Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vadum nedir?

vadum : n. Beyin yarıkları arasında görülebilen kabarıklıklar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlortetracycline. : n. biochem. Streptomyces aurefoaciens'den elde edilen geniş spektrumlu bir antibiyotik.


cystistaxis : n. Mesane mukozasından organ boşluğuna kan kızması.


disinfestation : n. Enfestasyon taşıyan böcek, sinek veya hayvansal parazitleri öldürme.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


encephalon : n. Beyin, dimağ, tümbeyin, enkefal(on).


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


kilometer, kilometre : n. Bin metre, kilometre.


localization : n. Hastalıkların vücudun bir bölümünde yerleşmesi, mevzileşme, lokalizasyon.


naupathia : n. Deniz tutması, nausea navalis


obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.


persulfate : n. Biochem. Adi sülfattan çok sülfürik asit ihtiva eden sülfat.


phimotic : a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fimozis gösteren.


phosphene : n. Göz küresine parmakla tazyik yapıldığı zaman, retinanın uyarılması sonucu kişinin kendisini aydınlık bir çevre içindeymişgibi hissedişi, bu durumla belirgin sübjektif his.


phytase : n. biochem. Karaciğer ve kandan çıkarılan ve fitini parçalayan bir enzim, fitaz.


polymastia : n. Memelerin normal (iki) sayıdan fazla oluşu, polimasti.


preparative : a. Hazırlık mahiyetinde, hazırlayıcı.


pulpefaction : n. Pulpa halinialma.


rabic : a. Kuduz hastalığana ait.


retinitis : n. Retina iltihabı, retinit.