Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vagin nedir?

vagin : pref. 1. Döl yolu, vagina anlamına önek; 2. sarıcı tabaka (kılıf, kapsül) anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


duplicature : n. Kırım, kat.


galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.


glycosides : n. pl. Doğal olarak bulunan ve şekerin bir baka madde ile birleşmesinden meydana gelen maddeler.


hemophiliac : n.&a. 1. Hemofilili; 2. Hemofiliye ait.


heteromorphic : a. See: Heteromorphous.


hypaxial : a. Vücut ekseninin önünde, omurgadan geçen dikey eksenin önünde bulunan veya önünde uzanan.


ischiobulbar : a. İskiyum ve uretra bulbusuna ait.


mildew : n. Bitki yüzeyi üzerinde mantarların gelişmesi sonucu oluşan, pasa benzer tabaka.


nycthophilla : n. Karanlıktan hoşlanma, niktofili.


odontoseisis : n. Diş seyrekliği.


redressment : n. Vücuttaki herhangi bir şekil bozukluğunun düzeltilmesi.


rhinokyphosis : n. Burun sırtının kavis şeklinde çıkıntı gösterişi, burunda bu nitelikle belirgin şekil bozukluğu.


sinogram : n. Bir sinusun, kontrast madde zerkedildikten sonra yapılan radyolojik muayenesi.


somatotomy : n. Anatomi.


sursumversion : n. Bir kısmın yukarıya dönmesi (özellikle gözleri).


trapezium : n. 1. Trapez (yamuk) kemik, os trapezium; 2. Pons'un aşağı kısmında görülen enine traktus.


uretero-intestinal : a. Üreter ve barsağa ait.