Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vacuole nedir?

vacuole : n. Hücre protoplazmasında bulunan boşluk, vaküol.

Contarctile vacuole : Kasılarak boşalan vaküol;


food vacuole : Beslenme vaküolü.


vacuome : n. Bir hücrede bulunan vaküoller sistemi.


vacuum : n. Boşluk, vakum (hava veya gaz).


vacuus : a. Boş.


vademecum : n. Gerekli bilgileri ansiklopedik olarak yazan el kitabı, küçük müracaat kitabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


colectomy : n. Kolonun ameliyatla çıkarılması.


cuspidate : a. Sivri uç veya uçlar gösteren, gittikçe incelen çıkıntı veya çıkıntılara sahip.


diaphane : n. Hücreyi dıştan saran saydam zar, hücre zarı.


flank : n. Böğür.


graphophobia : n. Yazmaktan sebepsiz yere korkma, yazma korsu.u


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


holergasia : n. Şahsiyet bozukluğu ile müterafık ruh hastalığı.


hydropathy : n. Su ile tedavi usulü, hidroterapi.


hypoinsulinism : n. nosan ensülin salgısı.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


involutional : n. 1. İnvolüsyonla ilgili; 2. İnvolüsyonun sebep olduğu, involüsyona bağlı.


laryngotracheitis : n. Gırtlak ve trakeanın iltihabı.


lippitude : n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağrısı.


nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.


proaccelerin : n. See: Factor V.


saccharated : a. Şekerli.


scirrho- : pref. 1. Sert, katı anlamına önek; 2. Sert kıvam gösteren kanser anlamına önek.


stramonium : n. "Datura" adlı bitkinin ilaç için kullanılan kuru yaprakları.


sulphamerazine : n. Uzun etkili bir sulfonamid.