Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

vaccinotherapy nedir?

vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bony : a. 1. Kemiğe benzer, kemik gibi kemiğimsi; 2. Kemikten oluşmuş, kemikli.


concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


dermalaxia : n. Derinin, sarkma gösterecek şekilde gevşek oluşu.


dyspepsia : n. Hazımsızlık, dispepsi.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


vacoular : a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü.


grind : n. Öğütme, ezme.


idiohypnotism : n. Kendi kendine telkinle hipnoz meydana getirme.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


mitogneesis : n. Mitoz şeklinde bölünme.


nanous : a. Cüce kalmış, bodur bırakılmış.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


nicotinism : n. Nikotinle zehirlenme, nikotinizm.


omphaloncus : n. Göbek şişi veya tümörü.


orange : n. Portakal, aurantium. (See: A Glossary of Chemistry).


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


pioscope : n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.


platypellic : a. geniş havsalalı.


pyesis : n. Cerahat oluşması, irin toplanması.


ranular : a. Ranula ile ilgili.