Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vagabondage nedir?

vagabondage : n. Serserilik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

classification : n. Tasnif.


cyanide : n. biochem. Siyanür.


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


eliminate : v. İhraç etmek, çıkarmak (vücudun bir parçasını).


ergasthenia : n. Aşırı çalışma nedeniyle meydana gelen halsizlik veya yorgunluk.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


hypnagogue : n. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uyutucu faktör.


inspissation : n. Bir sıvınınbuharlaşma sonucu koyu kıvam kazanması, yoğun hale gelme, koyulaşma.


kiotomy : n. Vulva'nın ameliyatla çıkarılması, kiyotomi.


laminitis : n. Lamina iltihabı.


maladjustment : n. İntibak edemeyiş, uymayış, uyumsuzluk.


nodus : n. (pl. Nodi). See: Node.


otology : n. Kulak ve kulak hastalıkları bilgisi, kulakbilim, otoloji.


postscapular : a. Kürek kemiği (skapula) arkası, skapula arkasında.


prostatomyomectomy : n. Bir prostat miyomunu çıkarma ameliyesi.


quadripolar : a. Dört kutuplu.


sarco-adenoma : n. See: Adenosarcoma.


scurf : n. Baş kepeği, konak, kabuk.


seminologist : n. Semenoloji mütehassısı, seminolog.n. 0.01 ile 0.02 gram ağırlığında olan maddelerin tahlili.