Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

vacoular nedir?

vacoular : a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecal : a. Çekuma ait, çekal, caecalis.


carcinoid : n. Barsak bezlerindeki argentaffin hücrelerden gelişen tümör, argantaffinoma.


cardiac : a. 1. Kalbî, yüreğe ait; 2. Yüreği uyaran; 3. Mide ağzına ait, cardiacus.


chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


crenation : n. Çentikleşme, çevresinde çentikler gösterme, özellikle hemoliz sonucu büzüşen eritrosit kenarlarının, yuvarlaklığını kaybederek yıldız şekli alması.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


deontology : n. Vazifeler bilgisi, ahlak ilmi.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


globulous : a. Küre şeklinde, yuvarlak.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


lipolysis : n. Yağın erimesi, yağın çözülüp parçalanması, lipoliz.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


mechanical : a. Hareket kanunlarına ait veya bunlara tabi.


methoxyfludrane : n. Obstetrik alanda çok kullanılan inhalasyon anesteziği.


microsporum : n. Bir mantar cinsi.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


nocturnal : a. 1. Gece ile ilgili; 2. Gece olan, gece oluşan, nocturnus.


nyxis : n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.