Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginicoline nedir?

vaginicoline : a. Vaginada yaşayan (mikro-organizmalar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


cornification : n. Boynuzlaşma.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


extrude : v. 1. İtip çıkarmak, ihraç etmek; 2. Uzatmak.


subluxation : n. Tam olmayan çıkık, sublüksasyon.


hyperhidrosis : n. Bol terleme, ter salgısının anormal fazlalığı, aşırı ter salgısı.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


intranatal : a. Doğum anında.


ischiodynia : n. İskiyum ağrısı.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


mentality : n. Kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite.


metrorrhexis : n. Uterus yırtılması, rahim yırtığı.


milieu : n. etraf, civar, muhit, ortam.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


parkinsonism : n. Ellerin titremesi, yüzün anlamını kaybetmesiyle müterafık sinir hasatlığı, paralysis agitans.


polycyesia : n. Çoğul gebelik.


polyneuroradiculitis : n. Omurilik gangliyonları, sinir kökleri ve periferik sinirlerinin iltihabı.


premolar : a. Azı dişi önünde bulunan.


primary : n. 1.İlk, birinci, birincil, ilkel, primarius; 2.Asıl, ana, başlıca.