Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

vacuolation nedir?

vacuolation : n. Boşluk oluşum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysaesthesia : n. Hissizlik, dimağ felci.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


legumen : n. Baklagillerde bulunan bir çeşit protein.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


mydricaine : n. Göz hekimliğinde kullanılan bir çözelti.


myoseism : n. Belli bir kas veya kas grubunda düzensiz kasılmalar görülmesi hali, miyoseizm.


opticist : n. Optik uzmanı.


palatoschisis : n. Damak yarığı, yarık damak.


peotomy : n. Penis'in ameliyatla çıkarılması.


persalt : n. biochem. Nötr bir tuza nazaran asit muhtevası daha fazla olan herhangi bir tuz.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.


photogneesis : n. Işık oluşması.


pneumococcosuria : n. İdrarda pnömokok bulunması.


poikil : pref. Değişik, düzensiz, dengesiz anlamına önek.


puerile : a. Çocuğa veya çocukluk çağına ait.


pylorostenosis : n. Pilor stenozu.


radiode : n. Radyoaktif maddelerin tedavide kullanılmasını mümkün kılan alet.


respirable : a. Teneffüs olunur, solunabilir.