Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagin nedir?

vagin : pref. 1. Döl yolu, vagina anlamına önek; 2. sarıcı tabaka (kılıf, kapsül) anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.


bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


cacodylic : a. biochem. Kakodile ait.


cribriform : a. Kalburbiçim, kabursu, kalbur şeklinde, cribriformis


cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


crystalbumin : n. biochem. Göz merceğinde bulunan bir albümin.


dacryocyst : n. Gözyaşı kesesi.


dipipanone : n. Hem sedatif, hem de ağrı kesici özelliği olan ve morfin yerine kullanılabilen sentetik bir madde.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


epidemiology : n. Salgın hastalıklardan söz eden bilim, epidemiyoloji.


funduscope : n. Göz fundusu (göz dibi)'nu muayenede kullanılan alet, funduskop.


germination : n. Filizlenme.


hemiparesis : n. Vücudun veya yüzün yalnızca bir tarafında görülen hafif felç veya zaafiyet.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


metacarpophalangeal : a. Metakarpusa ve parmaklara ait olan her iki oluşum çeşidini de ilgilendiren.


nephalgia : n. Böbrek sancısı, nefralji.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


photometer : n. 1. Işık kuvvetini ölçen alet, fotometre; 2. Gözün cisimleri görebileceği en az ışık miktarını, dolayısıyla görme için gerekli ışık eşiğini ölçmede kullanılan alet, fotoptometre.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).