Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

vagal nedir?

vagal : a. Vagus sinirine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bovine : a. İnek veya öküze ait olan.


bunch : n. Salkım, demet, deste.


cholangitis : n. Safra yollarının iltihabı.


eunuchism : n. Hadımlık.


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


hemisphere : n. Beyin yarım küresi, hemisphaerium (hemispharia).


Horton's Syndrome : n. Vücutta fazla miktarda histamin serbestleşmesine bağlı olarak meydana gelen şiddetli başağrısı.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


impressio : n .See impression.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


keratogneetic : a. Keratojeneze ait.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


neurodermatosis : n. Sinir kaynaklı dermatoz.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


platyspondylia : n. Omur gövdelerinin doğuştan basık oluşu.


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.


proctalgia : n. Rektum ağrısı, rektalji.


sudamen : n. (pl. sudamina). Ter bezlerinin kanallarında terin birikmesi sonucu, deride meydana gelen ufak beyaz veziküller, sudamina.


talonid : a. Alt azı dişin arka kısmı.


tetany : n. 1. Santral sinir isteminin değişik sebepler (paratiroid noksanlığı, kan alkalozu v.s gibi) altında ekstabilitesinin artmasından ileri gelen ve ekseriya karşılıklı kas gruplarında tonik, bazan da klonik kramplarla beliren bir hastalıktır. Belirtiler aşikar ise manilfest tetani; 2. Ancak mekanik, elektrik ve kimyasal vasıtalarla meydana konulabiliyorsa gizli (latent) tetani denir.