Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

vacoular nedir?

vacoular : a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoric : a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. Cataphoresis ile ilgili.


cheiloncus : n. Dudak tümörü.


chondrosteoma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren kemik ütmörü, kıkırdak ve kemik dokusu karışımından ibaret tümör.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


hepatopulmonary : a. Karaciğer ve akciğerlere ait.


subnutrition : n. yetersiz beslenme.


lipogenous : a. 1. Yağ oluşmasıyla ilgili; 2. Yağ oluşmasına sebep olan, yağ yapan; 3. Yağ toplanmasına bağlı, yağlanmanın sebep olduğu.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


orthotonos : n. Bütün vücudun kaskatı kesilmesi.


osmication : n. Dokuyu, mikroskopik muayene için osmik asit'le boyama.


osteoporotic : a. 1.Osteoporoz'la ilgili; 2. Osteoporoz'a sebep olucu.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


periorbital : a. 1. Göz çukuru periost'u ile ilgili, periorbitaya ait; 2. Göz çukuru çevresinde, göz çukurunu çevreleyen.


pharyngonasal : a. Yutak ve buruna ait, yutak-burun.


pinealism : n. Beyin epifizinin salgı bozukluğu.


skelalgia : n. Bacak ağrısı.


sthenic : a. Anormal şekilde kuvvetli veya faal.


stimulate : v. Uyarmak, kamçılamak, tenbih etmek, canlandırmak