Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vagal nedir?

vagal : a. Vagus sinirine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoris : n. Fercin dilciği, bızır, klitoris.


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


coxofemoral : a. Kalça kemiği ve femurla ilgili kalça ve uyluk'la ilgili.


diphtheric, diphtheritic : a. Difteriye benzer (ait).


divergent : a. Birbirinden uzaklaşan.


epididymovasos1stomy : n. Epididim ile vas (ductus) deferens'in son kısmı arasında ameliyatla yeni geçit oluşturma.


extrahoracic : n. Göğüs boşluğu dışında.


insulinoma : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının adenomu.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


hydrophilia : n. 1. Suyu çekme özgürlüğü; 2. Suya karşı olan fazla ilgi, hidrofili.


incompetent : a. 1. Yetersiz, kifayetsiz; 2. Akıl hastalığı sebebiyle hareket ve davranışlarından sorunlu olmayan, cezai ehliyeti bulunmayan.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


malic : a. biochem. Elma veya üzüm gibi meyvalarda bulunan malik aside ait.


musculus : n. (pll. Musculi). See: Muscle.


myodynamometer : n. Kas gücünü ölçmede kullanılan alet, miyodinamometre.


nycterohemeral : a. Gece ve gündüzle ilgili.


omphalelcosis : n. Göbeğin ülserli hali.


phenindamine : n. Sedatif yan etkileri olmayan bir antistaminik olan ve ağız yoluyla kullanılabilen.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.


reflexogenic : a. Refleks aksiyon meydana getiren.