Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vacuolation nedir?

vacuolation : n. Boşluk oluşum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


dermo-jet : n. Basınçla çalışna ve deri içine sıvı verilmesini sağlayna cihaz.


ensisternum : n. Sternum'un uç kısmı. See: Xiphoid process.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


hematopexin : n. Kanın pıhtılamasına sebep olan herhangi bir madde.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


iridosteresis : n. İrisin kısmen veya tamamen çıkarılması.


lymphatitis : n. See: Lymphangitis.


macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.


methiodal sodium : n. biochem. Böbrek radyografisinde kullanılan opak madde.


multipara : n. İkiden fazla doğum yapan kadın, çok doğuran kadın.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


ovicapsule : n. Graaf folikülünün iç tabakası.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


paraspadias : n. See: Paraspadia.


rhinosporidosis : n. Burnun mukozasında, gözlerde, kulaklarda, larinkste ve bazen de genital organlarda yerleşenbir çeşit mantar hastalığı.


serpigo : n. Vücut üzeride yayılan herhangi bir cilt hastalığı.


skein : n. Mitozun erken safhalarında görülen ipliksi şekil.