Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

vaccinotherapy nedir?

vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.


coctolabile : a. Isıtılmakla değişen, ısıtılmakla bozulan.


corniculum : n. Küçük boynuz, boynuzcuk.


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


dactyl : n. El veya ayak parmağı.


emasculation : n. 1. Hadımlık; 2. Cinsi iktidardan mahrum etme veya edilme; 3. Penis veya testisin çıkarılması.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


homothermic : a. See. Homothermal.


hyperalgesia : n. See: Algesia.


levitation : n. Havaya yükselme hissi, kişinin, rüyada veya bazı ruhsal bozukluklarda görüleceği üzere havaya yükseldiğini veya havada durduğunu hissetmesi.


oophoroplasty : n. Yumurtalığın plastik tamiri.


orchidalgia : n. Testiste hissedilen ağrı, testis ağrısı, orşidalji.


organum : n. See: Organ.


palpebral : a. Göz kapağına ait, palpebralis.


paraphimosis : n. Sünnet derisinin kendi kendine büzülüp daimi olarak çekilmesi, parafimoz (bunun sonucu ödem ve hatta gangren görülür).


pentosemia : n. Kanda pentoz bulunuşu.


pheniodol : n. Kolesistografide kontrast madde olarak kullanılan bir iyot bileşiği.


postinfluenzal : a. See: Postgrippal.