Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

vaginicoline nedir?

vaginicoline : a. Vaginada yaşayan (mikro-organizmalar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


cleidomastoid : a. Klavikula ve mastoide ait.


crena : n. (pl. Crenae). Çentik.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


digitation : n. Parmaksılık, digitatio.


dissect : v. Ayırmak, herhangi bir oluşumu etraf dokulardan ayırarak görülebilir hale getirmek, teşrih etmek.


geumaphobia : n. tat veya koku veren maddelerden aşırı derecede tiksinme.


terra : n. Toprak.


hypodynamia : n. Kuvvetin anormal şekilde azalması, kuvvetsizlik, hipodinami.


kerato-iridocyclitis : n. Kornea, iris ve kirpiksi cismin iltihabı


nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


otiatric : a. Otiyatriye ait.


oviform : a. See: Oval.


perichondroma : n. Perikondr tümörü.


phlebitic : a. 1. Flebit ile ilgili; 2. Flebit gösteren.


psychanopsia : n. Ruhi körlük, psikanopsi.


retching : n. Öğürme.


retro : pref. Ard, geride (bulunan) arkasında.


saccharate : n. biochem. Sakarik asidin tuzu, sakarat.