Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vaginalectomy nedir?

vaginalectomy : n. 1. Tunica vaginalis testis'i çıkarma ameliyatı, vajinalektomi; 2. Vaginanın çıkarılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costoclavicular : a. Kaburgalar ve klavikulaya ait.


esophagojejunostomy : n. Yemek borusu ile jejunum arasında ağız ağıza dikilmek suretiyle geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


forebrain : n. 1. Önbeyin; 2. Beyin yarım küresi.


glucagon : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinde yapılan hormon.


horizocardia : n. Kalbin yatay duruşu.


lethane : n. İnsektisid özellikleri olan thiocyanate türevlerinden meydana getirilen bir karışım.


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


negativism : n. Akıl hastalıklarının her şeye karşı düşüncesizce ayak diremesi ve herşeyin aksini iddia etmesi, negativizm.


otosis : n. Başkaları tarafından meydana getirilen seslerin yanlış tefsiri.


paroccipital : a. Artkafa kemiği yanında.


pneumonocirrhosis : n. Akciğer sirozu.


polyatomic : n. Birçok atomlardan oluşmuş.


postsyphilitic : a. Sifiliz sonu, sifiliz sonrası.


pseudoglioma : n. Yalancı gliyom.


radiectomy : n. Diş kökü çıkarılması, radyektomi.


relaxant : a. 1. Yumuşatıcı, gevşetici, dinlendirici; 2. Dinlendirici ilaç veya faktör.


salivary : a. Tükrüğe ait.


somniloquism : n. Uyku sırasında konuşma itiyadı, uykuda konuşma.


sternoclavicularis : n. Sternum - klavikül kası.


subaponeurotic : a. Aponevrozaltı, aponevroz altında bulunan.