Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vagina nedir?

vagina : n. (pl. vaginae)1. Uterus ile vulva arasında bulunan ve cinsi münasebette penisi içine alan kanal, dölyolu, hazne, vajen; 2. Kılıf, kın.

vagina bulbi : anat. Tenon korunacağı, göz yuvarıyla orbital yağ arasındabağ dokusundan oluşaraktan eyr alan kaygan gömmek.


vagina fibrosa tendinis : anat. Kiriş kınının daha ince olan katamnı.


vagina fibrosae digitorum manus : anat. Parmakların bükücü kirişlerini içeren bağ dokusu yapısındaki sollü kiriş seçeneği.


vagina fibrosa digitorum pedis : anat. Parmakların bükülme yanındaki kiriş kınlarının oldukça güçlü olan ve bağ dokusundan oluşan güçlendiricisi.


vagina synoviales digitorum manus : anat. Parmakların bükücülerin kiriş kınlar.


vagina synoviales digitorum pedis : anat. Parmak bükücülerinin kiriş kınlarının sollü bölümü.


vagina synoviales tendinum digitorum : anat. Parmakların eriminde bulunan bükücülerin kiriş kınları.


vagina synoviales tendinum digitorum pedis : anat. Ayak parmaklarının bükülme yanında bulunan kiriş kınları.


vagina synovialis communis mm. flexorum : anat. Her iki parmak uzun bükücüsünün ortak kiriş kanı.


vagina synovialis tendinis : anat. Bir kirişin kaygan kısmı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodlessness : n. Kansızlık, anemi.


capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


episiostenosis : n. Vulvanın daralması, episyostenoz.


fibremia : n. Kanda fibrin bulunması,fibrinemi.


galeophilia : n. Kedilere karşı duyulan anormal sevgi.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


helix : n. Dış kulak kenarı, helis, helezon.


hyperlutemia : n. Kanda aşırı miktarda progesteron bulunuşu.


hyposmia : n. Koklama duyusunun azalması.


hypocalcemia : n. Kanda kalsiyum azalması, hipokalsemi.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


lochiaal : a. Rahim suyuna (loşiye) ait.


paranasal : a. Burun boşluklarıın yakınında yer alan.


pentagaastrin : n. Pilor mukozası tarafından salgılanan gastrin'in sentetik şekli (Mide salgısını uyarmada tedavi amacıyla kullanılır).


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


perineorrhaphy : n. Perine dikilmesi.


photolytic : a. Fotolize ait.


recuperate : v. Yeniden sağlığına kavuşmak, eski sıhhatini kazanmak.


saponaceous : a. Sabunlu, sabun şeklinde.