Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vaginicoline nedir?

vaginicoline : a. Vaginada yaşayan (mikro-organizmalar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulfate : n. biochem. Sülfata nazaran iki misli sülfat asidi ihtiva eden bir tuz.


curd : n. Kesilmiş sütün, peynirimsi kıvamda koyu kısmı, süt pıhtısı.


duplication : n. 1.Çift olma, iki mislini ihtiva etme; 2. Katlanma, kat, kıvrım.


dyad : n. biochem. Atomdan oluşmuş bir molekül, iki değerli atom.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


effect : n. Etki, tesir


electrocardiogram : n. Kalbte uyarımı sağlayan elektrik akımının zaman ve voltaj değişkenleirne tabi olarak kaydedilmesinden elde edilen çizgi.


fatigue : n. Yorgunluk, sürmenaj.


frozen shoulder : n. Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı.


glyceral : n. biochem. Gliserinin isirto ruhu ile kaynatılmasından çıkarılan madde, gliseral.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


humeroradial : a. Humerus ve radyusa ait.


hypoventilation : n. Akciğerlerdeki havanın normalden az olması.


impure : a. Kirli, pis.


keratoacanthoma : n. Derinin hariçle temasta olan bölgelerinde sür'atle gelişen ortası keratin kitlesiyle dolu küçük yumru, keratoakantom (Genellikle yüz derisi üzerinde görülür).


muliebria : n. Kadın cinsiyet organları.


odontogenic : a. 1. Dişi oluşturan, dişleri meydana getiren; 2. Diş dokusundan gelişen.


parasynapsis : n. Meyotik hücre bölünmesinde homolog kromozomların yan yana gelerek birleşmesi.


potator : n. Ayyaş.


pyrosulphate : n. biochem. Pirosülfat.