Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vacuole nedir?

vacuole : n. Hücre protoplazmasında bulunan boşluk, vaküol.

Contarctile vacuole : Kasılarak boşalan vaküol;


food vacuole : Beslenme vaküolü.


vacuome : n. Bir hücrede bulunan vaküoller sistemi.


vacuum : n. Boşluk, vakum (hava veya gaz).


vacuus : a. Boş.


vademecum : n. Gerekli bilgileri ansiklopedik olarak yazan el kitabı, küçük müracaat kitabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerasin : n. biochem. Kiraz ve erik ağaçlarından elde edilen zamkta bulunan bir madde ,serasin.


chromatophore : n. Pigment hücresi, pigment ihtiva eden renk verici hücre (Deri ve iris'te olduğu gibi).


clawless : a. Ayağı tırnaksız (hayvan hakkında).


cordate : a. See: cordiform


dyslogia : n. 1. Muhakeme yeteneğininbozulması; 2. Konuşma güçlüğü.


galactocele : n. 1. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom; 2. Süt sıvı ile dolu hidrosel.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


vacciniola : n. Çiçek aşısından sonra görülen iltihaplı kese.


grind : n. Öğütme, ezme.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


monochromatic : a. Tek renge ait, monokromatik.


monosaccharide : n. biochem. Beş veya altı veya daha eksik karbon atomu ihtiva eden Basit şeker, hidrolizle ayrıştırılamayan hidrokarbon, monosakkarid (bunlar renksiz billuri maddeler olup, tatlıdırlar ve genel formülü CH2O dır).


morphinia : n. See: Morphinomaniac.


orbiculus : n. (pl. orbiculi). 1. Çevre; 2. Dairecik, küçük disk.


papulopustular : a. Hem papüle, hem de püstüle ait olan, her iki çeşit oluşumu birlikte ilgilendiren.


perivaginal : a. Vaginayı saran.


polypragmasy : n. See: Polypharmacy.


potent : a. Kuvvetli, etkili.


pyophysometra : n. Uterusda gaz ve cerahat bulunması.


scrofula : n. Sıraca.