Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaginate nedir?

vaginate : a. Kılıfı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


enterorhagia : n. Barsak kanaması, entroraji.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


flavism : n. Saçın sarılığı.n. Sarılık (deri v.s.).


gallium : n. biochem. G işaretiyle bilinen atom no:31 ve atom ağırlığı: 69.72 olan kimyasal element, galyum.


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


hemopathy : n. Kan hastalıkları.


kleptophobia : n. 1. Hırsızlık etmekten aşırı korkma; 2. hırsızlardan aşırı korkma, herhangi bir şeyinin çalınmasına karşı aşırı korku besleme.


lentoptosis : n. Göz merceği fıtığı, lentoptoz.


monosymptomatic : a. Tek (bir) semptomlu.


plicate : a. Büklümlü, kıvrımlı, plicatus.


rump : n. Kabaet, kıç, ilye,


saturnine : a. Kurşuna ait, kurşuni.


scleroderma : n. Yaşlılarda derinin katılaşması, sklerodermi.


scorpion : n. Eklembacaklılara mensup bir böcek, akrep.