Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaginate nedir?

vaginate : a. Kılıfı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleft : n. Çatlak, yarık, fisür.


conchal : a. Konkaya ait, conchalis.


endoangiitis : n. Kan damarları en iç tabakasının iltihabı.


exopthalmia : n. See. exophthalmos.


fibropapilloma : n. Lif dokusu ihtiva eden papilom.


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


subliminal : a. Bilinçaltı, bilinç altında bulunan veya olan.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


lateroflexion : n. Yana bükülme, yana yapılan fleksiyon hareketi.


legumen : n. Baklagillerde bulunan bir çeşit protein.


luteol : n. biochem. Yapraklarda bulunan sarı renkli pigment.


mastication : n. Çiğneme.


nonvillous : a. Vilüs ihtiva etmeyen, vilüssüz.


peracidity : a. Aşırı asidite.


phonogram : n. Ses kayıt grafiği, fonogram.


pimelorrhea : n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.


pseudogeusia : n. Sebepsiz tat duygusu.


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.


scientific : a. Fenni, ilmi, bilimsel.