Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginalectomy nedir?

vaginalectomy : n. 1. Tunica vaginalis testis'i çıkarma ameliyatı, vajinalektomi; 2. Vaginanın çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyphasia : n. Beyindeki bir lezyon sebebiyle kelimelerin ağır telaffuzu ile belirgin konuşma şekli (Bazı akıl hastalıklarında görülür).


buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


cataplasm : n. 1. Yakı; 2. Şiş veya yaraya vurulan lapa.


chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


decay : 1. Çürüme, 2. kuvvetinden kaybetme (ilaç); 3. Sıhhatin bozulması.


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


dietetics : n. Diyet ihtisası.


faucitis : n. Boğaz iltihabı.


submembranous : a. Zar altı.


hyphydrosis : n. Yok denecek kadar az ter salgılanması, çok az terleme.


lymphatic : a. 1. Lenfaya (lenfe) ait, lenfatik, lymphaceus; 2. Lenf damarı.


metapneumonic : n. Pnömoniden sonra gelen, pnömoniyi takip eden, metapnömonik.


nephrosclerosis : n. Böbrek sklerozu, nefroskleroz.


osteochondrodystrophia : n. Kemik ve kıkırdak oluşumu bozukluğu.


ovariostomy : n. Yumurtalığın drenajla ameliyatı, ovaryostomi, ooforostomi.


pallidotomy : n. Cerebralkorteksten corpus striatum'a giden liflerin cerrahi olarak kesilmesi.


peracidity : a. Aşırı asidite.


psychosis : n. 1. Psikoz; 2. Haleti ruhiye, ruhi hal, sinir krizi, akıl hastlığı, akıl düzensizliği.


ranine : a. Ranulaya veya dilin alt yüzeyine ait.


spirochaetaemia : n. Kan dolaşımında spiroketlerin bulunması.