Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vagectomy nedir?

vagectomy : n. Nervus vagus'un bir kısmını ameliyatla çıkarma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


cholecystopathy : n. Safra kesesi hastalıkalrı.


embryotomy : n. Doğum imkanı olmayan hallerde annenin hayatını kurtarmak için çocuğun kesilerek rahimden çıkarılması, embriyotomi.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


hematocolpos : n. Vagina içinde kan toplanması hali.


lymphemia : n. Kanda lenfosit bulunması, lenfemi.


menopause : n. Adetten kesilme, menopoz.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


mesorrhaphy : n. Mezenter dikişi, mezonun dikilmesi.


myringa : n. Timpan zarı.


natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.


nostrils : n. Burun delikleri.


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


orchioncus : n. Testis tümörü.


ppalpebritis : n. Göz kapağı iltihabı, palpebrit.


panoptosis : n. Tüm karın organlarının, normal yerlerine oranla aşağıya sarkmış olması hali, karın organlarının tümüyle düşüklüğü.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


rebound : n. Uyarının kesilmesini takiben dokunun yeni bir güçle, tam kasılma veya tamg evşeme tarzında refleks hareket göstermesi, geri tepme.


salicylism : n. Salisilik aside bağlı zehirlenme.


sheath : n. Mahfaza, zarf, kın.