Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vacoular nedir?

vacoular : a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comperssorium : n. Baskı aleti, özellikle kanamayı durdurmak için damar üzerine uygulanan alet


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


discutient : a.&n. 1. Dağıtan; 2. Cerahati dağıtan ilaç.


dystopic : a. Normal yerinde bulunmayan, normal yeri dışında yerleşmiş.


effectiveness : n. Etkililik, müessiriyet.


flatulent : a. Mide veya barsakta yel (gaz) hasıl eden, bu yele ait.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


hepatogastric : a. Karaciğer ve mideye ait.


heparin : n. biochem. Kanın pıhtılaşmasını önleyen, tromboz hallerinin tedavisinde kullanılan ve özellikle karaciğerde bol miktarda bulunan tabii bir fosfatid.


keratoconus : n. Korneanın koni şeklinde olması.


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.


neurosurgeon : n. Sinir sistemi cerrahisi üzerinde uzmanlaşmış kimse, beyin ve sinir cerrahı.


pedicellation : n. Ayakçık şeklinde küçük çıkıntılar meydana getirme


pepsinogenous : a. Pepsiniferous.


pisiform : a. Nohutbiçim, nohutsu.


polyneuralgia : n. Çeşitli sinirlerin nevraljisi, polinevralji.


primary : n. 1.İlk, birinci, birincil, ilkel, primarius; 2.Asıl, ana, başlıca.


proteinic : a. Proteine ait.