Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaginal nedir?

vaginal : a. 1. Vaginaya ait, vaginalis; 2. Tunica vaginalis veya herhangi bir kılıfa ait.

vaginal portion : Uterusun vaginal parçası, portio vaginalis.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


cowpock : n. İnek çiçek hastalığı çıbanı.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


gauss : n. Elektromanyetik ölçü birimi, gavs.


glasses. : n. Gözlük.


labyrinthotomy : n. Labirent'i kesip açma ameliyesi. labirintotomi.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


hemocytoblast : n. Henüz olgunlaşmamış eritrosit, genç eritrosit.


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


hypoorchidia : n. See: Hypoorchidism


lupoid : a. See: lupiform.


lysin : n. biochem. Birçok proteinlerde bulunan bir aminoasit, lizin (hücrelerin erimesine sebep olur).


mercurialize : v. Cıva ile tedavi etmek.


mogilalia : n. Herhangi bir çeşit konuşma bozukluğu.


nursery : n. Hastanede yeni doğan bebeklerin bakımıyla ilgili servis.


pregenital : a. Ergenlik öncesi.


prosoponeuralgia : n. Yüz nevraljisi.


siderofibrosis : n. Demir çökmesi ile müterafık fibroz.