Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vagectomy nedir?

vagectomy : n. Nervus vagus'un bir kısmını ameliyatla çıkarma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

claustrum : n. (pl. clasutra). Özduvar, klavstrum.


conarium : Epizif bezi.


diverticulosis : n. Özellikle barsaklarda, birçok divertikül mevcut olması.


dysthyroidism : n. Tiroid bezinin dengesiz çalışması, tiroid bezindeki görev bozukluğu sebebiyle meydana gelen patolojik durum.


escape : n. 1. sızma, sızıntı (kan, lenf v.s); 2. Dışarı çıkma, salınma, serbest hale geçme (hormon v.s.)


lactigenous : a. Süt yapıcı, süt hasıl eden, laktijen.


subnucleus : n. Kısim veya ikinci derecede olan nüve.


hematomediastinum : n. Mediyastende kan toplanması.


hyperendocrinism : n. İç salgı bezlerinin aşırı çalışması, hiperendokrinizm.


isothermic : a. See: isothermal.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


leiotrichous : a. düz saça sahip düz saçlı.


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


radioactivity : n. Radyoaktivite.


ramiform : a. Dal şeklinde.


refractory : a. 1. Cevap vermeyen; 2. Tesirsiz kalan (mesela muayyen ilaçlara karşı cevap vermeme), refrakter.


rheology : n. Herhangi bir sıvı akımını ve bu akımın gösterdği özellik ve değişimleri inceleyen bilim dalı, reoloji.