Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vaginalitis nedir?

vaginalitis : n. Tunica vaginali testis iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


dermabrasion : n. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yaılan kazıma işlemi.


discoloration : n. 1. Normal rengini kaybetme, rengini değiştirme, renk değişikliği; 2. Leke, renk değişikliği gösteren bölge.


endoplasm : n. Protoplazmanın yumuşak iç tabakası, iç plazma, edoplazma.


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


intercapillary : a. Kılcal damarlar arasında.


hematocyst : n. Mesanede kan toplanması.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


koft-tetanus : n. Baş yaralarından ileri gelen tetanoz.


L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.


meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


mucific : a. See: Muciferous.


narceine : n. biochem. Afyondan çıkarılan acı beyaz alkaloid (C23H27O6N3H2O).


oligomania : n. Hafif dereceli akıl hastalığı, hafif derecede manyaklık, oligomani.


para- : pref. Yanında, yan, para.


perimandibular : a. Mandibula çevresinde, mandibulayı çevreleyen.


plasmatocyte : n. See: Monocyte.


pleurothotonos : n. Vücudun tetanik kasılmalar sonucunda bir tarafa bükülmesi.


sinistraural : a. Sol kulakla daha iyi işitebiln.