Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vagina nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

vagina : n. (pl. vaginae)1. Uterus ile vulva arasında bulunan ve cinsi münasebette penisi içine alan kanal, dölyolu, hazne, vajen; 2. Kılıf, kın.

vagina bulbi : anat. Tenon korunacağı, göz yuvarıyla orbital yağ arasındabağ dokusundan oluşaraktan eyr alan kaygan gömmek.


vagina fibrosa tendinis : anat. Kiriş kınının daha ince olan katamnı.


vagina fibrosae digitorum manus : anat. Parmakların bükücü kirişlerini içeren bağ dokusu yapısındaki sollü kiriş seçeneği.


vagina fibrosa digitorum pedis : anat. Parmakların bükülme yanındaki kiriş kınlarının oldukça güçlü olan ve bağ dokusundan oluşan güçlendiricisi.


vagina synoviales digitorum manus : anat. Parmakların bükücülerin kiriş kınlar.


vagina synoviales digitorum pedis : anat. Parmak bükücülerinin kiriş kınlarının sollü bölümü.


vagina synoviales tendinum digitorum : anat. Parmakların eriminde bulunan bükücülerin kiriş kınları.


vagina synoviales tendinum digitorum pedis : anat. Ayak parmaklarının bükülme yanında bulunan kiriş kınları.


vagina synovialis communis mm. flexorum : anat. Her iki parmak uzun bükücüsünün ortak kiriş kanı.


vagina synovialis tendinis : anat. Bir kirişin kaygan kısmı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canker : n. Ağızda meydana gelen yara veya şiş.


chondrocyte : n. Kıkırdak hücresi.


coxarthropathy : n. Kalça eklemi hastalığı.


craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


exotropia : n. Dışa şaşılık.


gastroscope : n. Mide içini görerek muayeneye yarayan alet, gastroskop.


physaliferous : a. Kabarcıklar gösteren, yapısında küçük boşluklar bulunan.


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


jejunostomy : n. Jejunumun fistülizasyonu.


juxtangina : n. Yutak kaslarının iltihabı.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


myelorrhagia : n. Omurilik kanaması, miyeloraji.


nephrotic : a. Nefroza ait, nefrotik.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


osphresis : n. Koklama duyusu.


pluriglandular : a. Birçok iç bezleri ilgilendiren.


rima : n. (pl. rimae). Çatlak, yarık, aralık.