Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginalitis nedir?

vaginalitis : n. Tunica vaginali testis iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


coloboma : n. Göz küresinde veya bu organın herhangi bir kısmında mevcut olan konjenital fsitül.


complement : n. biochem. Normal kanda bulunan ve özel amboseptor ile birleştiğinde bakteri veya diğer hücrelerin tahrip olmasını sağlayan madde, kompleman.


demography : n. Sosyal bilim, sosyoloji.


endothermic : a. biochem. Isı alan, hararet alıcı.


endothoracic : a. Göğüsiçi, endothracicus.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


galvanothermy : n. Galvanik akım geçirilmesiyle kasın gösterdiği tonik kasılma.


helicine : a. See: Spiral.


hypergenesis : n. Aşırı gelişme.


hypnotherapy : n. Hipnotizma ile yapılan tedavi, uyutarak tedavi etme.


intralumbar : a. Omurilik lomber parçası içinde bulunan.


megalencephaly : n. beyinin normale oranla iri hacim gösterişi, beynin anormal şekilde büyük oluşu.


megalocardia : n. Kalbin anormal büyümesi, kalp hipertrofisi.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


myosis : n. Gözbebeği (pupilla) ufalması, miyozis


omphaloproptosis : n. Göbeğin anormal şekilde dışarıya doğru çıkması.


onyx : n. 1. Oniks: Gözün iç hücresinde bulunan cerahat; 2. Tırnak.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.