Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaginicoline nedir?

vaginicoline : a. Vaginada yaşayan (mikro-organizmalar).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


friedlander's bacillus : n. Özellikle üst solunum yollarında bulunan büyük bir gram negatif bakteri türü.


Graefe's Knife. : n. Gözdeki katarakt amemliyatlarında kullanılan bir cins. bisturi.


holoenzyme : n. biochem. Koenzim ile apoenzimin birleşmesinden ileri gelen tam enzim.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


imagination : n. 1. Muhayyele, imgelem; 2. Hayal; 3. Tasavvur; 4. İcat kudreti.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


intraepidermal : a. Epidermis içi, epidermis içinde.


monochromatism : n. 1. Bir renk gösterme hali; 2. Tüm renklerin gri olmak üzere tek renk halinde algılanması hali.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


opticist : n. Optik uzmanı.


periglossitis : n. Dil çevresinde doku ve oluşumların iltihabı.


peritoneopathy : n. Periton hastalığı.


pigment : n. 1. Boya maddesi, vücuttaki bütün renkli maddeler; 2. Hayvan veya bitki dokularına renk veren madde, pigment (boya), pigmentum.


platycoria : n. Gözbebeğinin genişlemiş hali.


praxis : n. Herhangi bir iş veya hareketi yapma, uygulama.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.


rationalization : n. Sebepsiz olarak meydana gelen tavır bozukluklarında bir sebep icadı.


sacrocoxalgia : n. Sakrum-kalça kemiği eklemi ağrısı.


scrotectomy : n. Skrotumu kısmen kesip çıkarma ameliyatı.