Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vagin nedir?

vagin : pref. 1. Döl yolu, vagina anlamına önek; 2. sarıcı tabaka (kılıf, kapsül) anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bur : n. Diş, kemik veya benzeri sert bir dokuyu delme veya oymada kullanılan, matkap şeklinde alet.


cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.


chromomycosis : n. See: Chromoblastomycosis.


colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


conchitis : n. Konka iltihabı.


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


couching : n. Katarakt halinde lensin yer değiştirmesi.


demoniac : a. 1. Çılgın deli, akıl hastası; 2. Kötü ruhların etkilediği kimse, cin çarpmış kimse.


duhammel's operation : n. Hirschprung hastalığnda uygulanan bir ameliyat.


gnathoschisis : n. Üstçenenin konjenital yarığı.


hemopneumothorax : n. Plevra boşluğuna kan ve hava dolması.


infertility : n.Üreme yeteneksizilği.


inherent : a. 1. Tabiatında mevcut bulunan; 2. Ana ve babadan edinilmiş vasıflara (hususiyetlere) ait.


jejunocecostomy : n. Jejunumu çekumla ameliyatla birleştirme, jejunum ile çekum arasında anastomoz yapılması.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


lymphonodus : n. Lenf düğümü, beze.


lymphorrhagia : n. See: Lymphorrhea.


mendacity : n. Yalan söyleme eğilimi, yalancılık.


metformin : n. Bir diguanid, antidiabetik madde.


monochromatism : n. 1. Bir renk gösterme hali; 2. Tüm renklerin gri olmak üzere tek renk halinde algılanması hali.