Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vaginalitis nedir?

vaginalitis : n. Tunica vaginali testis iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecotomy : n. Çekum'a kesit yapma, kesit yaparak çekum'u açma.


chondroplasty : n. Kıkırdak üzerinde yapılan estetik ameliyat.


cytoplasmic : a. Sitoplazma ile ilgili.


dermatic : a. Deriye ait, cildi.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


heterozygosity : n. See: Heterozygosis.


hidroa : n. Tıkanan ter bezi kanallarında t er birikiminin sebep olduğu, darı tanesi büyüklüğünde yaygın veziküller oluşmasıyla belirgin durum, hidroa.


hyperanakinesis : n. Aşırı mekanik faaliyet.


incision : n. 1. Yarma, kesme, şak, ensizyon; 2. Kesik, yara.


iridocyclectomy : n. İris ve kirpiksi cismin ameliyatla çıkarılması.


laparohysterotomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uterusu açma ameliyatı.


leaflet : n. 1. Küçük yaprak, yaprakçık; 2. Kalp kapağını oluşturan yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri, kapakçık.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


myocytoma : n. Miyositlerden oluşan tümör.


nerathrosis : n. Sun'i eklem.


neuronophage : n. Sinir hücrelerini yokeden fagosit.


pachytrichous : a. Kalın saçlı, sert saçlı.


proglossis : n. Dil ucu.