Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagina nedir?

vagina : n. (pl. vaginae)1. Uterus ile vulva arasında bulunan ve cinsi münasebette penisi içine alan kanal, dölyolu, hazne, vajen; 2. Kılıf, kın.

vagina bulbi : anat. Tenon korunacağı, göz yuvarıyla orbital yağ arasındabağ dokusundan oluşaraktan eyr alan kaygan gömmek.


vagina fibrosa tendinis : anat. Kiriş kınının daha ince olan katamnı.


vagina fibrosae digitorum manus : anat. Parmakların bükücü kirişlerini içeren bağ dokusu yapısındaki sollü kiriş seçeneği.


vagina fibrosa digitorum pedis : anat. Parmakların bükülme yanındaki kiriş kınlarının oldukça güçlü olan ve bağ dokusundan oluşan güçlendiricisi.


vagina synoviales digitorum manus : anat. Parmakların bükücülerin kiriş kınlar.


vagina synoviales digitorum pedis : anat. Parmak bükücülerinin kiriş kınlarının sollü bölümü.


vagina synoviales tendinum digitorum : anat. Parmakların eriminde bulunan bükücülerin kiriş kınları.


vagina synoviales tendinum digitorum pedis : anat. Ayak parmaklarının bükülme yanında bulunan kiriş kınları.


vagina synovialis communis mm. flexorum : anat. Her iki parmak uzun bükücüsünün ortak kiriş kanı.


vagina synovialis tendinis : anat. Bir kirişin kaygan kısmı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cart : n. Servis'te kullanılan tıbbi malzeme (pansuman araçları v.s.) yi hasta yatağına getirmeye mahsus tekerlekli araç, el arabası.


cementoclasia : n. Diş sementi'nin normal yapısını kaybetmesi, sement harabiyeti.


costoaxillary : a. Kaburgalara ve koltukaltına ait.


dyflos : n. Neostigmin ve eserine benzer etkisi olan bir fluor türevi.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


hypotension : n. Tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


lithicosis : n. Lityum tozlarının, devamlı solunum sonucu akciğerlerde toplanması ile belirgin patolojik durum.


manual : a. Ellere ait.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


myotonia : n. bir kasın tonik spazmı, miyotoni.


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


osteoid : a. Kemik gibi, kemikbiçim, kemiksi.


osteophony : n. Sesin kemk vasıtasiyle iletimi.


perflation : n. Salgıları dışarıya çıkarmak için bir boşluğu hava verme.


perineal : a. Perineye ait, perinealis.


phrenasthenia : n. 1. Diafragma'nın normal gerginliğini kaybetmesi, hafif diafragma felci; 2. Zeka geriliği, psychasthenia.


pilomotor : a. Kılları harekete getiren, kılları oynatıcı.


reagent : n. Başka bir maddeyi meydana çıkarmak veya teftiş etmek için kullanılan ecza, miyar, ayıraç.