Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginate nedir?

vaginate : a. Kılıfı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimetry : n. Harareti (ısıyı) ölçme.


bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


erosio : n. 1. See: Erosyon: Mukozalardaki mahdut epitel kaybı (yüzeyel yara); 2. Dişlerin mine ve dentininde arızalar; 3. Aşındırma; 4. Aşınma.


hepatopexy : n. Düşük veya oynak karaciğerin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


lipochondroma : n. Yağ elementleri ihtiva eden kondrom.


micromelia : n. El veya ayakların normalden daha kısa (küçük) olması, mikromali.


molar : n. 1. Azıdişi, moler, molaris; 2. Bene ait.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


omphalopagus : n. Göbek bölgelerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


optician : n. Gözlükçü.


painful : a.Ağrılı, acılı.


parulis : n. Dişeti apsesi.


postcondylar : a. Kondil arkasında.


proteid(e) : n. biochem. Proteinin başka bir kimyasal mürekkeple bileşimi, proteid.


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.


reticulocytosis : n. Kanda retikülosit çoğalması.