Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

vaccinotherapy nedir?

vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyrin(e) : n. biochem. Tereyağın ana maddesini yapan sarımtrak yağ [C3H5 (C4H7O2)3].


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


filix mas : n. Erkek eğrelti otu hulasası, mantar tedavisinde kullanılır.


fluorohydrocortisone : n. Sodyum retansiyonuna sebep olma yönünden, kortizona oranla 125 defa daha güçlü olan, bu nedenle de Addison hastalığında kullanılan bir madde.


gasometer : n. biochem. a) Gazometre, gaz ölçüsü b) Gaz deposu.


goneitis : n. Diz iltihabı.


habit : n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.


infecundity : n. Doğurma yeteneğinin olmayışı hali, kadın kısırlığı.


inhalation : n. Buğu, gaz veya ufak damlacıklar haline getirilmiş sıvıların solukla alınması, inhalasyon.


luminal : a. 1. Lumene ait; 2. Uyutucu bir ilaç, lüminal.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


minor : a. Küçük (Parvus'un komparatif şekli), minoris.


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


notanencephalia : n. Beyinciğin doğuştan yokluğu, notanensefali.


papilocarcinoma : n. Habis papilom.


parachromatin : n. Nüve plazması içinde (i) şeklinde iplikçikler yapan kısım.


pediculation : n. 1. Bitlenme; 2. Küçük çıkıntılar meydana getirme.


perididymitis : n. Perididim (tunica vaginalis testis) iltihabı.


polyostotic : a. Birçok kemikleri ilgilendiren veya tutan (hastalık).


postvaccinal : a. Aşıdan osnra, aşıyı müteakip.