Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginicoline nedir?

vaginicoline : a. Vaginada yaşayan (mikro-organizmalar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparous : a. Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.


denominator : n. Pelvis girimine giren fetal parçanın aşağıda bulunan en belirgin yeri, klavuz nokta (Klavuz nokta vertex gelişinde oksiput, makat gelişinde sakrum, yüz gelişinde çenedir).


differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.


gonyocele : n. diz sinoviti, gonyosel


hepatophyma : n. Karaciğer'de gelişen apse, karaciğer apsesi.


habromania : n. Kişinin haz verici kuruntular sebebiyle devamlı nee göstermesi ile belirgin zihni bozukluk, aşırı neşenin eşlik ettiği delilik hali.


hypermelanotic : a. Deride aşırı melanin birikimi gösteren, melanin toplanmaıyla belirgin.


hyperpiesis : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği.


infracortical : a. Beyin korteksi veya böbrek korteksi altında.


labiocervical : a. Bir diş boynunun dudak yüzüne ait.


mandibulectomy : n. Alt çene kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


osteophthisis : n. Kemik zafiyeti, kemik harabiyeti, osteofitiz.


palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.


parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.


paraneoplastic : a. Kanser vakalarında, esas vaka ile birlikte görülen.


planoconvex : n. Bir yüzü düz, diğer yüzü dışbükey (mercek hakkında).


post myocardial infarction syndrome : n. Plevranın, akciğerin veya perikardın iltihabı ile birlikte, göğüs ağrısı ve yüksek ateş ile kendini gösteren bir durum.


prandial : a. Yemeğe ait.