Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vacuole nedir?

vacuole : n. Hücre protoplazmasında bulunan boşluk, vaküol.

Contarctile vacuole : Kasılarak boşalan vaküol;


food vacuole : Beslenme vaküolü.


vacuome : n. Bir hücrede bulunan vaküoller sistemi.


vacuum : n. Boşluk, vakum (hava veya gaz).


vacuus : a. Boş.


vademecum : n. Gerekli bilgileri ansiklopedik olarak yazan el kitabı, küçük müracaat kitabı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumocular : a. Göz çevresinde, gözü çevreleyen.


conception : n. Gebe kalma, ana rahmine düşme, döllenme.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


esophagogastrostomy : n. Yemek borusu ile mide arasında, ağız ağıza dikilmek suretiyle yeni geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


fermentum : n. Maya.


gatophobia : n. Marazi kedi korkusu.


submembranous : a. Zar altı.


heterolytic : a. 1. Heteroliz veya heterolizin ile ilgili; 2. Heteroliz veya heterolizin'in sebep olduğu.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


karyokinesis : n. Hücre çekirdeğinin kromozom sayısı azalmaksızın ikiye bölünmesi,bir hücrenin türe has kromozom sayısına sahip iki yeni hücre meydana getirmek üzere bölünmesi, karyokinez, mitoz.


kopophobia : n. Yorgunluktan aşırı korkma, yorulup bitkin düşmekten aşırı ürkme.


lithomalacia : n. Herhangi bir organ veya kanal içindeki taşın yumuşaması.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


lysin : n. biochem. Birçok proteinlerde bulunan bir aminoasit, lizin (hücrelerin erimesine sebep olur).


medical : a. & n. 1. Tıbbi; 2. Tedaviye ait; 3. Tıp talebesi.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


morphine, morphia : n. biochem. Afyon hülasası, afyonun ana ve en faal alkaloidi, morfin (C17H19N2+H2O), morphina, morphinum.


nasology : n. Burun anatomisi ve hastalıkları bilgisi, nazoloji.


paranuclear : a. Çekirdek yakınında, çekirdeğe komşu, çekirdeğe bitişik.