Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vacuolated nedir?

vacuolated : a. 1. İçinde bir veya birkaç boşluk olan; 2. Vaküole ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bishydroxycoumarin : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, pıhtı gidericidir (C19H12O6).


carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


chromometry : n. Sıvı renginin veya renk koyuluğunun, kromometre ile ölçülmesi.


condyloid : a. Lokmamsı, lokmaya ait, kondiloid condyloides.


craniometer : n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


eşesion : n. Doku yüzeyinin derece derece harabiyeti, dokunun yüzeyel kısılarının gittikçe aşınma veya yenme göstermesi.


gastroblenorrhea : n. Midede aşırı mukoza salgısı, gastroblenori.


phylogenesis : n. Türlerin zamanın seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir canlı grubu (hayvan veya bitki)'nun ilk şeklinden bugünkü şekline kadarg eçirdiği tarihsel aşama, tür'ün evrimi, filogenez.


tenontolemmitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


hypothalamus : n. Hipotalamus


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


isolated : a. Ayrılmış, serbest hale getirilmiş.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


perinuclear. : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


proprioceptor : n. Kas, kiriş ve eklemlerde bulunan ve vücudun gerilim ve durumu hakkında bilgi veren hassas sinir ucu.


prostatomegaly : n. Prostat büyümesi.