Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vacoular nedir?

vacoular : a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrolecithal : a. Ortasında toplu halde sarı gıda tanecikleri ihtiva eden (Ovum hakkında).


complementary : a. Tamamlayan.


cryopathy : n. Aşırı soğuğa maruz kalış nedeniyle meydana gelen harabiyet ve incinme.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


heptogram : n. 1.Karaciğerin röntgen filmi; 2. Karaciğer atımlarını gösteren çizelge.


hemochromogen : n. biochem. Hem ve azotlu bir maddenin birleşmesinden meydana gelen cisim.


hormonagogue : n. Hormon artırıcı faktör, hormonagog.


hyperalkalinity : n. Alkalin fazlalığı.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


ixodiasis : n. 1. Kene ısırıklarının sebep olduğu hastalık; 2. Kenelerle insana gelen herhangi bir hastalık, kenenin taşıdığı hastalık.


mastigophora : n. See: Flagellata.


mesially : adv. Orta çizgiye doğru.


moon : n. 1. Ay; 2. Mehtap.


nephrology : n. Böbreğin bilimsel incelenmesi, nefroloji.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


palatonasal : a. Damak ve burun'la ilgili.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


pentosuria : n. Pentoz işeme, idrarda pentoz blunması, pentosüri.


peritonsillar : n. Bademciği saran.