Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vagina nedir?

vagina : n. (pl. vaginae)1. Uterus ile vulva arasında bulunan ve cinsi münasebette penisi içine alan kanal, dölyolu, hazne, vajen; 2. Kılıf, kın.

vagina bulbi : anat. Tenon korunacağı, göz yuvarıyla orbital yağ arasındabağ dokusundan oluşaraktan eyr alan kaygan gömmek.


vagina fibrosa tendinis : anat. Kiriş kınının daha ince olan katamnı.


vagina fibrosae digitorum manus : anat. Parmakların bükücü kirişlerini içeren bağ dokusu yapısındaki sollü kiriş seçeneği.


vagina fibrosa digitorum pedis : anat. Parmakların bükülme yanındaki kiriş kınlarının oldukça güçlü olan ve bağ dokusundan oluşan güçlendiricisi.


vagina synoviales digitorum manus : anat. Parmakların bükücülerin kiriş kınlar.


vagina synoviales digitorum pedis : anat. Parmak bükücülerinin kiriş kınlarının sollü bölümü.


vagina synoviales tendinum digitorum : anat. Parmakların eriminde bulunan bükücülerin kiriş kınları.


vagina synoviales tendinum digitorum pedis : anat. Ayak parmaklarının bükülme yanında bulunan kiriş kınları.


vagina synovialis communis mm. flexorum : anat. Her iki parmak uzun bükücüsünün ortak kiriş kanı.


vagina synovialis tendinis : anat. Bir kirişin kaygan kısmı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borne : a. Doğurulmuş.


buggery : n. Anüs yoluyla yapılan cinsel birleşim, sodomi.


cebocephalus : n. Sebosefali gösteren hilkat garibesi.


cerebellar : a. Beyinciğe ait, cerebellaris.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


emetophobia : n. Kusmaktan aşırı korkma, kusma korkusu.


enterozoon : n. (pl. enterozoa) Barsak paraziti.


hemophthalmia : n. Göz kanaması, gözün kanlanması, hemoftalmi.


hypoglossal : a. Dil altında bulunan, dil altı.


hypophysin : n. Hipofiz salgısı, hipofizin.


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


indoxylemia : n. Kanda indoksil bulunuşu.


infecund : a. Doğurma yeteneği taşımayan, kısır, steril.


intravital : a. Hayatta olagelen.


iodine : n. biochem. I sembolü ile bilien, atom no: 53 ve atom ağırlığı: 126.92 olan kimyasal element, iyot.


lymphoplasmia : n. Kanın alyuvarlarında hemoglbin yokluğu, lenfoplazm.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


medico : pref. Tıp. tıbbi anlamlarına önek.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.


palladium : n. biochem. Pd işaretiyle bilinen, platine benzer, atom no: 46 ve atom ağırlığı: 106.7 olan kimyasal element.