Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

vaccinotherapy nedir?

vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


carpophalangeal : a. El bileği ve parmak kemikleriyle ilgili, hem el bileği hem parmak kemiklerini ilgilendiren.


copper : n. biochem. Bakır, Cu sembolü ile bilinen, atom no:29 ve atom ağırlığı: 63.54 olan kimyasal element.


dresser : n. Cerrah yardımcısı.


elytritis : n. Vagina iltihabı.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


genal : a. Yanağa iait.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


heliotaxis : n. See: heliotropism.


hypochrosis : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşuna bağlı olarak gelişen anemi; 2. Deri renginin normale oranla soluk oluşu, renk soluklğu.


hypertensor : n. Kan basıncını yükseltici madde (ilaç).


intraglandular : a. Bez içi, bez içinde.


mallein : n. Ruam basilleri kültüründen elde edilmiş bir sıvı olup bu hasatlığın tedavisinde kullanılır, malein.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


omentumectomy : n. Omentumun ameliyatla çıkarılması.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


piezotherapy : n. Sun'i pnömotoraks.


respirator : n. 1. Teneffüs olunan havayı ısıtmak veya temizlemek için ağız veya buruna geçirilen cihaz respiratör; 2. Sun'i teneffüs yaptıran cihaz.