Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaginalectomy nedir?

vaginalectomy : n. 1. Tunica vaginalis testis'i çıkarma ameliyatı, vajinalektomi; 2. Vaginanın çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromomenorrhea : n. Adet kanının tiksindirici kokuda oluşu.


cephaloridine : n. Cephalosporin'lerden elde edilen yarı-sentetik bir antibiotik.


chiropractic : n. Subluksasyona uğramış processus transversus'ların sinir kökleri üzeirndeki baskısını azaltmak için vertebralara elle yapılan müdahale.


choriocarcinoma : n. Koryon vilüsları epiteli (trophoblast)'nden gelişen kötü huylu tümör, koryokarsinom.


cinefluorography : n. Floroskop ekranı üzerine akseden görüntülerin, sinema şeridi gibi seri halinde fotoğraflarının alınması.


cystoscirrhus : n. Sert kıvam gösteren mesane sarkomu.


dracontiasis : n. İnsanlara içme suyu ile bulaşan Dracunculus mediensis'in meydana getirdiği hastalık.


ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.


galactophagous : a. Süt üzeirnde yaşayan, süt üzerinde beslenen.


hemachrome : n. Kanın boya maddesi, hemokrom.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


lithology : n. Taşbilim (mesane) litoloji.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


oleoresin : n. Bazı bitkilerde bulunan hoş kokulu uçucu yağdan zengin reçine.


overfunction : n. See: Overactivity.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


postencephalitis : n. Ensefalti sonrası.


protozoa : n. pl. Hayvansal hayatın en küçük çeşiid, tek hücreli organizmalar.


radiectomy : n. Diş kökü çıkarılması, radyektomi.


radioparent : a. Işınım enerjisinin geçmesine engel olmayan.