Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagectomy nedir?

vagectomy : n. Nervus vagus'un bir kısmını ameliyatla çıkarma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


cardiocele : n. Diaframdan geçen kalb fıtığı.


chemoprophylaxis : n. Hastalıkların veya nükslerinin kimyasal maddeler kullanılarak önlenmesi.


cost (o) : pref. Kaburga.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


endosome : n. Bazı tek hücrelilerin çekirdeği içinde görülen cisimcik (çekirdek boyaları ile koyu boyanır).


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


histoplasmin : n. Histoplasmosis teşhisinde test maddesi olarak kullanılan Histoplasma capsulatum kültüründen hazırlanmış antijen.


hypopiesis : n. Fevkalade düşük tansiyon.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


methicilin : n. Penisiline direnç gösteren mikroorganizmalar üzerinde etkili olan yarı sentetik bir penisilin.


morgue : n. Morg.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


omotocia : n. Erken doğum, vakitsiz doğum, omotopsi.


ovalis : a. Yumurta şeklinde, oval.


papilloma : n. Memebaşı gibi çıkıntılar yapan selim tümörler, papilom.


parametritis : n. Parametriyum iltihabı, parametrit.


perivesicular : a. Seminal vezikül çevresine, seminal vezikülü çevreleyen.


rectococcypexia : n. See:Rectococcypexy.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.