Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginalectomy nedir?

vaginalectomy : n. 1. Tunica vaginalis testis'i çıkarma ameliyatı, vajinalektomi; 2. Vaginanın çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabism : n. Devamlı kenevir türleri (esar v.s.) kullanma sonucu oluşan zehrilenme hali.


deoxycortone : n. Sodyum ve potasyum metabolizmasını düzenleyen ve adrenal korteksten salgılanan bir hormon.


dermatopathology : n. Deri hastalıkları ve deri lezyonlarını konu alan patoloji dalı.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


granular : a. Tanecikli, granüler, granularis, granulosus.


lacerate : v. yırtmak, yaralamak.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


heterolysis : n. 1. Hücre veya dokunun kendisi dışında herhangi bir etken (toksin v.s.) sebebiyle erimesi; 2. Hayvan serumundaki eritrositlerin farklı türden diğer birhayvan eritrositleri tarafından eritilmesi, heteroliz.


hydrohymenitis : n. Seröz zarın iltihabı, hidrohimenit.


hyperplastic : a. 1. Hiperplazi ile ilgili; 2. Hiperplazi gösteren.


intraparietal : a. Duvariçi.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


lincomycin : n. Gram pozitif patojenlere karşı etkili bir antibiotik.


lumbodorsal : a. Bel ve sırtla ilgili.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


mineralization : n. Madenleştirme.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


phytosis : n. Nebati parazitlerden ileri gelen hasatlık, fitoz.


retrograde : a. Geriye doğru giden veya eğilen.