Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vacuolated nedir?

vacuolated : a. 1. İçinde bir veya birkaç boşluk olan; 2. Vaküole ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromhidrosis : n. Terin pis kokuda oluşu, tiksindirici kokuda ter salgılanması.


cryosurgery : n. Hastalıklı dokuların tedavisinde veya yerinden çıkarılmasında şiddetli ve kontrollü soğuktan yararlanılması.


ductal : a. 1. Kanalsı; 2. Kanala ait.


helcoid : a. Yara gibi.


hypergigantosoma : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk.


hyposomia : n. Vücudun yeterli şekilde gelişmemesi hali.


iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


myo-endocarditis : n. Miyokardit ve endokarditin bir aradaolması.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


periomphalic : a. Göbek çevresinde bulunan, göbeği saran.


peromelus : n. Kol ve bacakları şekilsiz olan fetüs.


pharyngopalatine : a. Yutak ve damağa ait, yutak-damak.


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


prismoid : a. Prizma'ya benzeyen, prizma şeklinde.


pseudoangina : n. Anjin şeklinde sinir bozukluğu, yalancı anjin.


rachiochysis : n. Omurga kanalı içinde sıvı toplanması.


recidivism : n. Sabıkalının, yeniden suç işlemesi, tekrar suç işleme eğilimi, itiyadi suçluluk.