluna mensup herhangi bir barsak paraziti.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


glucoronidase : n. biochem. Glükoronik asit bileşimlerini parçalayan enzim.


gyniatrics : n. Kadın hastalıklarını tedavi bilgisi.


lymphokinesis : n. Yarımdairesel kanallardaki endolenf hareketi.


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


mesodermitis : n. Mediyasten iltihabı.


metropathic : a. Uterus hastalığı ile ilgili.


myo : pref. Adale, kas.


neoplasia : n. Yeni doku oluşumu.


noctalbuminira : n. Geceleri idrarda albülin çıkması.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


onychalgia : n. Tırnak ağrısı, onikalji.


ounce : n. 28,35 gram, ons, uncia.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.


pogonion : n. Çenenin ön-orta noktası.